For lille anvendelse af CRM-systemet giver ofte den ærgerlige konsekvens, at CRM ikke giver det forventede afkast.

Hvis I er havnet i den situation, bør I kigge på, hvordan I revitaliserer CRM-systemet og kommer på rette vej igen. Det handler om at definere et mål, holde snuden i sporet og sikre sig, at brugerne er med på rejsen.

Det er desværre ikke et ukendt fænomen, at mange står 1-2 år efter implementering af et CRM-system og kan konstatere, at løsningen ikke har givet det afkast, som det var forventet.

Typisk er det fordi brugerne ikke forstår, hvordan systemet skal bruges. Men det kan også være fordi der er en forventning om, at løsningen skal tilrettes til brugerens specifikke behov, eller sågar, fordi de ansatte slet ikke ved, at virksomheden har et CRM-system.

Og det hele kan koges ned til en konstatering af, at CRM-løsningen ikke bliver anvendt i tilstrækkelig grad.

Der kan være mange årsager til, hvorfor I er kommet i den situation, at systemet ikke bliver udnyttet til sit fulde potentiale, dem skal vi kigge lidt på, og hvordan du kommer ud af den.

Du skal op i helikopteren

Hvis I er røget i grøften med jeres CRM-projekt, er det vigtigt at I tager helikopterblikket på, hvad der skal til for at revitalisere CRM-systemet og brugen af det. Her er det vigtigt at kigge på to ting.

Hvad er de overordnede mål med CRM-projektet egentlig, og hvilke behov skal det dække?

Forskellen mellem CRM og ERP
Når man implementerer ERP-systemer, er der er en masse regler og fastlagte processer, man skal forholde sig til. Her kan man ikke pludselig beslutte sig for, at man ikke har lyst til at håndtere moms i systemet. Sådan forholder det sig ikke med CRM. Der er frit slag i bolledejen, fordi du kan implementere næsten hvad som helst.

Ofte deltager der også meget idérige mennesker i et CRM-projekt – det kan være både sælgere, marketingfolk eller folk fra Serviceafdelingen – og så sker der ofte det, at man glemmer at holde fokus på de overordnede mål og behov. Det er farligt, fordi så ryger man ud ad en tangent.

Som at slippe børn løs i en slikbutik
Det kan være lidt ligesom at tage børn med i en slikbutik. Hvis du slipper dem løs i butikken, holder børnene ikke fokus og de plukker hvad som helst ned fra hylderne.

Derfor er det utroligt vigtigt, at man sørger for, at de børn man tager med i butikken og præsenterer for udvalget af lækkerier, dem hjælper man. Barnet vil helt sikkert gerne have en ekstra pose karameller, noget chokolade og lidt softice, men der skal man bede dem holde sig til én ting ad gangen.

Det er også her man skal starte med CRM. Så bliver det lettere at komme i mål med implementeringen og I er sikre på, at I holder fokus på kernebehovene.

Tilbage på sporet med dit CRM

Når I har de overordnede mål for CRM-projektet på plads samt hvilke behov det skal dække, er det tid til at få CRM-systemet på rette vej igen. Nu skal du til at:

  1. få sat den rigtige gruppe af personer op
  2. sikre dig, at I får evalueret de oprindelige overordnede mål og behov I havde, da I startede med at implementere CRM.

En broget skare
Projektgruppen skal være en broget skare af folk. Den skal indeholde folk fra ledelsen, så de kan være med til at snakke om, hvad I skal i gang med, og så skal ledelsen definere nogle overordnede mål på strategisk niveau. Derudover skal projektgruppen indeholde procesejere, der kan drive projektet, og så er det vigtigt, at man også får nogle af kulturbærerne med.

Når alt er på plads, skal du i gang med at evaluere CRM-systemet op imod jeres behov. Hvis dit CRM-system har ligget og småsnorket i et par år, er det vigtigt at genbesøge de oprindelige behov, og forholde sig til, om det også er de samme behov i dag.

