Mød dine nye kolleger

Vores konsulenter arbejder med høj grad af fleksibilitet
– det giver mulighed for at balancere arbejdsliv og familieliv.

stamer

Mød en CRM Consultant

Min overgang fra CRM Consultant til Team Lead i Abakion

Kort inden jeg gik på barsel spurgte min leder, om teamlederrollen kunne være noget for mig. Jeg var knap nok nået tilbage fra barsel før min leder igen sagde til mig, at hvis jeg ville have stillingen, så var den min.

Det ville jeg gerne, og siden jeg sagde ja til stillingen, har der ligget en stejl læringskurve for mig ift. at gå fra at være medarbejder til at blive teamleder. Jeg har pludselig skulle lære at forholde mig til mine kolleger på en helt anden måde. I Abakion er vi ret familiære og venskabelige med hinanden, så det at skulle bevæge mig over mine kolleger og vejlede dem, men samtidig sørge for, at de når de opgaver, de skal, har været en spændende læringsproces for mig, som stadig er i gang. Det er vigtigt for mig at balancere de to ting i min lederstil, så jeg stadig holder det bånd jeg havde til mine kolleger, inden jeg blev teamleder.

Udover de opgaver der følger med at være teamleder for vores CRM-afdeling i Abakion, har jeg i lang tid haft ansvaret for marketingoptimering for vores kunder i nye eller eksisterende systemer, så jeg har mange bolde i luften.

Opgaver der giver en teamleder ild i øjnene

Jeg elsker at arbejde med mennesker. Mit største fokus er at få mit team til at spille sammen og udvikle sig som en helhed. Det er det, der driver mig hver dag. Som forretningskonsulent tænkte jeg ofte på min egen udvikling, men nu hvor jeg er blevet teamleder, er det mit team som har mit største fokus. Nu handler det om, hvordan jeg får drevet os videre.

Udviklingsmuligheder i Abakion

I Abakion kan du vælge at specialisere dig, skifte rolle, avancere opad eller sidelæns i din udviklingsvej. Uanset hvilken retning du gerne vil udvikle dig i, er det gode ved Abakion, at det altid bliver grebet. Jeg har altid gjort det aktivt selv, hvis der var særlige områder, jeg gerne ville arbejde med. Udover det er det også tydeligt hos ledere og kolleger, at folk er opmærksomme på dig og dine kvalifikationer. Vi har en god prikke-hinanden-på-skuldrene-kultur-. Det er ikke unaturligt, hvis en kollega kommer og siger, ’har du overvejet om du ikke skulle…?’.

Hvad gør Abakion til et godt sted at være?

Noget af det, der gør Abakion til et godt sted at være, er den her følelse af fællesskab, og at der er rig mulighed for arbejde og udvikle sig under eget ansvar. Selvom vi har en del ledere i virksomheden er der ingen følelse af hierarki. Alle taler med hinanden i øjenhøjde, og der er plads til, at det tager tid at udvikle sig til en rolle, hvis man er ny. Jeg kan også godt lide, at man ikke går i stå i sin læringsproces og at alle samarbejder på tværs af afdelingerne. Der er eksempelvis udviklingsdage i Abakion, så man lærer at forstå alle afdelingerne i huset, og for eksempel hvad hver kan byde ind med. Det betyder, at der bliver åbnet for vores porteføljer, og vi får mulighed for at give bredere tilbud til kunderne, hvilket er en fantastisk egenskab.

Sine er Business Consultant Dynamics 365, Team Lead

Sine Tikjøb Hagedorn


Business Consultant Dynamics 365,

Team Lead.

Uddannet bachelor i kommunikation og digitale medier fra AAU CPH.

Fuldtid. Gift og mor til en.

Mød en Product Manager

En hverdag som Product Manager i Abakion

Min rolle er at styre videreudvikling af produkter i Abakion. Det er en projektlederrolle men på et produkt i stedet for på en kunde. Min hverdag består af tre dele:
Det ene er, at definere kundernes behov til produkterne. Den anden er, at jeg tester, om udvikleren har kodet featuren, så den lever op til det definerede behov. Den tredje er, at jeg dokumenterer ændringerne. Dokumentationens formål er mangesidet og består i release notes, opdatering af brugermanualen, forklaring af produktets nye funktionaliteter samt kodetraking for at kunne følge sammenhængen mellem kravet og ændringerne.

I min rolle som Product Manager skal jeg være omstillingsparat, da jeg udover ovennævnte opgaver også kan være i daglig kontakt med kunder, der har mange forskellige typer af opgaver og problemstillinger. Derfor ligner to dage aldrig hinanden, men jeg trives i en hverdag, der er meget varieret, og hvor kundens behov er i centrum, så jeg ofte skal omstille mig.

Arbejdsopgaver

  • Produktledelse på Document Customizer og Master Data Information
  • Test af Document Customizer
  • Kundemøder
  • Brugervejledninger
  • Kundesupport og kundeprojekter
  • Koordination med kolleger og kunder

Opgaver, der giver en Product Manager ild i øjnene

Det, der giver mig ild i øjnene er at være med til at præge et produkts funktionalitet, dokumentere og teste til det virker og er klar til lancering. Jeg har et meget stort ansvar for, at produktet er i orden ved levering, men jeg får lov til at sætte mit eget præg på metoden til at løse opgaverne. Det betyder rigtig meget for mig, fordi det giver mig en god følelse at have meget ansvar, have mange bolde i luften og stadig løse opgaverne godt. Det handler for mig om at forstå, hvad det er kunden specifikt sidder og kæmper med for derefter at bruge min viden og erfaring til at optimere og effektivere i deres forretning. I Abakion er der plads til både introverte og ekstroverte personligheder. Jeg er selv meget struktureret og ærekær omkring de produkter, jeg skriver kravsspecifikationer til, tester og dokumenterer i mit arbejde. Heldigvis har jeg en god dialog med udviklerne i huset, så vi kommer i mål med produkterne sammen.

