Standardløsningens 3 love

Kan du egentlig bruge Dynamics NAV som “standard”?

Hvad er en ”standardløsning” egentlig?

Der findes jo ikke noget certifikat fra en myndighed, så udtrykket “standardløsning” handler ikke så meget om selve løsningen – men mere om den måde, den leveres og vedligeholdes på.

En ”standardløsning” er grundlæggende en løsning, hvor alle kunder anvender den samme løsning, og leverandøren skal tage ansvaret for at vedligeholde og opgradere. Så kan vi kalde det en ægte “standardløsning”. Det er fraværet af kundens ansvar for vedligehold, der gør en løsning til en ”standard”.

Mange virksomheder er tiltrukket af standardløsninger, fordi det giver en række fordele:

 • billigere at anskaffe
 • hurtigere at komme i gang med
 • nemmere at få support på, og
 • billigere (eller gratis) at opgradere i fremtiden

Hvis man ikke kan komme op på 100 % standard, så vil man i hvert fald så tæt på 100 % som muligt, for at opnå disse fordele i så høj grad som muligt.

Standard er et spørgsmål om standpunkt

Det er meget forskelligt, hvad folk i IT-branchen vælger at kalde for en ”standardløsning”, og det kan fremkalde ret dogmatiske holdninger.

Egentlig er det ofte et spørgsmål om, hvor man står – det vil sige: hvor i fødekæden man befinder sig. Det kan vi forklare med denne tegning.
Den traditionelle ERP-løsning
Tegningen viser de elementer, som indgår i en almindelig ERP-løsning, der leveres til en virksomhed.

 • Microsoft har udviklet en løsning – det kan f.eks. være Dynamics NAV – og den er naturligvis baseret på et udviklingssprog.Er Dynamics NAV en standardløsning? Det synes medarbejdere hos Microsoft sikkert ikke, for de kæmper jo i markedet mod mange andre ERP-løsninger, deriblandt flere af deres egne. Og de videreudvikler hele tiden på Dynamics NAV-løsningen, så den føles sikkert ikke særlig statisk eller standardiseret, hvis man er medarbejder hos Microsoft.
 • Så kommer Dynamics NAV i hænderne på en NAV-partner, som leverer Dynamics NAV-løsningen til slutkunden. Det kunne f.eks. være en virksomhed som Abakion. NAV-partnerne udvikler tit deres egne tillægsløsninger som moduler, der kan tilføjes til Dynamics NAV. Add-ons, kaldes de også på engelsk.Er disse tillægsløsninger ”standardløsninger”? Medarbejderne hos NAV-partneren synes sikkert, at det kun er Microsofts løsning, der er ”standard”. Men for slutkunden kan NAV-partnerens add-ons sagtens opleves som standardløsninger, hvis der er mange kunder der bruger den samme løsning. Continias Payment Management er et glimrende eksempel. Det betragtes som en ”standardløsning” af langt de fleste NAV-kunder.
 • Ude til højre for kunden har vi tilretningerne. Det er alle de tilpasninger i løsningen, som er udført specifikt til kundens virksomhed.De er i hvert fald ikke ”standard”, for de er udviklet til et specifikt behov og anvendes ikke af nogen andre kunder.

Så spørgsmålet om, hvad der er en ”standardløsning” … det afhænger ofte af, hvor I fødekæden man befinder sig.

Desværre. For det bør ikke være sådan.

Vi vil gerne omdefinere begrebet ”standardløsning” – eller måske blot præcisere det, så det bliver et faktuelt begreb.

– – –
For det handler ikke om selve løsningen. Det handler om den måde, løsningen leveres og vedligeholdes på.
– – –

Vi vil gerne håndhæve 3 love, som skal være opfyldt, før man kan bruge betegnelsen ”standardløsning”:

Standardløsningens 3 love

Der er tale om en ”standardløsning” når:

 • 1. Nye versioner giver ingen usikkerhed

  Nye versioner medfører ingen usikkerhed, fordi de kan fås på et abonnement. Leverandøren videreudvikler løbende, og udgiver nye versioner med nye funktioner jævnligt, og implementeringen af nye versioner er inkluderet i abonnementet.

