Mød dine nye kolleger

Vores konsulenter arbejder med høj grad af fleksibilitet
– det giver mulighed for at balancere arbejdsliv og familieliv.

Mød en CRM Consultant

Min hverdag som CRM Consultant i Abakion

Jeg løser primært kundeopgaver. Jeg får løbende henvendelser fra vores eksisterende kunder, hvor jeg løser supportopgaver. Jeg er også med til at udvikle nye løsninger til nye eller eksisterende kunder. Vores projekter kan tage alt fra et par dage til flere år at implementere, så der er hele tiden opfølgende opgaver at løse for os. 
Jeg kommer også med ud til kundemøder sammen med mine kollegaer, så vi er to til at høre om opgaven og få dokumenteret kundens ønsker. Når kunden har besluttet sig for at hyre os til en opgave, går jeg i gang med at implementere løsningen sammen med vores udviklere. Jeg sætter automatiserede processer og standardkonfigureringer op i CRM, men vores udviklere træder til, hvis kundens ønsker ikke kan udføres alene i standard. I så fald beslutter vi den bedste vej frem sammen med kunden, hvorefter vi implementerer den.

Arbejdsopgaver

 • Kundekontakt og opgavedefinition
 • Marketingoptimering for kunderne i nye eller eksisterende systemer
 • Salgsoptimering på kundens processer
 • Opsætning og standardkonfigurati

Opgaver der giver en CRM konsulent ild i øjnene

Jeg brænder specielt for at hjælpe allerede eksisterende kunder med trouble shooting. Et typisk eksempel er, hvis et givent problem har naget, og jeg har analyseret alle relationerne i løsningen og så endelig finder frem til, hvad der har været årsag til problemet. Når jeg derpå kan løse problemet, føles det som en rigtig god dag. Jeg bliver også rigtig glad ved, at jeg får lov til at se kundens glæde, når jeg leverer et produkt til dem, da vi begge ved, at løsningen kommer til at gavne kunden. Det føles godt.

Hvordan har det været at komme ind i Abakion?

Det har været en meget positiv oplevelse, at vores virksomhed er blevet en del af Abakion, fordi alle i Abakion har været meget åbne, venlige og nysgerrige. De har været gode til at give sig til kende med hvad de har haft brug for fra os, og hvad de selv har kunne byde ind med. Det har givet os en følelse af, at vi er velkommen og ligesindede med alle i Abakion. Der er en rigtig rar følelse af fællesskab og familie i hele virksomheden, som jeg sætter stor pris på.

Hvad gør Abakion til et godt sted at være?

Noget af det, der gør Abakion til et godt sted at være, er den her følelse af fællesskab, og at der er rig mulighed for arbejde og udvikle sig under eget ansvar. Selvom vi har en del ledere i virksomheden er der ingen følelse af hieraki. Alle taler med hinanden i øjenhøjde, og der er plads til, at det tager tid at udvikle sig til en rolle, hvis man er ny. Jeg kan også godt lide, at man ikke går i stå i sin læringsproces og at alle samarbejder på tværs af afdelingerne. Der er eksempelvis udviklingsdage i Abakion, så man lærer at forstå alle afdelingerne i huset, og for eksempel hvad hver kan byde ind med. Det betyder, at der bliver åbnet for vores porteføljer, og vi får mulighed for at give bredere tilbud til kunderne, hvilket er en fantastisk egenskab.

Udviklingsmuligheder for en CRM Consultant i Abakion

I Abakion kan du vælge at specialisere dig, skifte rolle, avancere opad eller sidelæns i din udviklingsvej.

Rasmus er integrationsspecialist hos Abakion

Sine Tikjøb Hagedorn

Business Consultant Dynamics 365.
Uddannet bachelor i kommunikation og digitale medier fra AAU CPH.
Fuldtid. Nygift.

Mød en Entreprise Architect

At arbejde som Entreprise Architect i Abakion

Som Entreprise Architect i Abakion har jeg det store overblik i forbindelse med et givent projekt. På baggrund af kundens forretning er det min opgave at udarbejde analyser og processer, der har til formål at hjælpe vores konsulenter og udviklere med at udføre deres arbejde. Jeg skal som forretningsarkitekt kunne gennemskue, hvad kunden i virkeligheden har brug for og hvilke personer der i kundens organisation skal kontaktes for, at dette kan lade sig gøre.

Entreprise Architect – Forretningsarkitekten – er som rolle en generalist, og får i Abakion hjælp af forretningskonsulenterne, der er it-løsnings-specialister. Man kan sige, at forretningsarkitekten er en form for indretningsarkitekt, der skal hjælpe kunden med at ’flytte ind’ i it-løsningen – eller applikationen, som vi kalder det.

