Forskellige systemer har hver sin viden, og det er smart at lade systemerne opdaterer hinanden med data, selv om de egentlig ikke har en traditionel integration.

Det giver alle medarbejdere den samlede viden til rådighed, og det sparer tid på dobbeltindtastning.

Det handler om at lade hændelser i ét system blive til data i et andet system. Det er databerigelse uden traditionel integration.

Med Microsoft Power Platform kan du bygge processer og applikationer – uden at programmere. Og for at inspirere dig, så får du i denne serie af videoer en række af konkrete eksempler.

2:37
Af Abakion

Forenklede løsninger

Når medarbejdere kun skal anvende en lille del af forretningsløsningen, så er det effektivt at give dem en app, der udelukkende indeholder de relevante funktioner.

2:12
Af Abakion

Ekspedition af en kø af opgaver

Du modtager noget, som du skal evaluere, ændre, og derefter sende videre i fødekæden. Det kan gøres nemt med en app, der er dedikeret til formålet.

2:29
Af Abakion

Formularer på kundeportalen

På kundeportalen kan kunderne udfylde formularer, der er forudfyldt med deres egne data, og validerer alle data online i ERP og CRM.

3:33
Af Abakion

Én registrering udløser mange aktiviteter

Én enkelt registrering fra en medarbejder kan udløse en masse handlinger, som udføres automatisk, så medarbejderen ikke behøver at udføre det hele manuelt.

2:32
Af Abakion

Notifikationer med afhængigheder

Når der sker noget, medarbejderen gerne vil reagere på med det samme, så er det godt at modtage en notifikation. Det hjælper med at handle rettidigt.

1:45
Af Abakion

Reagér på hændelser og tendenser

Du kan vælge, hvad Power Automate skal evaluere, og hvor ofte det skal foregå, og hvad kriterierne er for at du ønsker en notifikation.

2:44
Af Abakion

Reagér hurtigt på kritiske henvendelser

Få besked, når nogen siger noget, som man skal reagere hurtigt på. Det kan være en kommentar på sociale medier eller en klage.

2:02
Af Abakion

Prioritering af opgaver

Når få ressourcer skal ekspedere mange opgaver, så er det vigtigt at få hjælp til prioritering, så de vigtige opgaver ikke drukner.

2:33
Af Abakion

Godkendelsesprocesser

Når en eller flere kolleger skal godkende noget, så kan det foregå elektronisk, så man ikke behøver at ekspedere det manuelt.

3:10
Af Abakion

Arbejde i felten for kørende teknikere

Med en app på en mobil enhed har medarbejderne i felten fuld adgang til information, og de kan registrere direkte i forretningssystemerne.

2:16
Af Abakion

Booking af aktivitetsforløb

Dem, der skal afholde aktiviteter, udbyder tidspunkter, og deltagerne booker tiderne direkte i kalenderen. Alt samles i et aktivitetsforløb.

2:50
Af Abakion

Selvbetjening uden genindtastning

Kunderne kan registrere direkte i forretningssystemet, og det kan udløse opgaver til medarbejderne internt uden genindtastning.

2:32
Af Abakion

Sagsbehandling som selvbetjening

En automatisk forretningsproces styrer eksterne igennem sagsbehandling og beder om relevante data og dokumenter undervejs.

2:11
Af Abakion

Aktivere personer og fjerne mellemled

Når du får besøg, så aktivér de eksterne personer til at registrere selv, så de dermed udløser en hel forretningsproces af aktiviteter.

1:55
Af Abakion

Arbejdsgange på tværs af gammel teknologi

Med gamle systemer kan man udføre funktioner på tværs af systemerne – og få processer der skaber sammenhæng uden traditionel intregration.

2:26
Af Abakion

Databerigelse mellem systemer

Lad forskellige forretningssystemer opdatere hinanden med ny viden, og lad hændelser i ét system blive til data i et andet system.

2:14
Af Abakion

Databerigelse fra myndigheders registre

Data i forretningssystemerne kan på forespørgsel beriges med data fra eksterne registre hos myndighederne. Så skal man ikke selv slå alt op.

1:40
Af Abakion

Strukturering af dokumenter i SharePoint

Forretningssystemerne er ikke gode til at holde styr på folderstruktur i SharePoint, men det kan automatiseres med Power Platform.

Eksempel

Mange virksomheder benytter sig af Power Automate til at lade forskellige systemer berige hinandens data.

Når en kunde angiver sit telefonnummer i kundeservice-systemet, så kan det lige så godt flyde over til CRM-løsningen og til debitor i ERP-systemet. Når man opretter en ny kunde i ERP, så vil vi gerne trække på alt hvad vi allerede ved om kunden i de andre systemer.

Koncept

Konceptuelt handler det om at lade systemer, der ellers ikke er integrerede, berige hinanden. Det gælder både eksplicit viden og implicit viden.

Det eksplicitte handler om, at vi replikerer hårde data mellem systemer. Fx når betalingsbetingelserne på en debitor i ERP bliver ændret, så flytter vi den viden over i CRM, for det er en god viden at have for account managers. Det er simpel opdatering af data.

Det implicitte er de data, som kan udledes af hændelsen. Når Power Automate allerede kender svaret, så behøver vi ikke spørge brugeren om at indtaste det. Fx hvis der findes et lead, og personen udfylder en kontaktformular på websitet, så vil Power Automate finde leadet og flytte det til henvendelsesstadiet. Det behøver sælgeren ikke gøre.

Prøv at overveje, hvor meget tid organisationen bruger på at spørge kolleger om data, og hvor meget tid der kan spares ved at undgå genindtastning, eller undgå at spørge kunderne om det samme flere gange.