Mød dine nye kolleger

Vores konsulenter arbejder med høj grad af fleksibilitet
– det giver mulighed for at balancere arbejdsliv og familieliv.

Mød en Business Consultant

At arbejde som Business Consultant i Abakion

Mit arbejde består primært i at opretholde et godt samspil med vores kunder. Jeg har specialiseret mig i den advokatløsning, vi tilbyder, og det er min opgave at forstå og imødekomme kundernes behov, så vi kan tilbyde dem den bedst mulige løsning. For at kunne tilbyde den rette service og den rette løsning er det essentielt, at jeg kontinuerligt tilbyder kunden den nødvendige rådgivning og sparing så kunden føler sig i trygge hænder. Alle forretningskonsulenter har en form for specialviden indenfor den forretningsløsning, vi tilbyder.

For at kunne yde den bedste kundeoplevelse indebærer mit arbejde også en del brobrygning mellem kunden, vores egne implementeringskonsulenter og udvikleren. Her er det min opgave, at være det formidlende element der sørger for, at alle taler det samme sprog, så der ikke opstår misforståelser undervejs.

Arbejdsopgaver

 • Kommunikation, sparring og rådgivning
 • Sætte nye kunder i drift
 • Arrangere undervisning og udarbejde manualer
 • Formidling

En typisk dag i Abakion

Min dag afhænger meget af vores kunder og deres dagsorden. Kundens behov er min første prioritet og jeg bruger derfor meget af min arbejdsdag på at være i dialog med kunden for at kunne imødekomme nogle af de udfordringer, der kan opstå undervejs i processen. Selvom vi i min afdeling er gode til at skabe et overblik over ugentlige deadlines, vil der altid være mulighed for at planen kan ændres, hvis der opstår noget uventet hos en af kunderne.

Opgaver, der giver en forretningskonsulent ild i øjnene

Jeg synes det er fantastisk at få lov til at starte de helt store projekter op. Det giver mig ild i øjnene at kunne være en del af processen fra start til slut, særligt fordi jeg får et langt større indblik i alle de bagvedliggende processer på kundeniveau og på produktniveau. Indblikket er ikke alene med til at styrke min egen udvikling, men er også med til, at jeg kan få kunden sikkert i mål.

Jeg får særligt ild i øjnene, hvis jeg med vores løsninger kan sørge for, at kundens arbejdsdag bliver lettere. Jeg ved selv, hvor tidskrævende og komplicerede nogle løsninger er, og synes derfor det er skønt, at vi med vores løsninger kan løse nogle af de irritationer og udfordringer kunderne kan sidde med.

Hvad gør Abakion til et godt sted at være?

I Abakion er der plads til alle typer, og dine kolleger respekterer dit arbejde og dit arbejdsområde. Der er en uudtalt enighed om, at alle er ligeværdige og en stor forståelse for, at vi er afhængige af hinandens arbejdsindsats for at kunne levere den bedste løsning til kunden. Denne indbyrdes forståelse er med til at stemningen altid er god, tonen er sober og at der hersker en ’alle hjælper alle’-mentalitet. Jeg vil faktisk beskrive Abakion som en familie, hvor alle taler pænt til hinanden og altid bakker hinanden op på tværs af titel og anciennitet. Abakions mange sociale arrangementer både med og uden partner er desuden helt unikke og noget jeg aldrig har oplevet før, det er skønt at være et sted, hvor der sættes pris på medarbejderne.

Vigtige karaktertræk for at blive Business Consultant

Et vigtigt karaktertræk som forretningskonsulent er din evne til at lytte. Det er yderst vigtigt, at du er god til forstå, hvad kunden prøver at fortælle dig, så du kan imødekomme kundens behov og udfordringer. Et andet vigtigt element i arbejdet som forretningskonsulent er din evne til at kunne følge op på kunden. Du skal med andre ord tage kunden i hånden og løbende sørge for, at kunden får de nødvendige informationer under hele processen.

Udviklingsmuligheder for en Business Consultant i Abakion

I Abakion kan du vælge at specialisere dig, skifte rolle, avancere opad eller sidelæns i din udviklingsvej.

