Mød dine nye kolleger

Vores konsulenter arbejder med høj grad af fleksibilitet
– det giver mulighed for at balancere arbejdsliv og familieliv.

Mød en CRM Consultant

Min hverdag som CRM Consultant i Abakion

Jeg løser primært kundeopgaver. Jeg får løbende henvendelser fra vores eksisterende kunder, hvor jeg løser supportopgaver. Jeg er også med til at udvikle nye løsninger til nye eller eksisterende kunder. Vores projekter kan tage alt fra et par dage til flere år at implementere, så der er hele tiden opfølgende opgaver at løse for os. 
Jeg kommer også med ud til kundemøder sammen med mine kollegaer, så vi er to til at høre om opgaven og få dokumenteret kundens ønsker. Når kunden har besluttet sig for at hyre os til en opgave, går jeg i gang med at implementere løsningen sammen med vores udviklere. Jeg sætter automatiserede processer og standardkonfigureringer op i CRM, men vores udviklere træder til, hvis kundens ønsker ikke kan udføres alene i standard. I så fald beslutter vi den bedste vej frem sammen med kunden, hvorefter vi implementerer den.

Arbejdsopgaver

 • Kundekontakt og opgavedefinition
 • Marketingoptimering for kunderne i nye eller eksisterende systemer
 • Salgsoptimering på kundens processer
 • Opsætning og standardkonfigurati

Opgaver der giver en CRM konsulent ild i øjnene

Jeg brænder specielt for at hjælpe allerede eksisterende kunder med trouble shooting. Et typisk eksempel er, hvis et givent problem har naget, og jeg har analyseret alle relationerne i løsningen og så endelig finder frem til, hvad der har været årsag til problemet. Når jeg derpå kan løse problemet, føles det som en rigtig god dag. Jeg bliver også rigtig glad ved, at jeg får lov til at se kundens glæde, når jeg leverer et produkt til dem, da vi begge ved, at løsningen kommer til at gavne kunden. Det føles godt.

Hvordan har det været at komme ind i Abakion?

Det har været en meget positiv oplevelse, at vores virksomhed er blevet en del af Abakion, fordi alle i Abakion har været meget åbne, venlige og nysgerrige. De har været gode til at give sig til kende med hvad de har haft brug for fra os, og hvad de selv har kunne byde ind med. Det har givet os en følelse af, at vi er velkommen og ligesindede med alle i Abakion. Der er en rigtig rar følelse af fællesskab og familie i hele virksomheden, som jeg sætter stor pris på.

Hvad gør Abakion til et godt sted at være?

Noget af det, der gør Abakion til et godt sted at være, er den her følelse af fællesskab, og at der er rig mulighed for arbejde og udvikle sig under eget ansvar. Selvom vi har en del ledere i virksomheden er der ingen følelse af hieraki. Alle taler med hinanden i øjenhøjde, og der er plads til, at det tager tid at udvikle sig til en rolle, hvis man er ny. Jeg kan også godt lide, at man ikke går i stå i sin læringsproces og at alle samarbejder på tværs af afdelingerne. Der er eksempelvis udviklingsdage i Abakion, så man lærer at forstå alle afdelingerne i huset, og for eksempel hvad hver kan byde ind med. Det betyder, at der bliver åbnet for vores porteføljer, og vi får mulighed for at give bredere tilbud til kunderne, hvilket er en fantastisk egenskab.

Udviklingsmuligheder for en CRM Consultant i Abakion

I Abakion kan du vælge at specialisere dig, skifte rolle, avancere opad eller sidelæns i din udviklingsvej.

Rasmus er integrationsspecialist hos Abakion

Sine Tikjøb Hagedorn

Business Consultant Dynamics 365.
Uddannet bachelor i kommunikation og digitale medier fra AAU CPH.
Fuldtid. Nygift.

Mød en Product Manager

En hverdag som Product Manager i Abakion

Min rolle er at styre videreudvikling af produkter i Abakion. Det er en projektlederrolle men på et produkt i stedet for på en kunde. Min hverdag består af tre dele:
Det ene er, at definere kundernes behov til produkterne. Den anden er, at jeg tester, om udvikleren har kodet featuren, så den lever op til det definerede behov. Den tredje er, at jeg dokumenterer ændringerne. Dokumentationens formål er mangesidet og består i release notes, opdatering af brugermanualen, forklaring af produktets nye funktionaliteter samt kodetraking for at kunne følge sammenhængen mellem kravet og ændringerne.

I min rolle som Product Manager skal jeg være omstillingsparat, da jeg udover ovennævnte opgaver også kan være i daglig kontakt med kunder, der har mange forskellige typer af opgaver og problemstillinger. Derfor ligner to dage aldrig hinanden, men jeg trives i en hverdag, der er meget varieret, og hvor kundens behov er i centrum, så jeg ofte skal omstille mig.

Arbejdsopgaver

 • Produktledelse på Document Customizer og Master Data Information
 • Test af Document Customizer
 • Kundemøder
 • Brugervejledninger
 • Kundesupport og kundeprojekter
 • Koordination med kolleger og kunder

Opgaver, der giver en Product Manager ild i øjnene

Det, der giver mig ild i øjnene er at være med til at præge et produkts funktionalitet, dokumentere og teste til det virker og er klar til lancering. Jeg har et meget stort ansvar for, at produktet er i orden ved levering, men jeg får lov til at sætte mit eget præg på metoden til at løse opgaverne. Det betyder rigtig meget for mig, fordi det giver mig en god følelse at have meget ansvar, have mange bolde i luften og stadig løse opgaverne godt. Det handler for mig om at forstå, hvad det er kunden specifikt sidder og kæmper med for derefter at bruge min viden og erfaring til at optimere og effektivere i deres forretning. I Abakion er der plads til både introverte og ekstroverte personligheder. Jeg er selv meget struktureret og ærekær omkring de produkter, jeg skriver kravsspecifikationer til, tester og dokumenterer i mit arbejde. Heldigvis har jeg en god dialog med udviklerne i huset, så vi kommer i mål med produkterne sammen.

