Når der sker noget, som en medarbejder gerne vil reagere på, med det samme, så er det godt at modtage en notifikation.

Det hjælper medarbejderne med at handle rettidigt. Men det er ikke alt, der er lige vigtigt, og man skal ikke drukne i notifikationer.

Det handler om at modtage notifikationer på forskellige måder – afhængigt af, hvor vigtige de er, eller i hvilken situation de er vigtige.

Med Microsoft Power Platform kan du bygge processer og applikationer – uden at programmere. Og for at inspirere dig, så får du i denne serie af videoer en række af konkrete eksempler.

2:37
Af Abakion

Forenklede løsninger

Når medarbejdere kun skal anvende en lille del af forretningsløsningen, så er det effektivt at give dem en app, der udelukkende indeholder de relevante funktioner.

2:12
Af Abakion

Ekspedition af en kø af opgaver

Du modtager noget, som du skal evaluere, ændre, og derefter sende videre i fødekæden. Det kan gøres nemt med en app, der er dedikeret til formålet.

2:29
Af Abakion

Formularer på kundeportalen

På kundeportalen kan kunderne udfylde formularer, der er forudfyldt med deres egne data, og validerer alle data online i ERP og CRM.

3:33
Af Abakion

Én registrering udløser mange aktiviteter

Én enkelt registrering fra en medarbejder kan udløse en masse handlinger, som udføres automatisk, så medarbejderen ikke behøver at udføre det hele manuelt.

2:32
Af Abakion

Notifikationer med afhængigheder

Når der sker noget, medarbejderen gerne vil reagere på med det samme, så er det godt at modtage en notifikation. Det hjælper med at handle rettidigt.

1:45
Af Abakion

Reagér på hændelser og tendenser

Du kan vælge, hvad Power Automate skal evaluere, og hvor ofte det skal foregå, og hvad kriterierne er for at du ønsker en notifikation.

2:44
Af Abakion

Reagér hurtigt på kritiske henvendelser

Få besked, når nogen siger noget, som man skal reagere hurtigt på. Det kan være en kommentar på sociale medier eller en klage.

2:02
Af Abakion

Prioritering af opgaver

Når få ressourcer skal ekspedere mange opgaver, så er det vigtigt at få hjælp til prioritering, så de vigtige opgaver ikke drukner.

2:33
Af Abakion

Godkendelsesprocesser

Når en eller flere kolleger skal godkende noget, så kan det foregå elektronisk, så man ikke behøver at ekspedere det manuelt.

3:10
Af Abakion

Arbejde i felten for kørende teknikere

Med en app på en mobil enhed har medarbejderne i felten fuld adgang til information, og de kan registrere direkte i forretningssystemerne.

2:16
Af Abakion

Booking af aktivitetsforløb

Dem, der skal afholde aktiviteter, udbyder tidspunkter, og deltagerne booker tiderne direkte i kalenderen. Alt samles i et aktivitetsforløb.

2:50
Af Abakion

Selvbetjening uden genindtastning

Kunderne kan registrere direkte i forretningssystemet, og det kan udløse opgaver til medarbejderne internt uden genindtastning.

2:32
Af Abakion

Sagsbehandling som selvbetjening

En automatisk forretningsproces styrer eksterne igennem sagsbehandling og beder om relevante data og dokumenter undervejs.

2:11
Af Abakion

Aktivere personer og fjerne mellemled

Når du får besøg, så aktivér de eksterne personer til at registrere selv, så de dermed udløser en hel forretningsproces af aktiviteter.

1:55
Af Abakion

Arbejdsgange på tværs af gammel teknologi

Med gamle systemer kan man udføre funktioner på tværs af systemerne – og få processer der skaber sammenhæng uden traditionel intregration.

2:26
Af Abakion

Databerigelse mellem systemer

Lad forskellige forretningssystemer opdatere hinanden med ny viden, og lad hændelser i ét system blive til data i et andet system.

2:14
Af Abakion

Databerigelse fra myndigheders registre

Data i forretningssystemerne kan på forespørgsel beriges med data fra eksterne registre hos myndighederne. Så skal man ikke selv slå alt op.

1:40
Af Abakion

Strukturering af dokumenter i SharePoint

Forretningssystemerne er ikke gode til at holde styr på folderstruktur i SharePoint, men det kan automatiseres med Power Platform.

Eksempel

Når der sker en hændelse, så er der medarbejdere, der gerne vil notificeres om det. I den helt simple form modtager de notifikationsemails om alt muligt, men det giver mange emails, og vigtige notifikationer ligger gemt blandt de mindre vigtige.

Koncept

Vi oplever, at virksomheder har et behov for at flytte mange notifikationer ud af email-indbakken og give mere kontrol over notifikationerne til den enkelte medarbejder.

Power Automate kan evaluere, hvilken type hændelse, der er tale om, og vælge den rette notifikationsform.

Vi kan sende en traditionel e-mail, vi kan sende en push-besked på mobiltelefonen, og så kan vi sende en in-app-notification, som dukker op som en notifikation direkte i CRM-løsningen Sales eller i Customer Service-løsningen.

Det er tit sådan, at de notifikationer, som haster meget, kommer ud som en push-besked. Det er en ret aggressiv notifikation, men den skal også kun anvendes, når det haster. De notifikationer, som ikke haster, lægger vi ind i CRM eller Customer Service-løsningen.

Når du så åbner applikationen, fordi du nu har tid til at tage dig af de indkommende ting, så kan du tage notifikationerne én ad gangen. Men de ligger ikke i din email-indbakke og stresser dig.

Prøv at overveje, hvilken viden du gerne vil notificeres om med det samme, og hvor mange emails du kan flytte ud af indbakken, så de bliver en slags todo-liste i systemet.