Karrieremuligheder i Abakion for en Business consultant
Marianne er forretningskonsulent hos Abakion

Marianne Windekilde

Senior Business Consultant Dynamics NAV
Uddannet Senior forretningskonsulent fra Roskilde Handelsskole
Fuldtid, 3 Børn

Mød en Application Consultant

Typiske arbejdsopgaver som Application Consultant

En typisk arbejdsopgave er en NAV udviklingsopgave, som består i en kundespecifik tilretning eller en rettelse til et Abakion standard produkt (fx vores lagerløsning). Jeg sidder helst ude hos kunden for at løse opgaven bedst mulig, og på den måde kunne kommunikere med kunden. Jeg rådgiver evt. omkring de forskellige løsninger og tilvalg, vi har til produktet. Hvis kunden ønsker en ekstra feature i NAV, kan jeg løse det ved hjælp af kode.

En anden af mine arbejdsopgaver er at koordinere min og mine kollegers tid. Det er relevant hvis en opgave kræver flere eller andre kompetencer end mine. Hvis der ellers er brug for det, sidder jeg engang imellem som back-end og koder.

Arbejdsopgaver

 • Udviklingsopgaver
 • Kundekontakt- og dialog
 • Koordinering
 • Back-end
 • Opgradering af systemer

Opgaver der giver en Application Consultant ild i øjnene

Jeg elsker at arbejde med opgraderinger af systemer, inden for standardløsninger og ”best practice”. At gå i dybden med et problem, for at finde den bedste løsning er ideel når man er så nysgerrig som mig. Det er en fantastisk følelse at få lavet den helt rigtige løsning til kunden.

For mig handler det om gensidigt respekt og sparring når man arbejder sammen, man får også altid det bedste resultat når man sidder sammen og kigger på problemet. Derudover er jeg altid nysgerrig på den nyeste teknologi.

At arbejde som Application Consultant med udviklere og forretningskonsulenter

Min rolle ligger faktisk lidt imellem udvikleren og forretningskonsulentens. Jeg kan både programmere og hjælpe med en opgave omkring salg og indkøb. På den måde kan jeg varetage nogle brede opgaver.

Det sjoveste ved at arbejde sammen med de andre, er nok at vi alligevel har nogle forskellige briller på, hvis man kan sige det sådan. Vi har alle sammen et lidt anderledes syn på tingene, hvilket kun gør det sjovt, da vi på den måde kan dele ideer og forslag. Faglig sparring er utroligt vigtigt at have når man samarbejder.

Vigtige karaktertræk for at blive Application Consultant

Du skal være klar på at have mange bolde i luften. Da jeg ofte varetager et bredt spektrum af opgaver, er det vigtigt at kunne følge op på dem alle og bringe dem til dørs. Dog skal man også huske at acceptere at man ikke er supermand, og ikke kan håndtere alt i verden.

Du skal være god til at kommunikere med andre folk, da jeg eksempelvis møder alt fra finansdirektører til lagermænd, derfor skal man altid kunne tilpasse sig andre. Dermed er det også vigtigt at være pligtopfyldende til en vis grad, man har nemlig et ansvar over for sine kolleger men også over for kunden.

Forretningsforståelse er også en god ting at have, det er nemlig vigtigt når man skal kunne forstå kunden på bedst mulig vis. Villigheden til at lære er også vigtig. Man møder nye mennesker hele tiden og teknologien udvikler sig hele tiden. Derfor er det vigtigt at have lysten og drivkraften til at lære nye ting.

Udviklingsmuligheder for en Application Consultant i Abakion

I Abakion kan du vælge at specialisere dig, skifte rolle, avancere opad eller sidelæns i din udviklingsvej.

Karrieremuligheder i Abakion for en Application Consultant
Rasmus er integrationsspecialist hos Abakion

Christian Møller

Senior Application Consultant Dynamics NAV
Uddannet Produktionsingeniør, DTU
Fuldtid, 1 barn

Mød en CRM Consultant

Min hverdag som CRM Consultant i Abakion

Jeg løser primært kundeopgaver. Jeg får løbende henvendelser fra vores eksisterende kunder, hvor jeg løser supportopgaver. Jeg er også med til at udvikle nye løsninger til nye eller eksisterende kunder. Vores projekter kan tage alt fra et par dage til flere år at implementere, så der er hele tiden opfølgende opgaver at løse for os. 
Jeg kommer også med ud til kundemøder sammen med mine kollegaer, så vi er to til at høre om opgaven og få dokumenteret kundens ønsker. Når kunden har besluttet sig for at hyre os til en opgave, går jeg i gang med at implementere løsningen sammen med vores udviklere. Jeg sætter automatiserede processer og standardkonfigureringer op i CRM, men vores udviklere træder til, hvis kundens ønsker ikke kan udføres alene i standard. I så fald beslutter vi den bedste vej frem sammen med kunden, hvorefter vi implementerer den.

