Power Platformen skal ses som en værktøjskasse, der kan bruges til at forenkle, digitalisere eller automatisere ting i din hverdag.

Det kan være alt fra arbejdsgange, man har i et specifikt system, der kan forenkles, til manuelle processer med fysiske dokumenter, der i dag bliver flyttet rundt mellem kolleger, som kan digitaliseres.

Ekspert i Power Platform, Nicolai Schjørmann, dykker ned i værktøjskassen og kommer med eksempler fra den virkelig verden.

2:37
Af Abakion

Forenklede løsninger

Når medarbejdere kun skal anvende en lille del af forretningsløsningen, så er det effektivt at give dem en app, der udelukkende indeholder de relevante funktioner.

2:12
Af Abakion

Ekspedition af en kø af opgaver

Du modtager noget, som du skal evaluere, ændre, og derefter sende videre i fødekæden. Det kan gøres nemt med en app, der er dedikeret til formålet.

2:29
Af Abakion

Formularer på kundeportalen

På kundeportalen kan kunderne udfylde formularer, der er forudfyldt med deres egne data, og validerer alle data online i ERP og CRM.

3:33
Af Abakion

Én registrering udløser mange aktiviteter

Én enkelt registrering fra en medarbejder kan udløse en masse handlinger, som udføres automatisk, så medarbejderen ikke behøver at udføre det hele manuelt.

2:32
Af Abakion

Notifikationer med afhængigheder

Når der sker noget, medarbejderen gerne vil reagere på med det samme, så er det godt at modtage en notifikation. Det hjælper med at handle rettidigt.

1:45
Af Abakion

Reagér på hændelser og tendenser

Du kan vælge, hvad Power Automate skal evaluere, og hvor ofte det skal foregå, og hvad kriterierne er for at du ønsker en notifikation.

2:44
Af Abakion

Reagér hurtigt på kritiske henvendelser

Få besked, når nogen siger noget, som man skal reagere hurtigt på. Det kan være en kommentar på sociale medier eller en klage.

2:02
Af Abakion

Prioritering af opgaver

Når få ressourcer skal ekspedere mange opgaver, så er det vigtigt at få hjælp til prioritering, så de vigtige opgaver ikke drukner.

2:33
Af Abakion

Godkendelsesprocesser

Når en eller flere kolleger skal godkende noget, så kan det foregå elektronisk, så man ikke behøver at ekspedere det manuelt.

3:10
Af Abakion

Arbejde i felten for kørende teknikere

Med en app på en mobil enhed har medarbejderne i felten fuld adgang til information, og de kan registrere direkte i forretningssystemerne.

2:16
Af Abakion

Booking af aktivitetsforløb

Dem, der skal afholde aktiviteter, udbyder tidspunkter, og deltagerne booker tiderne direkte i kalenderen. Alt samles i et aktivitetsforløb.

2:50
Af Abakion

Selvbetjening uden genindtastning

Kunderne kan registrere direkte i forretningssystemet, og det kan udløse opgaver til medarbejderne internt uden genindtastning.

2:32
Af Abakion

Sagsbehandling som selvbetjening

En automatisk forretningsproces styrer eksterne igennem sagsbehandling og beder om relevante data og dokumenter undervejs.

2:11
Af Abakion

Aktivere personer og fjerne mellemled

Når du får besøg, så aktivér de eksterne personer til at registrere selv, så de dermed udløser en hel forretningsproces af aktiviteter.

1:55
Af Abakion

Arbejdsgange på tværs af gammel teknologi

Med gamle systemer kan man udføre funktioner på tværs af systemerne – og få processer der skaber sammenhæng uden traditionel intregration.

2:26
Af Abakion

Databerigelse mellem systemer

Lad forskellige forretningssystemer opdatere hinanden med ny viden, og lad hændelser i ét system blive til data i et andet system.

2:14
Af Abakion

Databerigelse fra myndigheders registre

Data i forretningssystemerne kan på forespørgsel beriges med data fra eksterne registre hos myndighederne. Så skal man ikke selv slå alt op.