Hvad gør Abakion til et godt sted at være?

Jeg er rigtig glad for, at Abakion er en virksomhed, der skaber plads til udvikling blandt medarbejderne og opfordrer os til at byde ind, hvis vi har en god ide. Det er et godt træk, for det giver mig følelsen af, at jeg er værdsat som person. Jeg startede i Abakion i et graduate forløb som NAV konsulent, og fik i løbet af min første tid mulighed for at afprøve forskellige roller. Således fik jeg mulighed for at finde den hylde hvor jeg passede bedst ind på og kunne se at jeg kunne udvikle mig og bidrage til virksomheden. Det var nemlig ikke låst, på forhånd, i hvilken retning som jeg skulle udvikle mig, og jeg det sætter jeg stor pris på.

I samme tone har Abakion en klar work-life balance, hvilket jeg virkelig sætter pris på, fordi jeg med mine 33 timer pr uge får mere overskud til familien. De 4 timer pr uge har jeg fordelt på to dage, så jeg kan nå alle de praktiske ting, som kommer med en familie. Det overskud indvirker positivt på mit arbejde, fordi familielivet er i balance. 
Og så kan jeg virkelig godt lide, at Abakion er en virksomhed med fantastiske kollegaer og en hel speciel kultur, hvor alle hjælper hinanden frem for at være i konkurrence. Det giver en rar atmosfære.

Udviklingsmuligheder for en Product Manager  i Abakion

I Abakion kan du vælge at specialisere dig, skifte rolle, avancere opad eller sidelæns i din udviklingsvej.

Sine er Business Consultant Dynamics 365, Team Lead

Christina Fausbøll


Product Manager,
Business Central Apps

Uddannet Cand. Merc. IT i IT-management & Business, CBS

Tidligere fuldtid, nu 30 timer, 1 barn.

Mød en Project Manager

At arbejde som Project manager i Abakion

Helt overordnet er det min opgave som Project manager i Abakion at hjælpe både kunder og kolleger bedst muligt gennem en given proces. Det er blandt andet min opgave at gennemskue, hvad kunden egentlig efterspørger for derved at kunne understøtte kundens behov. Derudover skal jeg sørge for at den givne proces forløber som den skal, så alle er tilfredse med det endelige produkt.

Arbejdsopgaver

  • Styre processen
  • Sørge for at alle leverer det, de skal
  • Kundekontakt og dialog

En typisk dag i Abakion

Min arbejdsdag er primært kundeafhængig, men præges også af en intern dagsorden. Jeg starter typisk morgenen med at udarbejde en plan for dagens opgaver og projekter, så jeg altid er sikker på at kunne nå i mål med en given opgave. Der kan på grund af interne og kunderelaterende udfordringer hurtigt dukke ting op, som jeg bliver nød til at tage mig af i stedet. Mine dage varierer derfor meget, men sådan synes jeg også helst det skal være – ellers bliver det kedeligt.

Opgaver giver en Project manager ild i øjnene

Dét, der giver mig ild i øjnene som projektleder er hele forandringsledelsesdelen. Jeg synes, det er fantastisk at kunne hjælpe en kunde igennem en svær proces. Kunden har fra start ofte en tendens til at negligere elementer i processen, der kan være udfordrende. Det skyldes, at vores kunder ofte kun gennemfører denne type projekter én gang og er derfor meget optimistiske i forhold til, hvor nemt det kommer til at gå og hvor nemt de ansatte tager imod noget nyt. Hvis jeg lykkes med at italesætte de udfordringer, som kan opstå undervejs så godt at kunden bliver opmærksom på det og tager sine forholdsregler, er det en skøn følelse.

Hvad gør Abakion til et godt sted at være?

I Abakion er der en helt unik fællesskabsånd, alle hjælper alle og der er en uudtalt enighed om, at alle er lige. Du kan regne med, at hvis du stiller et spørgsmål i plenum er der altid en af dine kolleger, der vil forsøge at hjælpe dig på bedste vis. I Abakion er der derudover en enorm opbakning og støtte fra ledelsen. Du skal selvfølgelig kunne begrunde, hvorfor du har handlet på en given måde, men hvis du kan det, er du sikker på at møde opbakning og støtte i forhold til din beslutning.

Vigtige karaktertræk for at blive Project manager

Af vigtige karaktertræk som projektleder vil jeg mene, at det er helt essentielt at kunne kommunikere med mennesker på alle niveauer i en organisation – lige fra den almene medarbejder til CEO’en. Derudover kræver stillingen som projektleder selvfølgelig også, at du har et godt overblik, er god til at koordinere, og at du har en god fornemmelse for struktur.

Udviklingsmuligheder for en project manager  i Abakion

I Abakion kan du vælge at specialisere dig, skifte rolle, avancere opad eller sidelæns i din udviklingsvej.

Sine er Business Consultant Dynamics 365, Team Lead

Martin Ljørring


Project Manager


Uddannet Bachelor’s Degree, International Business Communication

Fuldtid, 3 Børn.