Arbejdsopgaver

 • Kundekontakt og opgavedefinition
 • Marketingoptimering for kunderne i nye eller eksisterende systemer
 • Salgsoptimering på kundens processer
 • Opsætning og standardkonfigurati

Opgaver der giver en CRM konsulent ild i øjnene

Jeg brænder specielt for at hjælpe allerede eksisterende kunder med trouble shooting. Et typisk eksempel er, hvis et givent problem har naget, og jeg har analyseret alle relationerne i løsningen og så endelig finder frem til, hvad der har været årsag til problemet. Når jeg derpå kan løse problemet, føles det som en rigtig god dag. Jeg bliver også rigtig glad ved, at jeg får lov til at se kundens glæde, når jeg leverer et produkt til dem, da vi begge ved, at løsningen kommer til at gavne kunden. Det føles godt.

Hvordan har det været at komme ind i Abakion?

Det har været en meget positiv oplevelse, at vores virksomhed er blevet en del af Abakion, fordi alle i Abakion har været meget åbne, venlige og nysgerrige. De har været gode til at give sig til kende med hvad de har haft brug for fra os, og hvad de selv har kunne byde ind med. Det har givet os en følelse af, at vi er velkommen og ligesindede med alle i Abakion. Der er en rigtig rar følelse af fællesskab og familie i hele virksomheden, som jeg sætter stor pris på.

Hvad gør Abakion til et godt sted at være?

Noget af det, der gør Abakion til et godt sted at være, er den her følelse af fællesskab, og at der er rig mulighed for arbejde og udvikle sig under eget ansvar. Selvom vi har en del ledere i virksomheden er der ingen følelse af hieraki. Alle taler med hinanden i øjenhøjde, og der er plads til, at det tager tid at udvikle sig til en rolle, hvis man er ny. Jeg kan også godt lide, at man ikke går i stå i sin læringsproces og at alle samarbejder på tværs af afdelingerne. Der er eksempelvis udviklingsdage i Abakion, så man lærer at forstå alle afdelingerne i huset, og for eksempel hvad hver kan byde ind med. Det betyder, at der bliver åbnet for vores porteføljer, og vi får mulighed for at give bredere tilbud til kunderne, hvilket er en fantastisk egenskab.

Udviklingsmuligheder for en CRM Consultant i Abakion

I Abakion kan du vælge at specialisere dig, skifte rolle, avancere opad eller sidelæns i din udviklingsvej.

Karrieremuligheder i Abakion for en CRM Consultant
Rasmus er integrationsspecialist hos Abakion

Sine Tikjøb Hagedorn

Business Consultant Dynamics 365.
Uddannet bachelor i kommunikation og digitale medier fra AAU CPH.
Fuldtid. Nygift.

Mød en Implementation Consultant & Developer

At arbejde som Implementation Consultant med NAV i Abakion

En integrationskonsulent i Abakion integrerer systemer, hvilket muliggør automatisk dataudveksling. Det kan eksempelvis være et CRM-systemer der skal integreres med NAV, så ordre- eller kundeoprettelser automatisk bliver sendt til NAV. Kunden kan også ønske yderligere integrationer med systemer der håndterer lager, ordre, fakturering, shipping og betaling. Når alle systemerne er korrekt integreret, får kunden automatiseret en stor del manuelle opgaver. I mit arbejde integrerer jeg typisk mange forskellige systemer med både CRM og webshops, hvor den eneste fællesnævner er NAV.