Er der ting, som I har taget med fra slikbutikken, som var overflødige? Er der noget som skal fjernes? Er der noget, som måske er rigtig godt at have med, men som måske bare ikke fungerer helt som det skal. Der er mange relevante spørgsmål at stille i denne fase, og I skal forsøge, om I kan få etableret en fælles konsensus.

Når I er blevet enige, skal I lægge en køreplan for, hvordan I kan få involveret brugerne i projektet. Det er det næste vi skal snakke om.

What’s in it for me?

Det vigtigste omkring brugerinddragelse, er at forberede brugerne på den rejse, de skal på. Brugerne skal forstå, hvilken værdi, systemet kan give dem. What’s in it for me? Det er I nødt til at tale ind i.

Det nytter ikke noget, at I ruller et nyt system ud, uden at fortælle brugerne, hvilken værdi det tilfører i deres hverdag.

Hvis I fx implementerer I et CRM-system til sælgerne, er det vigtigt, at I definerer sammen med sælgerne, hvad de skal have ud af systemet, hvad formålet med det er og hvordan det er værdiskabende for sælgerens arbejde.

Måske giver systemet en bedre indsigt i sælgerens personlige salg så vedkommende kan opnå en bedre bonus? Og hvis sælgeren kan købe ind på den idé, så er sælgeren også klar til at tage næste skridt.

Det er vigtigt at få formuleret disse ting på en klar og tydelig måde så alle har forstået, hvorfor I gør det, hvor I gerne vil hen, og hvor værdien ligger både for brugerne – men også for forretningen og kunderne.

Når brugerne er med rejsen, skal I kigge på, hvordan I går live med jeres løsning.

Imødekom usikkerheder med en introduktion til CRM

Nu er næste skridt at sikre sig, at alle – små som store ændringer – er noget brugerne har fået en introduktion til. Du må ikke hvile på laubærerne og tro, at fordi de har været vant til at bruge CRM, så der er ingen ko på isen, og at de godt ved, hvordan det skal bruges. Alle ændringer skal frem i lyset.

Det er ikke unormalt, at der opstår uklarhed for brugerne, når det kommer til CRM-systemer.

Noget af den uklarhed kan du imødekomme ved at tale ind i brugerens værdi af systemet, men der kan også ligge andre uklarheder og lure i baggrunden – der kan fx være en opfattelse af CRM som et ledelsesrapporteringsværktøj så chefen kan sidde og holde øje med sælgerens hverdag. Det er I nødt til at forholde jer til.

CRM-systemer er en meget fleksibel og dynamisk størrelse, og det betyder, at folk ofte vil bruge systemet på meget forskellige måder. Og da der ikke altid er en facitliste for, hvordan den korrekte måde at gøre tingene på, så kan fleksibiliteten i systemet skabe utryghed for brugerne.

Den usikkerhed hjælper introen med at imødekomme, og den skal meget gerne komme fra ledelsen og fra kulturbærerne som har været en del af projektgruppen.

Markér den nye start med CRM, så forandringen kan mærkes

Med et nyt system, er det vigtigt at markere en ny start. Det kan være farligt at tro, fordi I står i den situation, at alle kender til CRM og har brugt det i et stykke tid, at de så også er med på, at nu starter I en ny rejse.

Det skal markeres. Hold en reception, send små dimser rundt til de folk, der skal bruge systemet, find på en event der markerer, at nu smøger I ærmerne op og nu kommer en ny start, hvor alle skal gøre en fælles indsats for at få det bedste ud af jeres nye løsning.

Og så skal I følge op …

Når jeres CRM-system er blevet revitaliseret, må det ikke bare overlades til sig selv. Det er vigtigt, at I følger op senest 1-2 måneder efter I er gået i gang.

Hvor er I henne? Hvad er status? Hvor mange bruger egentlig CRM systemet? Florerer der stadig de samme historier som der gjorde, inden i vækkede jeres system til livs?

Og det skal naturligvis evalueres. Find ud af, hvad der er godt og hvad der er skidt. Der kan sagtens være nogle af de nye ting som I har implementeret, som viser sig at være noget skidt, og der kan også være nogle af de ting som I har fjernet, som rent faktisk viser sig at kunne give noget værdi.