Arbejdsopgaver

 • Kortlægge og diagrammere kundens proces
 • Udarbejde en overordnet strategi
 • Kortlægge interessentern

En typisk dag i Abakion

En typisk dag i Abakion bærer præg af daglig dialog med mine kolleger. Forretningsarkitekten arbejder som rolle på projektets overordnede niveau, og der vil derfor ofte komme detaljeorienterede spørgsmål fra kolleger, som jeg skal kunne svare på. Hvis jeg ikke selv kan svare på spørgsmålene er det min opgave, at henvise til en anden, der kan. Meget af min dag går derfor med at kontrollerer og sørge for at den rigtige information kommer ud til de rigtige interessenter og at den givne information er valid og afstemt med kunden.

Min dag varierer meget og følger en skiftende dagsorden, der både afhænger af kundens behov for information og kollegers forskelligartede spørgsmål.

Opgaver der giver en Entreprise Architect ild i øjnene

Dét, der giver forretningsarkitekten ild i øjnene, er særligt analysefasen. Jeg synes virkelig, det er interessant at komme ud til en kunde, kortlægge deres processer og derefter komme med forslag til fremtidige forbedringer og optimeringer af kundens nuværende processer. Det giver mig den fedeste følelse, når jeg kan sige til en kunde: ”hvis I nu gør sådan, så vil det kunne spare jer for så meget tid og så mange penge, vedligeholdelse og frustrationer”. Det med rent faktisk at kunne gøre kundens dagligdag en smule lettere er klart en af drivkræfterne i rollen som forretningsarkitekt.

Hvad gør Abakion til et godt sted at være?

Noget af det der gør Abakion til et godt sted at være er uden tvivl mine kolleger, der altid står klar med en hjælpende hånd. Vi har en helt særlig teamfølelse i Abakion, hvilket medfører at vi er gode til at løfte i flok. Vores stærke samarbejde og sammenhold betyder også at vi får det bedste ud af hinandens forskelligartede kompetencer, hvilket også er en af de vigtigste årsager til, at vi kan levere et godt resultat til kunden.

Vigtige karaktertræk for at blive Entreprise Architect

Et vigtigt karaktertræk som forretningsarkitekt er din evne til at kommunikere og bevare overblikket. Det handler om at kunne se de store linjer, så detaljefolkene efterfølgende får en overskuelig spilleplade. Du skal som forretningsarkitekt stole på dig selv og dine egne evner, da man ofte befinder sig i en situation, hvor kunden ikke altid er enig. Du skal være en god menneskekender og kunne fornemme implicitte politiske agendaer hos kunden. Dette er en essentiel egenskab, da du ellers kan komme til at ’pleje’ den forkerte stakeholder. Tålmodighed og robusthed er derudover andre essentielle karaktertræk.

Udviklingsmuligheder for en Entreprise Architect i Abakion

I Abakion kan du vælge at specialisere dig, skifte rolle, avancere opad eller sidelæns i din udviklingsvej.

Karrieremuligheder i Abakion for en Entreprise Architect
Rasmus er integrationsspecialist hos Abakion

Lars Nørrevang

Senior Entreprise Architect Dynamics NAV & Team Lead NAV
Uddannet Civilingeniør, DTU
Fuldtid, 2 Børn

Mød en Junior Developer

Typiske arbejdsopgaver som udvikler

Jeg begyndte hos Abakion som Junior Developer og arbejder nu under titlen som Developer Web & Integrations. Jeg har to typer udviklingsopgaver. Den ene er .net projekter, hvor jeg skal lave Windowsløsninger. Den anden er tilretning af kundens hjemmeside og eller webshop i form af nye funktioner, features, design. Nye funktioner til kundens hjemmeside handler oftest om at integrere kundens NAV-løsningen ind på deres hjemmeside eller webshop.

En stor del af mine opgaver er i den anden kategori, fordi mange kunder ønsker tilretninger af deres systemer, når de har været på markedet i lidt tid. Ofte kan en virksomhed spare tid eller yde bedre service til deres kunder ved at få tilrettet hjemmesiden eller shoppen. 
Jeg programmerer selv i C#, HTML og Javascript. De andre i vores team koder i andre sprog, så vi har god sparring om opgaverne i vores gruppe og kan løse de fleste typer af opgaver.

Udviklerne i vores gruppe har direkte dialog med kunderne. Vi holder også selv vores kunder opdateret på udviklingen eller vedligeholdelsen af deres system via mandagsmails. I de mails fortæller vi kunden, hvor vi er i de planlagte opgaver, og hvad vi forventer at nå den pågældende uge.