Arbejdsopgaver

 • Integration mellem systemer med kopling til NAV
 • Videreudvikling af Abakions egne produkter
 • Udviklingsopgaver for kunden
 • Fejlsøgning i systemer

En typisk dag i Abakion

Dagen starter med at jeg gennemgår min backlock i Jira for at se, hvilke opgaver der ligger til mig. Da der typisk er flere opgaver, end der er tid på en enkelt dag, prioriterer jeg eller min teamleder opgaverne efter vigtighed. Supportopgaver for kunder bliver eksempelvis prioriteret højere end vore egne udviklingsopgaver. Når dagen er planlagt begynder jeg at løse opgaverne ved enten at fejlsøge eller skrive kode for opgaverne. Undervejs angiver jeg dagens arbejde i opgavestyringssystemet Jira, så der er lagt op til, at næste dag kan blive planlagt med nye eller fortsatte opgaver.

Opgaver der giver en integrationskonsulent ild i øjnene

Min drivkraft er at bygge løsninger, der gør hverdagen nemmere for kunden. Jeg brænder specielt for opgaver med integrationer mellem flere systemer og svære tekniske udfordringer. Det giver mig energi at have mange bolde i luften og holde overblikket, imens jeg udvikler på koden til hver funktion.

Hvad gør Abakion til et godt sted at være?

Jeg er meget positiv om den gode sparring og vidensdeling, vi har i Abakion. Typisk kan man løse sine opgaver væsentlig hurtigere, hvis en anden har løst problemstillingen før, end hvis man selv skal finde løsningen fra bar bund. Her er mange dygtige folk, som kan byde ind med faglig viden og erfaring. Det gavner både en effektiv opgaveløsning og fællesskabsfølelsen, for vi lægger vægt på, at alle spørgsmål bliver modtaget og besvaret i god tone. Jeg er også glad for den sunde work-life balance her i virksomheden, og at vi arbejder under ansvar. Det gavner den gode stemning.

Udviklingsmuligheder for en Implementation Consultant i Abakion

I Abakion kan du vælge at specialisere dig, skifte rolle, avancere opad eller sidelæns i din udviklingsvej.

Karrieremuligheder i Abakion for en Implementation Consultant
Rasmus er integrationsspecialist hos Abakion

Rasmus Bouet Lassen

Consultant Dynamics NAV &
Implementation Consultant
Uddannet Eksportingeniør og Cand. Ebuss. IT.
Fuldtid

Mød en Entreprise Architect

At arbejde som Entreprise Architect i Abakion

Som Entreprise Architect i Abakion har jeg det store overblik i forbindelse med et givent projekt. På baggrund af kundens forretning er det min opgave at udarbejde analyser og processer, der har til formål at hjælpe vores konsulenter og udviklere med at udføre deres arbejde. Jeg skal som forretningsarkitekt kunne gennemskue, hvad kunden i virkeligheden har brug for og hvilke personer der i kundens organisation skal kontaktes for, at dette kan lade sig gøre.

Entreprise Architect – Forretningsarkitekten – er som rolle en generalist, og får i Abakion hjælp af forretningskonsulenterne, der er it-løsnings-specialister. Man kan sige, at forretningsarkitekten er en form for indretningsarkitekt, der skal hjælpe kunden med at ’flytte ind’ i it-løsningen – eller applikationen, som vi kalder det.

Arbejdsopgaver

 • Kortlægge og diagrammere kundens proces
 • Udarbejde en overordnet strategi
 • Kortlægge interessentern

En typisk dag i Abakion

En typisk dag i Abakion bærer præg af daglig dialog med mine kolleger. Forretningsarkitekten arbejder som rolle på projektets overordnede niveau, og der vil derfor ofte komme detaljeorienterede spørgsmål fra kolleger, som jeg skal kunne svare på. Hvis jeg ikke selv kan svare på spørgsmålene er det min opgave, at henvise til en anden, der kan. Meget af min dag går derfor med at kontrollerer og sørge for at den rigtige information kommer ud til de rigtige interessenter og at den givne information er valid og afstemt med kunden.

Min dag varierer meget og følger en skiftende dagsorden, der både afhænger af kundens behov for information og kollegers forskelligartede spørgsmål.

Opgaver der giver en Entreprise Architect ild i øjnene

Dét, der giver forretningsarkitekten ild i øjnene, er særligt analysefasen. Jeg synes virkelig, det er interessant at komme ud til en kunde, kortlægge deres processer og derefter komme med forslag til fremtidige forbedringer og optimeringer af kundens nuværende processer. Det giver mig den fedeste følelse, når jeg kan sige til en kunde: ”hvis I nu gør sådan, så vil det kunne spare jer for så meget tid og så mange penge, vedligeholdelse og frustrationer”. Det med rent faktisk at kunne gøre kundens dagligdag en smule lettere er klart en af drivkræfterne i rollen som forretningsarkitekt.

