Medarbejder­goder

Medarbejdergoder er mere end bare frugt og telefoner.
Vi vil gerne fokusere på det, som virkelig gør en forskel for dig.

Medarbejdergoder er mere end bare frugt og telefoner

6 medarbejdergoder hos Abakion

Arbejdsplads og udstyr

Hjemmearbejdsplads og arbejdsudstyr

Som standard tilbyder Abakion fleksible arbejdsforhold, hjemmearbejdsplads og en høj grad af personlig frihed. Derudover giver vi dig muligheden for selv at vælge det udstyr der matcher de opgaver du skal løse hos os.

Vi passer på vores medarbejdere ved at tilbyde 10 ekstra feriefridage ud over de obligatoriske 25 feriefridage. Vi tilbyder desuden sundhedsforsikring, en varieret og sund frokostordning, massage (fra Toke Hougaard og HolistiCare), vi går op i god kaffe fra Scanomat, og vi har i øvrigt diverse medlemskaber og rabatter.

Faglig udfordring og udvikling

Du kommer til at arbejde med komplekse og udfordrende it-løsninger udviklet i markedets nyeste teknologier og vil blive tilbudt løbende videreuddannelse i takt med dine behov gennem bl.a. vores interne uddannelsesplatform Abakion University.

Faglig udfordringer og udvikling
Fleksibilitetsmodel

Fleksibilitetsmodel – høj grad af frihed

Vi har 37 timers arbejdsuge og fuld fleksibilitet. Nogle vil helst møde klokken 07:00 og andre klokken 10:00. Det gør man, som det passer én bedst, og som man selv får det aftalt med kolleger og kunder.

Folk planlægger selv deres tid, og af den grund bruger vi ikke afspadsering. Nogle gange arbejder vi mere og andre gange mindre efter princippet om gynger og karruseller, men afspadsering hvor man kan optjene timer til gode – det bruger vi ikke.

Workhub i Spanien

Abakion har en workhub i Malaga i Spanien, hvor der er mulighed for at tage ned og arbejde samt overnatte.

Vi ønsker at skabe frihed og mulighed for at arbejde remote, tage på arbejdsrelaterede bootcamps eller arbejde på projekter fra en varm og solrig placering i Spanien. Der er indrettet, så der både er kontorer, værelser og køkken. Swimmingpool og tennisbane ligger lige bag ved huset.

Nedsat tid hvis du fortrækker det
Arbejdstid og livsfaser

Arbejdstid tilgodeser livsfaser

Vores princip om nedsat tid tilgodeser medarbejdere i forskellige faser af deres liv:

  • Vi har dygtige studerende
  • Medarbejdere med småbørn
  • Seniorer, der ikke ønsker at forlade arbejdslivet, men dog ønsker at få mere tid til sig selv

Vi har samtidig ambitiøse medarbejdere, både de unge, der ikke har børn endnu og de modne, hvis børn er fløjet fra reden, der arbejder over den normale arbejdstid. 

For at tilgodese deres behov har vi en bonusordning, der udgør en påskønnelse for deres ekstra indsats.

Det vigtigste ved vores deltidstanke er, at den har givet os mulighed for at give plads og rum til alle livsfaser i en medarbejders liv.

Nedsat tid – hvis du foretrækker det

Vi ønsker at skabe den frihed, som er vigtig for den enkelte medarbejder, uanset hvad det personlige motiv er.

Vores egne undersøgelser af, hvad der tiltrækker medarbejdere til IT-branchen peger på, at særligt kvinder vægter fleksibilitet, dvs. nedsat tid og flekstid. Dén efterspørgsel ønsker vi at opfylde.

Nedsat tid hvis du fortrækker det

 Hvad siger vores medarbejdere?

Tom Dorniville de la Cour, head of development

Tom Dornoville de la Cour

Head of Development

“Som ansvarlig for vores advokatbrancheløsning, har jeg mange roller inden for både udvikling og salg. Det er spændende at være i en virksomhed, hvor man konstant får mulighed for at udvikle sig og blive udfordret på nye måder.