Arbejdsopgaver

 • Fejlsøgning i systemer
 • Programmering
 • Integrering af systemer
 • Kundedialog

Opgaver der giver en udvikler ild i øjnene

Jeg kan rigtig godt lide at bygge løsninger, der bliver brugt af kunden. Derfor bliver jeg tilfreds, når jeg kan se, at der tikker ordrer ind i kundens nyudviklede shop. Jeg bliver også glad, hvis en kunde vender tilbage og fortæller, at noget ikke fungerer helt, som man havde tænkt det. Det betyder, at min løsning bliver brugt og bare skal rettes lidt til for at virke optimalt.
Jeg har ikke brug for at blive rost for mit arbejde. Jeg får glæden i mit job, når jeg ser, mine løsninger bliver brugt i kundens hverdag. Så ved jeg, at jeg har hjulpet kunden.

Hvad gør Abakion til et godt sted at være?

Jeg kan godt lide, at her er så mange forskellige faglige profiler. Hvis jeg har et problem, kan jeg altid finde en, der har den nødvendige viden. Jeg har allerede talt med folk fra NAV, IT, Navokat og Scribe. Jo flere forskellige mennesker, man kan sparre med hele tiden, des nemmere finder man frem til løsningen og får afklaret, at man er på rette vej med sin egen opgave. Derfor kan jeg godt se fordelen ved at have så mange kompetencer samlet i samme hus.

Jeg kan også rigtig godt lide kulturen og den positive energi, der er her i huset. Vores team har ikke været en del af Abakion så længe, men alle har været meget venlige og hjulpet os ind i det hele. Jeg har endda skrevet en mail til Kenneth – vores CEO – om noget teknisk en gang. Det var en sær følelse, da jeg sendte mailen, men jeg fik hurtigt en mail tilbage, som var helt naturlig i tonen. Sådan er Abakion. Alle er i øjenhøjde.

Udviklingsmuligheder for en Junior Developer i Abakion

I Abakion kan du vælge at specialisere dig, skifte rolle, avancere opad eller sidelæns i din udviklingsvej.

Karrieremuligheder i Abakion for en Junior Developer
Paulin er Junior Developer hos Abakion

Paulin Delvaux Richard Niyonzima

Developer Web & Integrations
Uddannet Diplomingeniør i softwareteknologi fra DTU.
Fuldtid

Mød en Product Manager

En hverdag som Product Manager i Abakion

Min rolle er at styre videreudvikling af produkter i Abakion. Det er en projektlederrolle men på et produkt i stedet for på en kunde. Min hverdag består af tre dele:
Det ene er, at definere kundernes behov til produkterne. Den anden er, at jeg tester, om udvikleren har kodet featuren, så den lever op til det definerede behov. Den tredje er, at jeg dokumenterer ændringerne. Dokumentationens formål er mangesidet og består i release notes, opdatering af brugermanualen, forklaring af produktets nye funktionaliteter samt kodetraking for at kunne følge sammenhængen mellem kravet og ændringerne.

I min rolle som Product Manager skal jeg være omstillingsparat, da jeg udover ovennævnte opgaver også kan være i daglig kontakt med kunder, der har mange forskellige typer af opgaver og problemstillinger. Derfor ligner to dage aldrig hinanden, men jeg trives i en hverdag, der er meget varieret, og hvor kundens behov er i centrum, så jeg ofte skal omstille mig.

Arbejdsopgaver

 • Produktledelse på Document Customizer og Master Data Information
 • Test af Document Customizer
 • Kundemøder
 • Brugervejledninger
 • Kundesupport og kundeprojekter
 • Koordination med kolleger og kunder

Opgaver, der giver en Product Manager ild i øjnene

Det, der giver mig ild i øjnene er at være med til at præge et produkts funktionalitet, dokumentere og teste til det virker og er klar til lancering. Jeg har et meget stort ansvar for, at produktet er i orden ved levering, men jeg får lov til at sætte mit eget præg på metoden til at løse opgaverne. Det betyder rigtig meget for mig, fordi det giver mig en god følelse at have meget ansvar, have mange bolde i luften og stadig løse opgaverne godt. Det handler for mig om at forstå, hvad det er kunden specifikt sidder og kæmper med for derefter at bruge min viden og erfaring til at optimere og effektivere i deres forretning. I Abakion er der plads til både introverte og ekstroverte personligheder. Jeg er selv meget struktureret og ærekær omkring de produkter, jeg skriver kravsspecifikationer til, tester og dokumenterer i mit arbejde. Heldigvis har jeg en god dialog med udviklerne i huset, så vi kommer i mål med produkterne sammen.

Hvad gør Abakion til et godt sted at være?