Hvad gør Abakion til et godt sted at være?

Noget af det der gør Abakion til et godt sted at være er uden tvivl mine kolleger, der altid står klar med en hjælpende hånd. Vi har en helt særlig teamfølelse i Abakion, hvilket medfører at vi er gode til at løfte i flok. Vores stærke samarbejde og sammenhold betyder også at vi får det bedste ud af hinandens forskelligartede kompetencer, hvilket også er en af de vigtigste årsager til, at vi kan levere et godt resultat til kunden.

Vigtige karaktertræk for at blive Entreprise Architect

Et vigtigt karaktertræk som forretningsarkitekt er din evne til at kommunikere og bevare overblikket. Det handler om at kunne se de store linjer, så detaljefolkene efterfølgende får en overskuelig spilleplade. Du skal som forretningsarkitekt stole på dig selv og dine egne evner, da man ofte befinder sig i en situation, hvor kunden ikke altid er enig. Du skal være en god menneskekender og kunne fornemme implicitte politiske agendaer hos kunden. Dette er en essentiel egenskab, da du ellers kan komme til at ’pleje’ den forkerte stakeholder. Tålmodighed og robusthed er derudover andre essentielle karaktertræk.

Udviklingsmuligheder for en Entreprise Architect i Abakion

I Abakion kan du vælge at specialisere dig, skifte rolle, avancere opad eller sidelæns i din udviklingsvej.

Karrieremuligheder i Abakion for en Entreprise Architect
Rasmus er integrationsspecialist hos Abakion

Lars Nørrevang

Senior Entreprise Architect Dynamics NAV & Team Lead NAV
Uddannet Civilingeniør, DTU
Fuldtid, 2 Børn

Mød en Junior Developer

Typiske arbejdsopgaver som udvikler

Jeg har to typer udviklingsopgaver. Den ene er .net projekter, hvor jeg skal lave Windowsløsninger. Den anden er tilretning af kundens hjemmeside og eller webshop i form af nye funktioner, features, design. Nye funktioner til kundens hjemmeside handler oftest om at integrere kundens NAV-løsningen ind på deres hjemmeside eller webshop.

En stor del af mine opgaver er i den anden kategori, fordi mange kunder ønsker tilretninger af deres systemer, når de har været på markedet i lidt tid. Ofte kan en virksomhed spare tid eller yde bedre service til deres kunder ved at få tilrettet hjemmesiden eller shoppen. 
Jeg programmerer selv i C#, HTML og Javascript. De andre i vores team koder i andre sprog, så vi har god sparring om opgaverne i vores gruppe og kan løse de fleste typer af opgaver.

Udviklerne i vores gruppe har direkte dialog med kunderne. Vi holder også selv vores kunder opdateret på udviklingen eller vedligeholdelsen af deres system via mandagsmails. I de mails fortæller vi kunden, hvor vi er i de planlagte opgaver, og hvad vi forventer at nå den pågældende uge.

Arbejdsopgaver

 • Fejlsøgning i systemer
 • Programmering
 • Integrering af systemer
 • Kundedialog

Opgaver der giver en udvikler ild i øjnene

Jeg kan rigtig godt lide at bygge løsninger, der bliver brugt af kunden. Derfor bliver jeg tilfreds, når jeg kan se, at der tikker ordrer ind i kundens nyudviklede shop. Jeg bliver også glad, hvis en kunde vender tilbage og fortæller, at noget ikke fungerer helt, som man havde tænkt det. Det betyder, at min løsning bliver brugt og bare skal rettes lidt til for at virke optimalt.
Jeg har ikke brug for at blive rost for mit arbejde. Jeg får glæden i mit job, når jeg ser, mine løsninger bliver brugt i kundens hverdag. Så ved jeg, at jeg har hjulpet kunden.

Hvad gør Abakion til et godt sted at være?

Jeg kan godt lide, at her er så mange forskellige faglige profiler. Hvis jeg har et problem, kan jeg altid finde en, der har den nødvendige viden. Jeg har allerede talt med folk fra NAV, IT, Navokat og Scribe. Jo flere forskellige mennesker, man kan sparre med hele tiden, des nemmere finder man frem til løsningen og får afklaret, at man er på rette vej med sin egen opgave. Derfor kan jeg godt se fordelen ved at have så mange kompetencer samlet i samme hus.