Det skal der følges op på ret hurtigt, og det vil give brugerne mulighed for at give noget respons på det nye system. På den måde, vil du sikre dig at brugerne kommer med noget opbakning og vilje og lyst til at anvende jeres nye CRM-løsning.

Viden om CRM
Af Abakion

Brug AI i CRM og ERP

Dynamics 365 Copilot tilføjer AI til CRM og ERP, så du kan få hjælp til at skrive tekster, emails, referater, kategorisere varer og alt det, som kunstig intelligens er god til.

Hans Ludvigsen underviser i brugen af ClickDimensions
Af Ludvig Ludvigsen

Se gevinsten ved at samle Salg og Marketing i CRM

Ludvig er CRM-rådgiver, og han møder mange virksomheder, der ønsker at bringe Salg og Marketing tættere sammen, og har brug for gode råd til, hvordan IT kan hjælpe med det.

Støv dit CRM-system af – og få den gevinst du gik glip af
Af Benjamin Truelsen

Støv dit CRM-system af – og få den gevinst du gik glip af

Hvis CRM ikke bliver brugt og ikke giver den ønskede effekt, så kan du revitalisere dit CRM-system, så du kan få den gevinst, du gik glip af.

Social Media Marketing og CRM
Af Ludvig Ludvigsen

Social Media Marketing og CRM

Nu kan du styre firmaets Social Media-kanaler direkte fra CRM. Det er ikke blot nemmere – det giver Marketing mulighed for at generere leads direkte fra Social Media.

De 2 største udfordringer med pipeline i CRM
Af Benjamin Truelsen

De 2 største udfordringer med pipeline i CRM

Når pipeline i CRM ikke stemmer med virkeligheden, så handler det ofte om udfordringer med mavefornemmelser og automatiserede salgsprocesser.

Intro til Field Service med Dynamics 365
Af Rune Daub

Intro til Field Service med Dynamics 365

Se en demo af Field Service-løsningen, som er en del af Dynamics 365-platformen, med fokus på kørende teknikere og servicemedarbejdere.

Intro til CRM med Dynamics 365 Sales
Af Sine Tikjøb Hagedorn

Intro til CRM med Dynamics 365 Sales

Se en demo af Microsofts CRM-løsning, der hedder Microsoft Dynamics 365 Sales, og er en del af Dynamics 365-platformen.

Overblik: Dynamics 365 og Power Platform
Af Rune Daub

Overblik: Dynamics 365 og Power Platform

Når du bruger Business Central, så bør du også kende Dynamics 365-familien og Microsoft Power Platform. Få overblik her.

Erfaringer med at bruge CRM og ERP sammen
Af Sune Lohse

Erfaringer med at bruge CRM og ERP sammen

AH Transmission A/S bruger både CRM og ERP fra Microsoft, og fortæller om, at de ville undgå vedligehold og være klar til at skalere.

Domino Systems samler CRM og ERP
Af Sune Lohse

Domino Systems samler CRM og ERP

Domino Systems ville gerne have én samlet platform med ERP og CRM for at kunne samarbejde og vidensdele.

Skal Marketing og Salg dele data i et fælles CRM-system?
Af Rune Daub

Skal Marketing og Salg dele data i et fælles CRM-system?

Det lyder jo som et teknisk spørgsmål. Men svaret på spørgsmålet ligger i et mere fundamentalt spørgsmål i din virksomhed, som du måske overser.

Et CRM-projekt er et forandrings-projekt
Af Rune Daub

Et CRM-projekt er et forandrings-projekt

Det kan godt være, at virksomheder ringer til os, fordi de har brug for et CRM-system. Men det er alligevel tankevækkende så lidt af dialogen, der handler om selve systemet.

Her kan du læse, hvad Benjamin Truelsen fortæller om i videoen:

Kender du det, når man har investeret i et nyt CRM-system, men ikke har opnået den ønskede effekt? Og her, et eller to år senere, så står man og kan konstatere, at man slet ikke har fået det afkast, som man havde forventet, og det kan der være forskellige årsager til.