1:40
Af Abakion

Strukturering af dokumenter i SharePoint

Forretningssystemerne er ikke gode til at holde styr på folderstruktur i SharePoint, men det kan automatiseres med Power Platform.

Her kan du læse, hvad Nicolai Schjørmann fortæller i denne optagelse af webinaret:

– Velkommen til. Vi skal i dag snakke om Microsofts Power Platform. Vi skal dykke ned i, hvorfor det er interessant at finde ud af, hvorfor man skal bruge den til noget i fremtiden.

Til at gøre os kloge på det, har jeg Nicolai med i studiet. Velkommen til.

– Tak skal du have.

– Hvem er det egentlig, der skal interessere sig for Power Platform?

– Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg har lyst til at sige stort set alle, men de to vigtigste grupper vil jeg sige er dem, der er ejere af et system, hvor man generelt vil få udviklet extensions eller videreudviklinger til, og så er det selvfølgelig dem, som udvikler de her videreudviklinger eller extensions.

Grunden til de første, dem der ejer systemerne, skal interessere sig for Power Platform, det er fordi man i rigtig mange tilfælde kan få en hurtigere, billigere og nemmere måde at lave tilføjelser og udvikler til sine systemer på.

Og for dem der sidder og bygger de udvidelser i dag, så er det klart at jo nemmere, hurtigere og billigere dem der skal bruge det kan få det, jo mere vil de kigge den vej og bede om at få det udviklet der.

Vi kan se allerede nu, at der kommer mere og mere af det og både vores kollegaer og vores kunder efterspørger det og bruger det mere og mere.

– Og vi skal nok sørge for at dykke godt ned i hvad det er man kan med Power Platform, og vi kommer også til at fokusere mere på eksempler, så I kan få lidt inspiration til hvad apps lige kan af funktioner.

Men nu synes jeg at vi lige sådan på det generelle niveau skal starte med at spørge, hvad skal man egentlig bruge det til? Hvad skal man bruge Power Platform til?

– Løftet op på et helt overordnet niveau med en kort forklaring, så vil jeg sige at man skal bruge det til at forenkle, digitalisere eller automatisere ting i sin hverdag. Det kan være arbejdsgange, man har i et specifikt system, der kan forenkles eller automatiseres fuldstændig eller det kan være manuelle processer med papirer, der bliver flyttet rundt imellem kollegaer, som kan digitaliseres.

– Så det er en slags værktøjskasse, du egentlig bruger til at bygge alt muligt?

– Ja, med de kolleger jeg laver det med til daglig, der plejer jeg faktisk tit at sige, at det er vigtigt man ser hele Power Platform som en værktøjskasse og ikke som et værktøj.

Der er enkelte dele af platformen, som skal bruges til nogen ting og andre dele af platformen, der skal bruges til noget andet. Og det er vigtigt man er opmærksom på det, så det er et rigtig godt ord at kalde det en værktøjskasse.

Hvis man køber et ERP-system, så kan det jo en hel masse lige ud af boksen, men man kan også bygge ekstra ovenpå.

– Kan Power Platform en hel masse ud af boksen, eller er det kun et spørgsmål om at man kan bygge en masse?

– Der er nogle ting der ligger standard i pakken, som fx at der findes standard connectors til over tusind forskellige services, og så er der nogle værktøjer i værktøjskassen, som man kan bruge som byggeklodser til at bygge de processer eller extensions man har brug for.

–  Er det noget man bruger kun sammen med ERP-systemet og CRM-systemet, eller bruger man det til alt muligt andet, eller også helt på egen hånd?

– Vi har både kunder der bruger det helt på egen hånd, men vi har også kunder der bruger det på toppen af særligt deres ERP og deres CRM system.

– Så det er det er faktisk bare til at bygge?

– Ja. Hvis man normalt ville udvikle noget, så burde man overveje om power platformen kunne være løsningen i stedet, da det ofte viser sig at man både kan gøre det hurtigere, billigere og nemmere.

– I forhold til dem der i dag udvikler, så tror jeg også på at det i fremtiden vil være markant nemmere for andre at videreudvikle og fejlsøge på det, end hvis det var lavet med hardcore kode.