Jeg kan også rigtig godt lide kulturen og den positive energi, der er her i huset. Vores team har ikke været en del af Abakion så længe, men alle har været meget venlige og hjulpet os ind i det hele. Jeg har endda skrevet en mail til Kenneth – vores CEO – om noget teknisk en gang. Det var en sær følelse, da jeg sendte mailen, men jeg fik hurtigt en mail tilbage, som var helt naturlig i tonen. Sådan er Abakion. Alle er i øjenhøjde.

Udviklingsmuligheder for en Junior Developer i Abakion

I Abakion kan du vælge at specialisere dig, skifte rolle, avancere opad eller sidelæns i din udviklingsvej.

Karrieremuligheder i Abakion for en Junior Developer
Paulin er Junior Developer hos Abakion

Paulin Delvaux Richard Niyonzima

Junior Developer
Uddannet Diplomingeniør i softwareteknologi fra DTU.
Fuldtid

Mød en Product Manager

En hverdag som Product Manager i Abakion

Min rolle er at styre videreudvikling af produkter i Abakion. Det er en projektlederrolle men på et produkt i stedet for på en kunde. Min hverdag består af tre dele:
Det ene er, at definere kundernes behov til produkterne. Den anden er, at jeg tester, om udvikleren har kodet featuren, så den lever op til det definerede behov. Den tredje er, at jeg dokumenterer ændringerne. Dokumentationens formål er mangesidet og består i release notes, opdatering af brugermanualen, forklaring af produktets nye funktionaliteter samt kodetraking for at kunne følge sammenhængen mellem kravet og ændringerne.

I min rolle som Product Manager skal jeg være omstillingsparat, da jeg udover ovennævnte opgaver også kan være i daglig kontakt med kunder, der har mange forskellige typer af opgaver og problemstillinger. Derfor ligner to dage aldrig hinanden, men jeg trives i en hverdag, der er meget varieret, og hvor kundens behov er i centrum, så jeg ofte skal omstille mig.

Arbejdsopgaver

 • Produktledelse på Dynamic Reports og Master Data Information
 • Test af Dynamic Reports
 • Kundedemoer
 • Brugervejledninger
 • Kundesupport og kundeprojekter
 • Koordination med kolleger og kunder

Opgaver, der giver en Product Manager ild i øjnene

Det, der giver mig ild i øjnene er at være med til at præge et produkts funktionalitet, dokumentere og teste til det virker og er klar til lancering. Jeg har et meget stort ansvar for, at produktet er i orden ved levering, men jeg får lov til at sætte mit eget præg på metoden til at løse opgaverne. Det betyder rigtig meget for mig, fordi det giver mig en god følelse at have meget ansvar, have mange bolde i luften og stadig løse opgaverne godt. Det handler for mig om at forstå, hvad det er kunden specifikt sidder og kæmper med for derefter at bruge min viden og erfaring til at optimere og effektivere i deres forretning. I Abakion er der plads til både introverte og ekstroverte personligheder. Jeg er selv meget struktureret og ærekær omkring de produkter, jeg skriver kravsspecifikationer til, tester og dokumenterer i mit arbejde. Heldigvis har jeg en god dialog med udviklerne i huset, så vi kommer i mål med produkterne sammen.

Hvad gør Abakion til et godt sted at være?

Jeg er rigtig glad for, at Abakion er en virksomhed, der skaber plads til udvikling blandt medarbejderne og opfordrer os til at byde ind, hvis vi har en god ide. Det er et godt træk, for det giver mig følelsen af, at jeg er værdsat som person. Jeg startede i Abakion i et graduate forløb som NAV konsulent, og fik i løbet af min første tid mulighed for at afprøve forskellige roller. Således fik jeg mulighed for at finde den hylde hvor jeg passede bedst ind på og kunne se at jeg kunne udvikle mig og bidrage til virksomheden. Det var nemlig ikke låst, på forhånd, i hvilken retning som jeg skulle udvikle mig, og jeg det sætter jeg stor pris på.