Det er fedt, at man løbende bliver opkvalificeret med kurser, som direkte kan anvendes til at gøre produktet bedre. I Abakion er der mulighed for udvikling, hvilket jeg sætter meget pris på.”

Sine er Business Consultant Dynamics 365, Team Lead

Cecilie Merwald

Senior Business Consultant Business Central, Product Manager

“Da jeg startede i Abakion arbejdede jeg på fuldtid, men efter at jeg har fået to skønne drenge, er jeg gået ned på deltid. Jeg har i flere år arbejdet 30 timer, hvor jeg nu har fået mulighed for at arbejde 25 timer. Luksus deltid, som jeg kalder det.

Det giver mig et kæmpe overskud i hverdagen og en stor tilfredsstillelse, at jeg kan være ordentlig tilstede både hjemme og på jobbet. Derudover betyder det utrolig meget, at der er fuld forståelse fra mine kollegaer”.

Louis Bundegaard, Senior Business Consultant, Business Central

Louis Bundgaard

Senior Business Consultant
Business Central

“Som konsulent er jeg glad for at arbejde i et større konsulenthus, fordi det giver mig mulighed for at komme i spil på en bredere flade. Gennem projekterne kommer jeg i berøring med større og komplekse løsninger, der omfatter Business Central, Power BI, CRM og Fullstackløsninger.

Det giver mig en større faglig indsigt på tværs af teknologier, og samtidig en mulighed for at samarbejde med husets andre afdelinger og vokse i samarbejde med dem.”

Maja Bavngaard
HR Manager

Din udvikling og karriere

“Hos Abakion er der både tid til og mulighed for, at du udvikler dig fagligt og personligt.”

“Uanset om du er erfaren eller nyuddannet, så har vi tilbud, der bringer dig videre i din udvikling og karriere.”

“Der er tid reserveret i det daglige til videre­uddannelse, og vi har både kursustilbud, mentor-ordning og graduate-program, fordi det er vigtigt for os, at du hele tiden udfordrer dig selv.”

Udvikling for alle i Abakion

har både tid og lyst til at uddanne sig.

Alle Abakions medarbejdere

har både tid og lyst til at uddanne sig.
følger et velkomstprogram hos Abakion.

Profiler med få års erfaring

følger et velkomstprogram hos Abakion.
bliver oplært i konsulentrollen.

Nyuddannede

bliver oplært i konsulentrollen.
Abakion university

Abakion University

er et videreudviklingstilbud til alle medarbejdere, både erfarne og grønne.
Onkel ordning

Buddy-ordningen

er et mentor-program, hvor du følger en erfaren kollega og lærer on-the-job.
Abakion Graduateprogram

Abakion Graduateprogram

er et års oplæringsprogram for graduates – dvs. dig der kommer lige fra skolen.
Abakion university

Abakion University

Abakion University

Abakions medarbejdere er højtuddannede, og vores erfaring viser, at de videnmedarbejdere, vi foretrækker, drives af arbejdslyst og udviklingstrang, i modsætning til fx at fakturere 200 timer om måneden.

Vi har derfor også sat frie rammer for at skabe en kultur, hvor medarbejderne naturligt udfordrer sig selv.

Udviklingsplan til den enkelte

Med ”Abakion University” arbejder vi for at skabe en ramme for vores medarbejderes generelle og individuelle uddannelsesforløb.

Abakion University er en samlet betegnelse for alle de former for videreudvikling, som vi tilbyder vores medarbejdere. Det dækker lige fra interne kurser af vores eksperter (aftenkursus, gåhjemmøder), indlæg til informationsmøder, spor til informationsmøder, sidemandsoplæring, onkel-ordning, eksterne oplæg og eksterne kurser.

Just in time-princip

Med Abakion University er der fokus på ”just-in-time” læring, altså at læring skal indtræde i de situationer, hvor det er relevant. Leder og medarbejder diskuterer behov for udvikling og skitserer en udviklingsplan som en del af MUS.

Onkel ordning

Buddy-ordning

Buddy-ordning

I Abakion gør vi brug af en ”buddyordning”, for at give vores alle nye medarbejdere en god start hos os.