– Super. Vi hopper lige ud i en lille explainer video, der gennemgår, hvad det er der er i power platformen. Det er egentlig fordi I skal se, hvad det er for noget, men det er ikke der vi vil fokusere mest. Fokus i dag vil være på eksempler, som vi vil kaste os over efter videoen.

Video:
Du kan betragte Microsoft Power Platform som værktøj i din værktøjskasse, når du ønsker at IT-understøtte noget. I fundamentet har vi Dataverse, som er fælles databasen. Det betyder at alle data ender det samme sted.

Data Connectors er integrationer til 3.-parts løsninger, som er klar til brug.

Power Fx er Microsofts low-code programmeringsbrug, så det er let tilgængeligt at udvikle.

Så er der Copilot, som er den kunstige intelligens Microsoft ønsker at indbygge i alle deres løsninger.

Det er fundamentet, og nu kommer vi til værktøjerne i din værktøjskasse. Der er Power Apps, som du kan bruge til at bygge applikationer til din medarbejder, både til desktop og til mobiltelefonen.

Power Automate styrer og automatiserer alle forretningsprocesserne. Med Power Virtual Agents kan du bygge chatbots. Power Pages kan du anvende til at gøre funktioner og data fra forretningssystemerne tilgængelige for eksterne brugere som en sikker portalløsning. Og med Power BI kan du samle og visualisere data og skabe indsigt. Det er værktøjerne i Power Platform.

Platformen hænger så sammen med alt muligt andet fra Microsoft, som Dynamics 365, Outlook, Teams og meget mere. Det er en stor fordel, at du kan indbygge løsningerne i de værktøjer, som brugerne allerede anvender til hverdag.

Skab din løsning med byggeklodserne i Power Platform, i stedet for at udvikle.

– Der var to ting, jeg lige ville huske at nævne.

Vi oplever, at det for rigtig mange af vores kunder er en aha-oplevelse for dem at se, at platformen favner sig bredt – fra BI-værktøjerne med rapportering til både selvbetjening og chatbots.

Det er de tre punkter, som de fleste lidt overser, når vi snakker Power Platform, fordi mange har tendens til at fokusere på Power Apps og Power Automate.

Den anden ting jeg lige ville huske at nævne var det lille grønne ikon i højre hjørne af billedet, som hedder Dataverse. Det er også et sted, hvor mange får en aha-oplevelse, fordi de finder ud af, at alle værktøjerne deler datalager.

Hvis man kigger på alle CRM-apps, som man kan købe som færdigudviklet standardløsninger fra Microsoft, så bor de i den samme database.

Det vil sige, at hvis man har både en salgs-, service- og fieldservice-løsning eller en marketingløsning, så har det det samme datagrundlag, så det er de samme kunderelationer, de samme kundevirksomheder, de samme kontaktpersoner, og alting er bundet sammen i Dataverse.

– Og hvis man har en af løsningerne i dag, så er man allerede med i klubben? Så har man allerede datagrundlaget, og de her værktøjer fra Power Platform, kan man anvende på det?

– Ja, det er korrekt. Det kan man.

– Og det gør vel, at det er lige til at gå til for dem, der gerne vil udnytte det her. Det lyder jo ikke til, at der er nogen integrationsudfordringer?

– Nej, det er rigtigt. Hvis man har adgang til at arbejde med sin standard CRM-løsning, så kan man sådan set bare gå i gang. Og det samme gør sig gældende, hvis man allerede har adgang til at arbejde i en standard ERP-løsning fra Microsoft. Så er det samme historie.

– Godt. Jamen, er det så ikke tid til, at vi skal lege med kasser?

– Lad os gøre det.

– Vi har fem kasser, og det er egentlig fordi, vi vil gerne komme med nogle gode eksempler. Så vi har fem områder, som anvendelsen af platformen kan falde indenfor.

Den første er det med at analysere data. Hvad handler det om?

– Det handler om analyse og rapportering på toppen af det data, man har i sin datagrundlag. Primært dataverse, som vi snakkede om før.

Det er lidt en disciplin for sig selv, fordi i modsætning til alt det andet i Power Platform, så er det her, hvor stort set alle kunder og mange af dem, vi arbejder sammen med ellers, har en afdeling, der simpelthen arbejder med Power Platform selv.