Det, man tit og ofte også kan ske er, at man hører brugerne sige, at CRM-systemet ikke virker eller at det i hvert fald ikke fungerer, sådan som de godt kunne tænke sig at det gjorde. Og nogen spørger faktisk om de overhovedet har et CRM-system.

Man hører mange ting, men man kan i hvert fald konstatere, at systemet simpelthen bare ikke bliver anvendt i tilstrækkelig grad. Og når det ikke bliver anvendt i tilstrækkelig grad, så får man heller ikke den ønskede effekt ved implementeringen.

Årsagerne er det næste, vi skal snakke lidt om. Hvorfor er man så kommet i den situation, at brugerne ikke ved, at man har et CRM-system, eller de simpelthen synes, at det ikke fungerer, som det skal? Det kan der være mange grunde til.

Det, man skal holde sig for øje, når man starter med implementering af CRM, og man er faldet i grøften med projektet, og ikke har opnået det, man faktisk gerne ville oprindeligt, så kan man prøve at træde et skridt tilbage og se på, hvad det er, der skal til for, at man kan revitalisere CRM-systemet og brugen af det igen.

Der er mit råd, at man skal tage helikopterblikket og prøve at starte med at glemme, at man først har et system, og så skal man gå i gang med at kigge på det bagefter.

Det, jeg vil anbefale, og det, der tit og ofte har gået galt, når man starter med at implementere CRM-systemer, det er, at man glemmer at holde fokus på de overordnede mål, og de behov, man har, når man starter med en implementering.

Undervejs i sådan et CRM-projekt, så er det tit og ofte, at der deltager en masse iderige og kreative personer. Det kan være sælgere eller det kan være marketingfolk. Der kan også være nogen fra noget service, men det er et hav af forskellige mennesker.

Mange af dem er meget kreative, og i modsætning til når man implementerer ERP-systemer, hvad end det er Business Central eller noget andet, så er det sådan, at der selvfølgelig er en masse regler og love og fastlagte processer, man skal forholde sig til.

Sådan er det ikke med CRM. Der er frit slag i bolledejen. Man kan jo implementere næsten hvad som helst.

Med ERP-projekter kan man ikke bare beslutte sig for, at man ikke har lyst til at håndtere moms i Business Central, og derfor bare lader vær med det. Det kan man ikke. Men med CRM er der ikke nogen regler, så der er frit spil.

Det der så ofte sker, det er, at man glemmer lidt at holde fokus på det, man startede ud med. Altså hvad var de helt overordnede mål og behov? Så ryger man ud ad en tangent, man begynder at plukke ned fra hylderne og holder ikke fokus.

Det kan være lidt ligesom at tage børn med ind i en slikbutik.

Og derfor er det utrolig vigtigt, at man sørger for, at dem man tager med ind i butikken og præsenterer for udvalget af lækkerier, dem holder man i hånden og sørger for, at de holder fokus.

Det kan godt være, du også gerne vil have en ekstra pose karameller, noget chokolade, og så er der også en softice. Måske skal du bare starte med én ting ad gangen, fordi så bliver det lettere at komme i mål med implementeringen og man er også sikker på, at man holder fokus på kernebehovene.

Så er der så selve løsningen på den situation, du er i.

Man kan sige, at det næste skridt for dig vil være at starte ud med at få sat den rigtige gruppe af personer op. Det er nummer ét.

Nummer to er at sikre sig, at man får evalueret de oprindelige overordnede mål og behov, man havde, da man startede med at implementere CRM.

Selve gruppen af personer skal bestå både af nogen fra ledelsen, som kan være med til at snakke om, hvad man skal i gang med, og være med til at definere nogle overordnede mål på strategisk niveau.

Så skal man også have nogle procesejere, og så er det meget vigtigt, at man også får nogle af de fremtidige brugere af CRM-systemet med, som også er en form for kulturbærer i organisationen.

Definér og evaluér de overordnede mål og behov på et strategisk niveau. Sørg for at have kulturbærere med som en del af projektgruppen.