  Al usikkerhed omkring de løbende omkostninger er væk.

  Kunder elsker at møde mandag morgen til en email om at ”din løsning er i weekenden blevet opgraderet til version x, der har følgende nye funktioner:”

 • 2. Løsningen er forberedt til foranderlighed

  Løsningen er forberedt til foranderlighed. Det er også et typisk karakteristika, at løsningen er modulær og åben for at integrere med andre løsninger.

  Løsninger kan ikke længere være alt-i-én. Verden udvikler sig simpelthen for hurtigt, der kommer hele tiden nye teknologier, som skal indarbejdes i systemlandskabet, og IT-løsninger er nødt til at være forberedt til foranderlighed ved at være fleksible, modulære og nemme at integrere.

 • 3. Alle kan supportere

  Alle kan supportere, hvis man en dag ønsker at skifte leverandør. Man er ikke bundet til sin leverandør, og man kan nemt få data med, hvis man stopper med at bruge løsningen.

  Man bør kunne forvente, at ERP-leverandørerne sætter sig ud over gammeldags tankegang. Kunderne ønsker ikke at binde sig til én leverandør for evigt. Kunderne ønsker ERP-leverandører, der har den grundlæggende holdning, at:

  • at de ikke har eneret på at være leverandør til kunden,
  • at de trækker på andre leverandørers standardløsninger når det er relevant,
  • at integration mellem løsninger er et fælles ansvar

– – –
Konklusionen er, at en ”standardløsning” er en leverancemodel.
– – –

Flyt ansvaret til leverandøren

Lad os lige vende tilbage til tegningen af elementerne i ERP-løsningen.

Denne gang har vi tilføjet, hvem der har ansvaret for hver del af løsningen. Det er der faktisk 3 parter, der har, og det er en del af udfordringen med den traditionelle leverancemodel.

Men det helt store problem er tilretningerne ude til højre.
Den traditionelle ERP-løsning
Tilretninger medfører, at de 3 love ikke kan opfyldes, for leverandøren kan ikke tage ansvaret for opgradering, videreudvikling og vedligeholdelse, når kunden selv kan ændre i løsningen i tide og utide. Det er fair nok, at ingen leverandører vil tage det ansvar.

Vi er nødt til at flytte alt tilbage på leverandørens boldgade.

Så er der ikke nogen kunder, som får lov til at specialtilrette deres løsning – for alle kunder anvender præcis den samme løsning. Det kan naturligvis kun lade sig gøre, hvis leverandøren har produceret en løsning, som er fleksibel nok til at dække kundens behov uden tilretninger.
Den traditionelle ERP-løsning

Dynamics NAV standardløsning hos Abakion

Hos Abakion løser vi dette via tillægsløsninger til Dynamics NAV, som giver al den fleksibilitet der normalt kræver tilretninger. Man kan f.eks. oprette nye felter til varer, debitorer eller kreditorer, og man kan sætte logo på sine fakturaer og tilpasse alle sine dokumenter og rapporter … vel at mærke uden tilretninger.

Vi leverer også en ’Best Practice’-opsætning sammen med Dynamics NAV, som ikke blot gør det nemt og billigt for kunderne at komme i gang med løsningen – men som også betyder, at vi kan tage det komplette ansvar for opgradering af Dynamics NAV til nye versioner.

Så … selv om nogle kunder er nervøse for at blive begrænset af standardløsningernes rammer, så oplever vi meget sjældent, at kunder beholder deres skepsis, når de har evalueret løsningens rammer og muligheder. Langt de fleste mellemstore virksomheder kan sagtens finde sig til rette i en standardløsning.

Og så opnår man jo også alle de gode fordele med:

 • at det er billigt at implementere
 • at man ikke skal betale for opgradering fremover
 • at det er billigere at få support på
Af: Sune Lohse, Chief Strategy Officer, Abakion
» Mere om SuneSune på Linkedin