– Det er nok faktisk den af løsningerne, som er bedst kendt ude i virksomhederne, nemlig Power BI, fordi den har eksisteret i lang tid, og mange bruger den.

– Ja, og den blev til Power BI, før noget af det andet blev til Power noget som helst.

– Og i og med at det er sin helt egen disciplin, BI, så har det også sin helt egen sektion på vores website, så der kan man gå ind og finde en hel masse inspiration på abakion.dk/bi.

Vi hopper videre til den næste kasse, og den handler om at forenkle processer. Og forenkle processer, hvad går det ud på?

– Vi var meget kort inde på det i introduktionen i dag, men det går ud på at tage en eller anden proces, som er administrativt tung, eller tager lang tid, eller ofte fejler, fordi det falder ned mellem stole, eller hvad det kunne være, og digitalisere det, gøre det nemmere at tilgå, og måske tilføje en lille bid af automatiseringer.

– Hvad kunne være et godt eksempel på noget, som du har været med til at bygge med det?

– Det er faktisk ikke så længe siden, at vi havde en kunde, der spurgte til muligheden for brugeroprettelser, fordi de er en ret stor organisation med over 10.000 medarbejdere, og de har et HR-system, som opretter medarbejderne i dag.

Men det HR-system forventer, at man fortæller, hvad brugernavnet for den nye medarbejder skal være, og hvis man så indtaster et brugernavn til den medarbejder, som ikke findes i forvejen, hvilket er forholdsvis sandsynligt, når man har 10.000 brugere.

Så når kørslen kører om natten og opretter brugeren, så fejler det, hvis brugernavnet allerede eksisterer, og så når man møder ind næste morgen, og finder man ud af at brugeren ikke er blevet oprettet.

Det løste vi ved at lave en løsning til dem, hvor man fortæller, hvem den nye medarbejder er, hvad vedkommende hedder, hvilke roller han eller hun har i organisationen, og så genererer den nogle brugernavne og verificerer dem med det samme.

Så den opretter ikke noget, men den verificerer lige, at brugernavnene ikke er optaget, og så giver den en liste af alle dem, den har genereret, og siger, hvilke der er ledige og hvilke der er optaget.

Så vælger du et og afleverer til HR-systemet, og så kører HR-systemet sin vanlige arbejdsgang, og så har du en bruger næste morgen, som ikke er fejlet, fordi den ikke fandtes i forvejen.

Det er et eksempel.

– Super. Lad os dykke ned efter en kasse mere. Vi har en, der hedder integrere systemer, og hvad går det ud på, integrere systemer?

– Det går ud på, at man binder systemer sammen, og det kan man gøre på mange måder.

Jeg vil skynde mig at sige, at der nok er nogen, der vil reagere en smule på, at vi nævner integrere og Power Platform i samme sætning, og vi er fuldstændig med på, at der findes mange andre integrationsværktøjer.

Vi bruger ofte Logic Apps, som er lidt en storebror til noget af det, der bor i Power Platform.

– Vi må undskylde os med, at det er marketing, der har lavet kasserne.

– Jeg vil stadig gerne forsvare, at i små, simple tilfælde, der giver det mening at lave dataoverførsler mellem interne systemer helt stille og nemt med Power Automate fx.

– Kan du give os et godt eksempel på noget, som du har været med til at opbygge?

– Ja, det kan jeg godt. Vi har fx lavet en integration til opslag i CPR-registeret. Vi har forskellige kunder, som har behov for at sikre sig, at de informationer, om de har på deres kunder, er korrekte og relevante.

Man kan indtaste CPR-numre på sin kunde eller patient, eller hvad man nu er for en type forretning. Man kan manuelt bede systemet om at hente CPR-informationer, på det tidspunkt, man har brug for at vide det.

Så kontakter systemet CPR-registeret og returnerer de informationer, der nu måtte være derinde. Uanset om det er at vedkommende hedder, xyz, han/hun bor her og har de her relationer til andre mennesker i CPR-registeret. Eller om det er, at personen har adressebeskyttelse, navnebeskyttelse, markedsføringsbeskyttelse, eller hvad det måtte være, for det står i CPR-registeret.