Når man så har det på plads, man har etableret sine overordnede mål og behov, og har fået den rigtige gruppe etableret, så går man i gang med at evaluere selve CRM-systemet op imod de behov, man så har.

Man kan godt være i den situation, at man har holdt en pause, og har haft et CRM-system, der har ligget og småsnorket i et par år, og så er det meget vigtigt, at man genbesøger de her oprindelige behov og ser på om de så stadig er reelle der, vi er i dag. For der kan ske rigtig meget bare på et år eller to. Så de skal selvfølgelig genbesøges.

Så når man har etableret de to ting, gruppen og de overordnede mål og behov, så er man klar til at foretage den evaluering. Og der skal man selvfølgelig kigge på, om man har fået for meget med fra slikbutikken, vi startede ud med.

Er der noget, der skal fjernes? Er der noget, som måske er rigtig godt at have med, det fungerer måske bare ikke helt, som det skal?

Er der nogle ting, vi mangler ud fra de nye behov, vi har defineret? Er der noget, vi slet ikke har med i forhold til de her kernebehov, vi har?

Så lav den vurdering, og se om I kan få etableret en fælles konsensus. Det næste, det bliver så at lægge en køreplan for, hvordan man så kan få involveret brugerne i selve projektet.

Og det vigtigste her omkring brugerinddragelse, det er at starte ud med, når man kommer med noget nyt, og forberede organisationen på det. For at man kan forberede organisationen og brugerne på den rejse, som de skal ud på, så skal man sikre sig, at man også forstår at formulere på skrift, hvad værdien er i det for brugerne? Altså, what’s in it for me?

Det kan ikke nytte noget, at man kommer og siger, nu har vi gjort os nogle store tanker. Der er nogle ting, der ikke fungerer så godt i det gamle system. Vi vil gerne lave et nyt, og så ruller man det nye system ud uden at fortælle brugerne, what’s in it for me?

Så hvis det nu er et servicesystem, eller et salgssystem, eller hvad det nu måtte være, hvis det er til sælgere, så skal man også sammen med sælgerne prøve at definere, hvad det er, de får ud af det? Og hvad er formålet med det? Og hvordan kan det være værdiskabende for sælgeren selv? Så man har forretningen med.

Hvis det er en sælger, så kunne det være, at han var interesseret i et bedre personligt salg, så han også fik en bedre bonus, for eksempel.

Hvis vi snakker om et servicesystem, så skal vi snakke om, hvad det kunne give brugerne af systemet. Er det en mere effektiv hverdag? Er det så de kan give kunderne en bedre service, så de får nogle gladere kunder at snakke med?

Det er vigtigt, at man ikke kun definerer de overordnede mål, men også snakker ind til dem, der skal bruge det, og rent faktisk får dem med på rejsen til at definere, hvorledes CRM kan give dem værdi.

Hvis de kan købe ind på den idé omkring det, så er de faktisk også klar til at tage næste skridt, og så skal man have formuleret det på en klar og tydelig måde, således at alle har forstået, hvorfor vi gør det, hvor vi gerne vil hen, og hvor værdien ligger både for brugerne, men forhåbentlig også for selve forretningen og kunderne.

Så er der næste skridt. Det er, at vi har evalueret det gamle system, vi har vores overordnede mål og behov på plads, vi har sammen med brugerne defineret, hvad er det, vi gerne vil med det her, og what’s in it for me. Altså, vi har fået defineret værdien for brugerne og vores kunder.

Det næste skridt er, at inden man går live med et nyt system, så skal man sikre sig, at alle små som store ændringer er noget, de har fået en introduktion til.

Man kan ikke bare rulle det ud og tænke, at de er vant til at bruge CRM, der er ingen ko på isen, de ved godt, hvordan det skal bruges.

Her er det meget vigtigt, at man giver en introduktion til systemet, viser de nye features, viser, hvad man har fjernet. Man har forhåbentlig fjernet noget, hvis det viser sig, at man har haft noget bras liggende.

Så er det også meget vigtigt, at man undervejs i den her introduktion også fortæller noget omkring baggrunden. Tit og ofte opstår der med CRM-systemer noget uklarhed for brugerne. Hvorfor skal vi have et CRM-system? Og hvad er det godt for?