Som ny medarbejder får du tildelt en buddy, som er en kollega fra dit eget team, som du er knyttet til den første tid.

Det er buddyens ansvar at fortælle dig som ny medarbejder, hvordan vores arbejdsrammer fungerer i praksis, men især er buddyen en kulturbærer, som sørger for at du bliver inddraget socialt i vores verden. Buddyen skal udgøre en tryghed i hverdagen og stå til rådighed for dine spørgsmål som ny medarbejder.

Er du en seniorprofil, vil du typisk kun have behov for en buddy til de ovenstående elementer. Er du derimod en yngre profil, har du brug for at din buddy støtter dig på en række yderligere punkter.

Mentor for unge profiler

Er du en ung profil, der både skal lære at agere som konsulent og oplæres i Microsofts forretningssystemer får du en mere “forkromet “onkel-udgave.

Du vil som ung profil få et tæt fagligt parløb med din onkel, som oftest vil være en seniorkonsulent: Du vil følge din onkel ud på opgaver, først som tilskuer og hurtigt, som dine kompetencer vokser, får du tildelt flere opgaver selv.  Formålet er, at du med tiden får flere og flere opgaver, som du løser selvstændigt – i forvisningen om, at din onkel er “lige bag ved”. 

Udover at følge din onkel, vil du gradvis få egne opgaver,  egne projekter og egne kunder, alt efter hvad dine evner viser sig at være indenfor.

Forløbet som grøn konsulent indeholder en række introduktioner til Microsofts teknologier, Microsofts projektværktøjer og vores processer, strategier og forretningsmodel, samt alle vores produkter og afdelinger. Målet er at du får bredt kendskab til forretningen og kan samarbejde på tværs af hele organisationen i de projekter, du kommer ud i.

Din profil kan ændre sig løbende

Abakion vokser hele tiden og derfor kan din profil hele tiden være i forandring. Kort sagt er den rolle du får som ny profil ikke låst. Med løbende med evaluering og opfølgning på, hvad du kan lide og hvad der virker, finder vi sammen ud af, hvor dine styrker ligger.

Det betyder, at du kan starte som it supporter og udvikle dig til Cloud-konsulent eller Salgsassistent. Du kan starte som Dynamics NAV konsulent og vælge at fokusere mere på integrationsopgaver som Integrationsspecialist eller gøre din profil mere forretningsbetonet som Forretningskonsulent.
Alle ovenstående forslag er eksempler fra virkeligheden.

Derfor er det vigtigt, at du selv holder øje med, hvad der giver mening og hvad, der giver værdi hos os. Har du et forslag til at ændre retning, så hav argumenterne klar, vi lytter!

Abakion academy

Abakion Graduateprogram

Få et års oplæringsforløb som konsulent i Microsoft Dynamics

Abakion Graduateprogram er et et-årigt forløb for netop afsluttede kandidater fra CBS, DTU og ITU, typisk fra uddannelser der indeholder fag som it, økonomi, organisation og innovation.

Kandidaterne får tildelt en mentor, som de følger hos kunder og i projekter for på den måde bliver uddannet til konsulent via “on the job training”.

Academiets grønne profiler støttes desuden i forløbet af en teamleder og HR.

Graduateprogrammets elementer

Programmet omfatter en række elementer, som er vigtige for at kunne agere som konsulent, bl.a. sidemandsoplæring med mentor, kundebesøg, en uges praktik hos kunde, mindre udviklingsopgaver, deltagelse i større projekter, introduktion til Abakions projektmodel, strategi og forretningsmodeller.

Abakion Graduateprogram indeholder desuden fire ugers eksternt træningsforløb med certificering i løbet af de første fem måneder. Programmet afsluttes med en case.

De grønne profiler ansættes på normale vilkår fra første dag, og vi håber og forventer, at de forbliver i ansættelse hos Abakion efter oplæringen.

Har du lyst og mod på at blive oplært som Microsoft Dynamics-konsulent, og har du den rette akademiske uddannelse, så skriv til os.