– Vi har to kasser med anvendelsesmuligheder tilbage, så vi dykker lige efter en mere.

Den hedder at styre compliance. Hvad går sådan noget ud på?

– Nu har jeg stået og sagt, at det er det nye og det er det smarte og man kan det hele og man skal bygge derudad, men det er klart at i nogen typer af organisationer, der vil man også gerne have en lille smule kontrol over, hvad der bliver bygget.

Det er standard en del af Power Platformen.

Så man kan inden i et admin-modul styre, hvad har folk adgang til. Man kan sætte regler op for, at hvis du for eksempel har snablen nede i vores ERP-system, så må du ikke også have snablen nede i Dropbox, for du må ikke aflevere alt det data, du har i ERP-systemet direkte ud i Dropbox og tage det med til konkurrenten, du skifter til om 14 dage.

Du kan styre, hvilke brugeradgange de enkelte brugere har, du kan styre, hvem der må bygge ting, hvem der ikke må bygge ting, du kan lave processer for at anmode, før du får lov til at bygge ting.

Så der er et kæmpe katalog af værktøjer og muligheder for at administrere og styre det, så man får gevinsten af, at det er så let tilgængeligt og så intuitivt at arbejde med, samtidig med, at man har kontrollen over, hvad der faktisk kommer til at eksistere.

– Godt, så har vi en kasse tilbage med anvendelsesmuligheder. Den hedder aktiverer og selvbetjene, så det må være noget med at skabe selvbetjeningsmuligheder?

– Det er rigtigt, og det er nok primært det ben, der i explainervideoen handlede om Power Pages.
Det er simpelthen muligheden for, at man kan give brugere, som ikke er i ens egen organisation, adgang til det data, man har på en af sine organisationer.

Så det kunne være, at man havde et sagsbehandlingssystem, for eksempel, så kan man lave en ekstern vendt hjemmeside eller ekstern vendt app, som giver ens kunder eller ens leverandører, adgang til at arbejde med og berige det data, man har.

Eller hvis en kunde har oprettet en sag og finder ud af, at det ikke er et problem alligevel, så kan de faktisk selv bare fjerne sagen og sige, at det ikke er relevant alligevel.

Så det er de muligheder, man har der.

– Nu har vi jo snakket om rigtig mange forskellige ting inden for de fem områder, men hvis nu folk derude sidder og føler sig en smule forvirret og tænker, at det godt nok er mange ting, så er det vel ikke så mærkeligt?

– Nej, det er det ikke.

– Hvordan finder vi hovedet og hale i det? Hvornår skal man tænke, at jeg skal lige ringe til Nicolai og spørge, om det jeg lige står og skal bruge er noget, som Power kan klare?

– Det er måske tilbage til det, vi snakkede om helt i starten. Hvis man er ved at sætte sig ned og skrive en stump kode for at løse en mindre bid af en løsning, så overvej lige, om man kunne gøre det med Power Platform.

Eller hvis man har en eller anden ting, som fylder i dagligdagen, så kan det være, at vi kan bygge en app, der kan gøre noget af det for dig, og resten kan du gøre markant nemmere, end at sidde og udfylde Excelark eller Word skabeloner, men udfylde nogle predefinerede felter.

Vi har sagt, at det er præcis det her, vi gerne vil vide, når du har udfyldt det, så trykker du på en knap, og så sætter vi det i gang.

– Så hvis der er noget, man synes, er lidt manuelt trivielt, eller at man skal til at skrive under på en check til sin leverandør, der vil have udviklingstimer, så skal man lige nå at tænke Power Platform, før man gør noget?

– Det synes jeg, ja.

– Med de ord. Tak Nicolai, for at du kom og forklarede, hvad det går ud på.

Så håber jeg, at I fik lidt inspiration. Det var kun nogle få eksempler, vi lige nåede, men vi har faktisk lavet en masse videoer med eksempler, som I kan se på vores website, som hedder abakion.dk/power-platform.

Jeg håber, I fik noget ud af det. Tak for denne gang.