I og med, at man snakker ind til værdierne, så får man også fjernet noget af den uklarhed. Men derudover kan der også være nogle andre ting i det, som har ligget og luret i baggrunden.

Der kan være nogen, der synes, at det der CRM er noget ubehageligt, fordi det bare er et ledelsesrapporteringsværktøj, så ledelsen kan sidde og holde øje med, hvad jeg laver i min hverdag.

I virkeligheden er det ikke et værktøj, der skal gøre min hverdag eller vores kunder glade. Hverken min hverdag bliver bedre, eller vores kunder bliver gladere af det.

Men måske sidder de og tænker, at det er et ledelsesrapporteringsværktøj, og derfor er det vigtigt, at man giver en introduktion.

Man skal også have i baghovedet igen, at CRM er en meget fleksibel, dynamisk størrelse. Så tit og ofte har man brugere, der laver en opgave på én måde, og nogle andre brugere, der laver fuldstændig den samme opgave, men på en anden måde.

Og da vi er opdraget med, at vi skal gøre tingene ordentligt, så skal man bare være opmærksom på, at når man arbejder med et CRM-system, så er der ikke altid en facitliste, én fuldstændig korrekt måde at gøre det på. Der er ikke altid en proces, der kun er på én bestemt måde. Og derfor kan den her fleksibilitet faktisk også skabe noget utryghed for brugerne.

Derfor skal man også tale ind til og vise, hvordan man kan bruge systemet og vise at der i øvrigt, ikke er noget her, der nødvendigvis er forkert, fordi man kan gøre det på flere måder.

Så den her intro er meget vigtig. Jeg vil klart anbefale, at en person fra topledelsen deltager og taler ind til, hvorfor vi gør det, og fortæller om de overordnede mål og behovene, som skal dækkes med CRM-systemet, inden man går live med det, således at man under introduktionen både får præsenteret tingene set fra et ledelsessynspunkt, men også et rent værdi-baseret synspunkt i forhold til, hvad det er, brugerne får ud af det.

Det er vigtigt, at man har de her kulturbærere med til introduktionen af det nye implementeret CRM-system.

Den sidste ting, vi skal snakke om, er at markere en ny start.

Man skal ikke tro at, fordi alle kender CRM og har brugt det i et stykke tid, at de så er med på, at nu starter vi en ny rejse.

Markér det på en eller anden måde. Hold en reception eller send nogle små dimser rundt til folk, dem, som skal bruge systemet. Find på et eller andet event. Gør et eller andet for at markere, at nu går man i gang med noget nyt.

Ligesom for at sige, at det er en frisk start, og nu smøger jeg ærmerne op og prøver på at få det bedst ud af det her CRM-system. Det er det, der skaber den største værdi, og nu er det ligesom noget fælles, man går i gang med.

Det, der så er vigtigt, er, at man meget hurtigt gør noget ved det. Altså følger op på, hvor er vi henne, og hvad er status. Man skal ikke bare lade det køre af sig selv. Man skal følge op en måneds tid eller to senest, efter man har gået i gang.

Prøv at tjekke, hvor mange bruger egentlig CRM-systemet. Følg op på, om det er de samme historier, som vi startede ud med. Altså det her med, at det ikke virker, og de ikke ved, hvad de skal bruge det til. Og er der stadigvæk nogen, der sætter spørgsmålstegn ved om vi har et CRM-system?

Følg op på det. Lav en evaluering af CRM-systemet. Find ud af, hvad der er godt og hvad der er skidt. For der kan jo sagtens være nogle af de nye ting, man har implementeret, som viser sig at være noget skidt. Der kan også være nogle af de ting, man har fjernet, som rent faktisk viser sig at være noget, der kunne give noget værdi.

Der er det vigtigt, at man følger ret hurtigt op, og giver brugerne noget respons på det, de kommer med.

På den måde, så vil du sikre dig et CRM-system, som brugerne kommer med noget opbakning til, og noget vilje og lyst til at anvende.