» Hvordan får den teknologiske udvikling rollerne i økonomiafdelingen til at ændre sig?

» Hvilke discipliner bliver overtaget af teknologien i den nærmeste fremtid?

» Hvilke kompetencer bliver der mere brug for i økonomiafdelingen?

» Og hvilke teknologier bliver der mere brug for?

Lyt til ERP-eksperten Mette Kessel, der i denne video fortæller hvordan ERP-systemer som Microsofts Business Central er med til at forme arbejdsrollerne i Økonomiafdelingen i fremtiden.

11:50
Af Mette Kessel

Fremtidens roller i Økonomiafdelingen

“Jeg har selv siddet i økonomiafdelingen, hvor folk var nervøse for at miste deres job. Det gør de ikke. Det bliver bare lidt anderledes.”

7:44
Af Lene Graa Jennum

Brug Power Platform til at udvikle i Business Central

Hør hvorfor du har en IT-strategisk fordel ved at anvende Power Platform til at tilrette din Business Central

4:41
Af Kenneth Kryger Gram

Microsoft tager ansvaret din brug af AI

Microsoft tager ansvaret for eventuelle copyright-problemer med Copilot AI. Dette er vigtigt for virksomheders anvendelse af AI.

7:27
Af Kenneth Kryger Gram

Hvor klog er AI i Business Central?

I første omgang giver Microsoft AI-værktøjer til partnerne, så man kan bygge smarte løsninger, men hvad kan AI i Business Central egentlig i dag?

5:22
Af Mette Kessel

Sådan bliver du klar til den nye bogføringslov

Den nye bogføringslov stiller krav til dit ERP. Vi taler med Mette Kessel, som fortæller om den nye bogføringslov. Hør hvordan du bliver klar.

Her kan du læse, hvad Mette fortæller i interviewet

Mette, du er jo ekspert i økonomi. Det kan man godt tillade sig at sige. Vi skal snakke om roller og kompetencer i fremtiden og i det hele taget nuværende roller i økonomiafdelingen.

Hvordan det har skiftet over tid i forhold til nye værktøjer og nye måder, vi gør tingene på. Du siger, at rollerne har forandret sig over tid. Lad os lige starte med at kigge på, hvordan rollerne i økonomifunktionen ud før i tiden. Hvordan er en klassisk økonomirolle?

En klassisk bogholderrolle på daværende tidspunkt var meget tastearbejde. Du skulle taste og registrere ting.

Du skulle registrere ordrer, lave en faktura, sørge for at modtage fakturer fra din kreditor, som du tastede. Fordi det var på papir, du fik det ind på papir, og så sad du og tastede ting.

Der var systemer, men integrationerne fungerede ikke specielt godt. Så det kan godt være, at du havde de samme stamdata flere forskellige steder. Så igen var det meget at taste.

Og den rolle, hvorfor er den så blevet mindre?

Det er det, som vi har udviklet på gennem alle de her år, fordi vi gerne vil bruge menneskets kompetencer på nogle andre måder.

Så lad os integrere det sammen, så systemerne danner de her data for os.

Så dengang skulle jeg sidde og taste. Nu får du så en lang liste fra banken, der bare bliver skudt direkte over dit ERP-system.

Og så er det bogholderens opgave i dag at sørge for, at de bliver placeret de rette steder.

Måske har man allerede indbygget en smule kunstig intelligens eller nogle apps, der kan placere en stor del af det for dig.

Så skulle du bare lige gennemgå det, og så skulle du tage resten.

Hvad er der andre eksempler på ting, som er blevet erstattet?

Det kunne for eksempel være en integration med en webshop, hvor man sælger og har en stor del af sin omsætning ud til kunder via en webshop.

Og der kan den så være integreret, så webshoppen danner ordren over dit ERP-system.

Og det du så skal koncentrere dig om, det er simpelthen at sørge for, at dit lager scanner og får sendt varerne afsted.

Der sker en fakturering, og mange webshops har jo også integreret sådan, så man bare trækker pengene fra kunden med det samme, så du ikke har et udstående stående.

På kreditorsiden er der også kommet mange systemer, der kan afløfte informationerne.

Først og fremmest så får vi meget, meget få fysiske breve med en faktura i dag. Det kommer næsten alt sammen via e-mails.

Fakturaerne kommer ind, de bliver scannet i en eller anden form, så den er simpelthen afløftet. De afløfter informationen fra dokumentet over til dit ERP-system, så du har bogføringsdato, fakturanummer, beløb og alt det her. Det ligger helt klart.

I stedet for at sidde og taste, så skal du koncentrere dig om at se, har jeg fået den her vare? Er det til den rigtige pris, jeg har bestilt? Og sørge for at betale på det rigtige tidspunkt.