I samme tone har Abakion en klar work-life balance, hvilket jeg virkelig sætter pris på, fordi jeg med mine 33 timer pr uge får mere overskud til familien. De 4 timer pr uge har jeg fordelt på to dage, så jeg kan nå alle de praktiske ting, som kommer med en familie. Det overskud indvirker positivt på mit arbejde, fordi familielivet er i balance. 
Og så kan jeg virkelig godt lide, at Abakion er en virksomhed med fantastiske kollegaer og en hel speciel kultur, hvor alle hjælper hinanden frem for at være i konkurrence. Det giver en rar atmosfære.

Udviklingsmuligheder for en Product Manager  i Abakion

I Abakion kan du vælge at specialisere dig, skifte rolle, avancere opad eller sidelæns i din udviklingsvej.

Karrieremuligheder i Abakion for en Product Manager
Rasmus er integrationsspecialist hos Abakion

Christina Fausbøll

Business Consultant Dynamics NAV & Product Manager.
Uddannet Cand. Merc. IT i IT-management & Business, CBS
Tidligere fuldtid, nu 33 timer, 1 barn

Mød en Project manager

At arbejde som Project manager i Abakion

Helt overordnet er det min opgave som Project manager i Abakion at hjælpe både kunder og kolleger bedst muligt gennem en given proces. Det er blandt andet min opgave at gennemskue, hvad kunden egentlig efterspørger for derved at kunne understøtte kundens behov. Derudover skal jeg sørge for at den givne proces forløber som den skal, så alle er tilfredse med det endelige produkt.

Arbejdsopgaver

 • Styre processen
 • Sørge for at alle leverer det, de skal
 • Kundekontakt og dialog

En typisk dag i Abakion

Min arbejdsdag er primært kundeafhængig, men præges også af en intern dagsorden. Jeg starter typisk morgenen med at udarbejde en plan for dagens opgaver og projekter, så jeg altid er sikker på at kunne nå i mål med en given opgave. Der kan på grund af interne og kunderelaterende udfordringer hurtigt dukke ting op, som jeg bliver nød til at tage mig af i stedet. Mine dage varierer derfor meget, men sådan synes jeg også helst det skal være – ellers bliver det kedeligt.

Opgaver giver en Project manager ild i øjnene

Dét, der giver mig ild i øjnene som projektleder er hele forandringsledelsesdelen. Jeg synes, det er fantastisk at kunne hjælpe en kunde igennem en svær proces. Kunden har fra start ofte en tendens til at negligere elementer i processen, der kan være udfordrende. Det skyldes, at vores kunder ofte kun gennemfører denne type projekter én gang og er derfor meget optimistiske i forhold til, hvor nemt det kommer til at gå og hvor nemt de ansatte tager imod noget nyt. Hvis jeg lykkes med at italesætte de udfordringer, som kan opstå undervejs så godt at kunden bliver opmærksom på det og tager sine forholdsregler, er det en skøn følelse.

Hvad gør Abakion til et godt sted at være?

I Abakion er der en helt unik fællesskabsånd, alle hjælper alle og der er en uudtalt enighed om, at alle er lige. Du kan regne med, at hvis du stiller et spørgsmål i plenum er der altid en af dine kolleger, der vil forsøge at hjælpe dig på bedste vis. I Abakion er der derudover en enorm opbakning og støtte fra ledelsen. Du skal selvfølgelig kunne begrunde, hvorfor du har handlet på en given måde, men hvis du kan det, er du sikker på at møde opbakning og støtte i forhold til din beslutning.

Vigtige karaktertræk for at blive Project manager

Af vigtige karaktertræk som projektleder vil jeg mene, at det er helt essentielt at kunne kommunikere med mennesker på alle niveauer i en organisation – lige fra den almene medarbejder til CEO’en. Derudover kræver stillingen som projektleder selvfølgelig også, at du har et godt overblik, er god til at koordinere, og at du har en god fornemmelse for struktur.

Udviklingsmuligheder for en project manager  i Abakion

I Abakion kan du vælge at specialisere dig, skifte rolle, avancere opad eller sidelæns i din udviklingsvej.

Karrieremuligheder i Abakion for en Product Manager
Rasmus er integrationsspecialist hos Abakion

Martin Ljørring

Project Manager
Uddannet Bachelor’s Degree, International Business Communication
Fuldtid, 2 Børn