Hvad gør Abakion til et godt sted at være?

Jeg er rigtig glad for, at Abakion er en virksomhed, der skaber plads til udvikling blandt medarbejderne og opfordrer os til at byde ind, hvis vi har en god ide. Det er et godt træk, for det giver mig følelsen af, at jeg er værdsat som person. Jeg startede i Abakion i et graduate forløb som NAV konsulent, og fik i løbet af min første tid mulighed for at afprøve forskellige roller. Således fik jeg mulighed for at finde den hylde hvor jeg passede bedst ind på og kunne se at jeg kunne udvikle mig og bidrage til virksomheden. Det var nemlig ikke låst, på forhånd, i hvilken retning som jeg skulle udvikle mig, og jeg det sætter jeg stor pris på.

I samme tone har Abakion en klar work-life balance, hvilket jeg virkelig sætter pris på, fordi jeg med mine 33 timer pr uge får mere overskud til familien. De 4 timer pr uge har jeg fordelt på to dage, så jeg kan nå alle de praktiske ting, som kommer med en familie. Det overskud indvirker positivt på mit arbejde, fordi familielivet er i balance. 
Og så kan jeg virkelig godt lide, at Abakion er en virksomhed med fantastiske kollegaer og en hel speciel kultur, hvor alle hjælper hinanden frem for at være i konkurrence. Det giver en rar atmosfære.

Udviklingsmuligheder for en Product Manager  i Abakion

I Abakion kan du vælge at specialisere dig, skifte rolle, avancere opad eller sidelæns i din udviklingsvej.

Karrieremuligheder i Abakion for en Product Manager
Rasmus er integrationsspecialist hos Abakion

Christina Fausbøll

Business Consultant Dynamics NAV & Product Manager.
Uddannet Cand. Merc. IT i IT-management & Business, CBS
Tidligere fuldtid, nu 33 timer, 1 barn.

Mød en Project Manager

At arbejde som Project manager i Abakion

Helt overordnet er det min opgave som Project manager i Abakion at hjælpe både kunder og kolleger bedst muligt gennem en given proces. Det er blandt andet min opgave at gennemskue, hvad kunden egentlig efterspørger for derved at kunne understøtte kundens behov. Derudover skal jeg sørge for at den givne proces forløber som den skal, så alle er tilfredse med det endelige produkt.

Arbejdsopgaver

 • Styre processen
 • Sørge for at alle leverer det, de skal
 • Kundekontakt og dialog

En typisk dag i Abakion

Min arbejdsdag er primært kundeafhængig, men præges også af en intern dagsorden. Jeg starter typisk morgenen med at udarbejde en plan for dagens opgaver og projekter, så jeg altid er sikker på at kunne nå i mål med en given opgave. Der kan på grund af interne og kunderelaterende udfordringer hurtigt dukke ting op, som jeg bliver nød til at tage mig af i stedet. Mine dage varierer derfor meget, men sådan synes jeg også helst det skal være – ellers bliver det kedeligt.

Opgaver giver en Project manager ild i øjnene

Dét, der giver mig ild i øjnene som projektleder er hele forandringsledelsesdelen. Jeg synes, det er fantastisk at kunne hjælpe en kunde igennem en svær proces. Kunden har fra start ofte en tendens til at negligere elementer i processen, der kan være udfordrende. Det skyldes, at vores kunder ofte kun gennemfører denne type projekter én gang og er derfor meget optimistiske i forhold til, hvor nemt det kommer til at gå og hvor nemt de ansatte tager imod noget nyt. Hvis jeg lykkes med at italesætte de udfordringer, som kan opstå undervejs så godt at kunden bliver opmærksom på det og tager sine forholdsregler, er det en skøn følelse.

Hvad gør Abakion til et godt sted at være?

I Abakion er der en helt unik fællesskabsånd, alle hjælper alle og der er en uudtalt enighed om, at alle er lige. Du kan regne med, at hvis du stiller et spørgsmål i plenum er der altid en af dine kolleger, der vil forsøge at hjælpe dig på bedste vis. I Abakion er der derudover en enorm opbakning og støtte fra ledelsen. Du skal selvfølgelig kunne begrunde, hvorfor du har handlet på en given måde, men hvis du kan det, er du sikker på at møde opbakning og støtte i forhold til din beslutning.

Vigtige karaktertræk for at blive Project manager

Af vigtige karaktertræk som projektleder vil jeg mene, at det er helt essentielt at kunne kommunikere med mennesker på alle niveauer i en organisation – lige fra den almene medarbejder til CEO’en. Derudover kræver stillingen som projektleder selvfølgelig også, at du har et godt overblik, er god til at koordinere, og at du har en god fornemmelse for struktur.

Udviklingsmuligheder for en project manager  i Abakion

I Abakion kan du vælge at specialisere dig, skifte rolle, avancere opad eller sidelæns i din udviklingsvej.

Karrieremuligheder i Abakion for en Product Manager
Rasmus er integrationsspecialist hos Abakion

Martin Ljørring

Project Manager
Uddannet Bachelor’s Degree, International Business Communication
Fuldtid, 3 Børn.