Mød Abakion

Abakion A/S er et IT-konsulenthus, der arbejder med udvikling og implementering af it-forretningsløsninger til mellemstore virksomheder.

Vi har specialiseret os i forretningssystemerne Dynamics NAV, Dynamics 365 Business Central og Dynamics 365 for Sales (Dynamics CRM).

Abakion har været på markedet siden 2000 og er i dag vokset til, at være en virksomhed med over 80 medarbejdere.

Fleksibel standard

Komplekse ERP-løsninger bevæger sig mod fleksible standardløsninger, og for Abakion er fremtidens it-nøgleord:

  • Standard
  • Fleksibilitet
  • Valgfrihed

Tidligere ønskede virksomheder at tilpasse it-løsningerne til egne unikke processer, men i dag har virksomheder langt mere fokus på anvendelse af best practises – frem for selv at betale for tilretning og udvikling.

Dette er bedre for både kunder og leverandører at anvende it-standardløsninger.

Abakion er opdelt i 5 business units
der fokuserer på 2 brancher og 3 systemer

Historien og visionen

Kenneth Kryger Gram hos Abakion

Historien

”Abakion” kommer af det oldgræske ord ἀβάκιον og det senere latinske ord Abacus, der betyder kugleramme. Kuglerammen er repræsenteret ved kuglen over prikken af “i” i vores logo. Kuglerammen symboliserer økonomi og mennesker sat sammen i en højere enhed.

Abakion blev stiftet i år 2000 af syv partnere. I dag ejer to af de oprindelige partnere 60% af Abakion. De sidste 40% ejes af et medarbejderselskab, der blev stiftet i 2007.

Visionen

“Vi vil være en organisme, hvor selvstændige kompetente mennesker med beslutningskraft kan finde rum til udfordring og kreativitet – hvor det er sjovt at gå på arbejde, og hvor den enkelte selv kan bestemme, hvordan man når sine mål.”

Missionen

“Igennem forståelse af vores kunder og deres verden vil vi organisere og optimere deres forretning, for at frigøre energi til udvikling og vækst.”

Værdierne

Vores værdigrundlag udtrykker, hvordan vi ønsker at opføre os overfor vores kunder, os selv og vores omverden.

csr-maerket logo
  • Vi vil fokusere på livskvalitet
  • Vi vil levere tydelig høj kvalitet
  • Vi vil udvise rummelighed og ligeværdighed
  • Vi vil opføres os ansvarligt overfor kunder, leverandører og kolleger
  • Vi vil handle med ydmyghed og respekt
  • Vi vil fokusere på fleksibilitet og effektivitet
  • Vi vil værdsætte forandringslyst

Chefgruppen hos Abakion

Kenneth Kryger Gram

CEO
kkg@abakion.com

Morten Hansen

COO
mhn@abakion.com

Lars Houmann

CTO
lho@abakion.com

Michael Møller-Jensen

Chief Customer Officer
mje@abakion.com

Sune Lohse

Sune Lohse

Chief Strategy Officer
slo@abakion.com

Kristian Nørhave

CFO
kno@abakion.com

Abakions andre websites:

Abakion 365 på engelsk: Abakion.com
User guides på engelsk: Use Dynamics
Navokat (som hedder Legal 365 i udlandet): Legal 365