Jeg er rigtig glad for, at Abakion er en virksomhed, der skaber plads til udvikling blandt medarbejderne og opfordrer os til at byde ind, hvis vi har en god ide. Det er et godt træk, for det giver mig følelsen af, at jeg er værdsat som person. Jeg startede i Abakion i et graduate forløb som NAV konsulent, og fik i løbet af min første tid mulighed for at afprøve forskellige roller. Således fik jeg mulighed for at finde den hylde hvor jeg passede bedst ind på og kunne se at jeg kunne udvikle mig og bidrage til virksomheden. Det var nemlig ikke låst, på forhånd, i hvilken retning som jeg skulle udvikle mig, og jeg det sætter jeg stor pris på.

I samme tone har Abakion en klar work-life balance, hvilket jeg virkelig sætter pris på, fordi jeg med mine 33 timer pr uge får mere overskud til familien. De 4 timer pr uge har jeg fordelt på to dage, så jeg kan nå alle de praktiske ting, som kommer med en familie. Det overskud indvirker positivt på mit arbejde, fordi familielivet er i balance. 
Og så kan jeg virkelig godt lide, at Abakion er en virksomhed med fantastiske kollegaer og en hel speciel kultur, hvor alle hjælper hinanden frem for at være i konkurrence. Det giver en rar atmosfære.

Udviklingsmuligheder for en Product Manager  i Abakion

I Abakion kan du vælge at specialisere dig, skifte rolle, avancere opad eller sidelæns i din udviklingsvej.

Karrieremuligheder i Abakion for en Product Manager
Rasmus er integrationsspecialist hos Abakion

Christina Fausbøll

Business Consultant Dynamics NAV & Product Manager.
Uddannet Cand. Merc. IT i IT-management & Business, CBS
Tidligere fuldtid, nu 33 timer, 1 barn

Mød en Project Manager

At arbejde som Project manager i Abakion

Helt overordnet er det min opgave som Project manager i Abakion at hjælpe både kunder og kolleger bedst muligt gennem en given proces. Det er blandt andet min opgave at gennemskue, hvad kunden egentlig efterspørger for derved at kunne understøtte kundens behov. Derudover skal jeg sørge for at den givne proces forløber som den skal, så alle er tilfredse med det endelige produkt.

Arbejdsopgaver

 • Styre processen
 • Sørge for at alle leverer det, de skal
 • Kundekontakt og dialog

En typisk dag i Abakion

Min arbejdsdag er primært kundeafhængig, men præges også af en intern dagsorden. Jeg starter typisk morgenen med at udarbejde en plan for dagens opgaver og projekter, så jeg altid er sikker på at kunne nå i mål med en given opgave. Der kan på grund af interne og kunderelaterende udfordringer hurtigt dukke ting op, som jeg bliver nød til at tage mig af i stedet. Mine dage varierer derfor meget, men sådan synes jeg også helst det skal være – ellers bliver det kedeligt.

Opgaver giver en Project manager ild i øjnene

Dét, der giver mig ild i øjnene som projektleder er hele forandringsledelsesdelen. Jeg synes, det er fantastisk at kunne hjælpe en kunde igennem en svær proces. Kunden har fra start ofte en tendens til at negligere elementer i processen, der kan være udfordrende. Det skyldes, at vores kunder ofte kun gennemfører denne type projekter én gang og er derfor meget optimistiske i forhold til, hvor nemt det kommer til at gå og hvor nemt de ansatte tager imod noget nyt. Hvis jeg lykkes med at italesætte de udfordringer, som kan opstå undervejs så godt at kunden bliver opmærksom på det og tager sine forholdsregler, er det en skøn følelse.

Hvad gør Abakion til et godt sted at være?

I Abakion er der en helt unik fællesskabsånd, alle hjælper alle og der er en uudtalt enighed om, at alle er lige. Du kan regne med, at hvis du stiller et spørgsmål i plenum er der altid en af dine kolleger, der vil forsøge at hjælpe dig på bedste vis. I Abakion er der derudover en enorm opbakning og støtte fra ledelsen. Du skal selvfølgelig kunne begrunde, hvorfor du har handlet på en given måde, men hvis du kan det, er du sikker på at møde opbakning og støtte i forhold til din beslutning.

Vigtige karaktertræk for at blive Project manager

Af vigtige karaktertræk som projektleder vil jeg mene, at det er helt essentielt at kunne kommunikere med mennesker på alle niveauer i en organisation – lige fra den almene medarbejder til CEO’en. Derudover kræver stillingen som projektleder selvfølgelig også, at du har et godt overblik, er god til at koordinere, og at du har en god fornemmelse for struktur.

Udviklingsmuligheder for en project manager  i Abakion

I Abakion kan du vælge at specialisere dig, skifte rolle, avancere opad eller sidelæns i din udviklingsvej.

Karrieremuligheder i Abakion for en Product Manager
Rasmus er integrationsspecialist hos Abakion

Martin Ljørring

Project Manager
Uddannet Bachelor’s Degree, International Business Communication
Fuldtid, 2 Børn