Hvis man kan give sine kunder adgang til at registrere direkte i sit forretningssystem, så kan man spare både ekspeditionen og den ekstra indtastning.

Når kunderne selv registrerer direkte i fx ens ERP-system, så kan det automatisk udløse opgaver til medarbejderne internt.

Det handler om at give kunderne mulighed for selvbetjening, så der ikke er noget, der skal genindtastes eller copy/pastes.

Med Microsoft Power Platform kan du bygge processer og applikationer – uden at programmere. Og for at inspirere dig, så får du i denne serie af videoer en række af konkrete eksempler.

2:37
Af Abakion

Forenklede løsninger

Når medarbejdere kun skal anvende en lille del af forretningsløsningen, så er det effektivt at give dem en app, der udelukkende indeholder de relevante funktioner.

2:12
Af Abakion

Ekspedition af en kø af opgaver

Du modtager noget, som du skal evaluere, ændre, og derefter sende videre i fødekæden. Det kan gøres nemt med en app, der er dedikeret til formålet.

2:29
Af Abakion

Formularer på kundeportalen

På kundeportalen kan kunderne udfylde formularer, der er forudfyldt med deres egne data, og validerer alle data online i ERP og CRM.

3:33
Af Abakion

Én registrering udløser mange aktiviteter

Én enkelt registrering fra en medarbejder kan udløse en masse handlinger, som udføres automatisk, så medarbejderen ikke behøver at udføre det hele manuelt.

2:32
Af Abakion

Notifikationer med afhængigheder

Når der sker noget, medarbejderen gerne vil reagere på med det samme, så er det godt at modtage en notifikation. Det hjælper med at handle rettidigt.

1:45
Af Abakion

Reagér på hændelser og tendenser

Du kan vælge, hvad Power Automate skal evaluere, og hvor ofte det skal foregå, og hvad kriterierne er for at du ønsker en notifikation.

2:44
Af Abakion

Reagér hurtigt på kritiske henvendelser

Få besked, når nogen siger noget, som man skal reagere hurtigt på. Det kan være en kommentar på sociale medier eller en klage.

2:02
Af Abakion

Prioritering af opgaver

Når få ressourcer skal ekspedere mange opgaver, så er det vigtigt at få hjælp til prioritering, så de vigtige opgaver ikke drukner.

2:33
Af Abakion

Godkendelsesprocesser

Når en eller flere kolleger skal godkende noget, så kan det foregå elektronisk, så man ikke behøver at ekspedere det manuelt.

3:10
Af Abakion

Arbejde i felten for kørende teknikere

Med en app på en mobil enhed har medarbejderne i felten fuld adgang til information, og de kan registrere direkte i forretningssystemerne.

2:16
Af Abakion

Booking af aktivitetsforløb

Dem, der skal afholde aktiviteter, udbyder tidspunkter, og deltagerne booker tiderne direkte i kalenderen. Alt samles i et aktivitetsforløb.

2:50
Af Abakion

Selvbetjening uden genindtastning

Kunderne kan registrere direkte i forretningssystemet, og det kan udløse opgaver til medarbejderne internt uden genindtastning.

2:32
Af Abakion

Sagsbehandling som selvbetjening

En automatisk forretningsproces styrer eksterne igennem sagsbehandling og beder om relevante data og dokumenter undervejs.

2:11
Af Abakion

Aktivere personer og fjerne mellemled

Når du får besøg, så aktivér de eksterne personer til at registrere selv, så de dermed udløser en hel forretningsproces af aktiviteter.

1:55
Af Abakion

Arbejdsgange på tværs af gammel teknologi

Med gamle systemer kan man udføre funktioner på tværs af systemerne – og få processer der skaber sammenhæng uden traditionel intregration.

2:26
Af Abakion

Databerigelse mellem systemer

Lad forskellige forretningssystemer opdatere hinanden med ny viden, og lad hændelser i ét system blive til data i et andet system.

2:14
Af Abakion

Databerigelse fra myndigheders registre

Data i forretningssystemerne kan på forespørgsel beriges med data fra eksterne registre hos myndighederne. Så skal man ikke selv slå alt op.

1:40
Af Abakion

Strukturering af dokumenter i SharePoint

Forretningssystemerne er ikke gode til at holde styr på folderstruktur i SharePoint, men det kan automatiseres med Power Platform.

Eksempel

De fleste virksomheder har inventar af forskellige slags, som de gerne vil administrere. Det kan fx være udstyr, biler, parkeringspladser, arbejdsstationer osv.

Vi har bygget en app til en virksomhed, der udlejer udstyr, hvor de kan administrere udstyret, se hvor gammelt det er, hvornår der er udført serviceeftersyn og rengøring, hvem der er ansvarlig for det, hvilken afdeling det hører til, osv.

Til kunderne tilbyder de et website, hvor kunderne kan logge ind og vælge ledigt udstyr, som de gerne vil booke eller have et tilbud på at leje.

Når udstyret kommer retur fra kunden, så kan systemet oprette opgaver til de rette medarbejdere, der skal rengøre og efterse udstyret, så det bliver klar til den næste kunde.

Dette koncept kan også anvendes internt i virksomheden til at lade medarbejderne booke arbejdsstationer, parkeringspladser, mødeudstyr osv.

Koncept

Det smarte i denne løsning er, at kundernes interaktion direkte udløser opgaver til medarbejdere internt. De opgaver kan de også få i deres Outlook.

Det kan lade sig gøre, fordi vi udstiller data og funktioner, som ellers er interne, på en portal til kunderne på en sikker måde. Vi giver dem adgang til selvbetjening. Prøv at tænke over, hvor mange steder i virksomheden, du kunne give kunderne (eller leverandørerne) adgang til selvbetjening, så du ikke behøver at genindtaste alt.

Det hele kommer til at hænge sammen. Hvis en medarbejder har en email-udveksling med en kunde, og det ender med at kunden ønsker at leje udstyr, så er hele samtale fra begyndelsen tracket på kunden og på udlejningsaftalen. Pointen er, at alt er ”entiteter” forbundet med ”relationer”. Alt hænger sammen.