Men fremtidens rolle? Hvis der er blevet mindre tastearbejde, hvad er det så for en rolle, der er kommet i stedet for?

Ja, der er kommet flere og flere kompetencer ind i økonomiafdelingen. Det er måske flyttet fra at være en meget bogholderitung afdeling til at være en controller-tung afdeling.

Det vil altså sige folk, der bruger data mere, analyserer, sørger for at afstemme, laver rapportering og sådan nogle ting.

Så det vil egentlig sige, at man er gået fra at have en HK-uddannet, der er rigtig dygtig til de ting, til at have nogen, der måske er uddannet på et universitet, der er rigtig dygtig til at se trends, analyser, rapporteringer, der kender alle de her myndighedskrav, der også er kommet ind.

Myndighedskravene vokser og vokser fra år til år. Så dem er der kommet flere og flere ind af, og dem skal der også være nogen, der sørger for.

Det ville for eksempel være rigtig rart, hvis man kunne finde ud af, hvordan man kunne få en mindre pengebinding i ens debitorer, så man hurtigere får pengene ind i kassen, så man måske kan lave noget mere udvikling.

Eller i ens lager kan det også være, at man siger, at kunderne ikke er længere interesseret i den her vare, de køber mere over i den her vare, så lad os sørge for at få vores indkøb herovre i stedet for den anden vare. Det kunne være et eksempel.

Det kunne også være, at man har en bestyrelse, der er mere interesseret i, at de ikke bare er tilfredse med at få en enkelt rapport, der siger noget omkring årsregnskabet og et månedsregnskab, eller hvad man nu har. Det kan også godt være, at de gerne vil se nogle flere rapporter eller trends, fordi man beskæftiger sig meget med en strategi og siger, om den her strategi har den egentlig virket i praksis.

Så i princippet vil man også som økonomiafdeling, hvis det er de roller, vi vil have i stedet for, så vil det også have større krav til BI, altså til kuber og rapportering, som kan vise de her ting på en klog måde.

Det vil det. Ingen tvivl om det.

Okay. Så alt tastearbejdet, det er blevet erstattet i dag af teknologi. Hvad er det eksempelvis for nogle discipliner?

Integrationerne har hjulpet os enormt meget. Og det kan for eksempel være integrationen til et webshop. Du sælger og har en del af din omsætning via din webshop, men så kommer ordrene direkte ind fra webshoppen.

Og det, du egentlig gør her i dit ERP-system, det er, at du laver fakturen, og du sender afsted, osv.

Og der er også noget som registrering af kreditorfakturer, hvor man har teknologi, hvor mange af felterne er udfyldt fra systemet. Så vi kan læse en faktura og se, her har vi fakturanummeret, her har vi hvilken fakturadato, og hvad det er, vi køber.

Og sidst men ikke mindst, så er det jo også integration med bankerne. Og en stor del af informationen kommer fra bankerne over i systemet. Så det er igen, vi behøver ikke, vi kan se data er der. Vi behøver ikke at taste dem igen. Vi får dem ind, og vi kan matche med vores fakturaer. Vi kan lave automatiske betalinger, så vi egentlig skal bruge tid på noget andet. Nemlig at sikre os, at debitoren betaler, for eksempel.

Og du er ude at undervise en masse brugere i ERP-systemet. Hvad tænker folk derude om det her? Tænker de, at de bliver arbejdsløse, eller er de virkelig bare de samme folk, som flyder over i de andre roller, og kan løse de nye discipliner?

Altså, det gjorde vi på et tidspunkt, da vi var nervøse for at miste vores job.

Jeg har jo selv siddet i økonomiafdelingen, hvor der også var folk, der har haft den her nervøsitet inde i sig.

Og det, der er rigtig vigtigt, det er at sige, at nej, du mister ikke dit job. Det bliver bare en lille smule anderledes.

Og det tror jeg, at de fleste er rigtig, rigtig glade for.

Og det er din oplevelse, at det er det, der er sket?

Ja, det er det, der er sket. Fordi i gamle dage, man havde måske ikke tid til alle de opgaver, som man så har tid til i dag.

Og hvad er fremtiden? Er der sådan nogle discipliner, vi gerne vil have mere af? Er der noget, hvor du tænker, at det her, det ser vi endnu mere behov for?

Jeg tror, at en stor gave, vi får fremover, det bliver AI.

Teknologien nu har gjort, at vi ikke skal skabe alle de her data. Det får vi foræret. Og så kan AI hjælpe os med at bedre vores rapportering, men også måske at forudse fremtiden.

Det kan være, at du betaler alting i US-dollar. Det taber du måske mange penge på, fordi kursen svinger så meget. Måske kan det være en fordel for dig, hvis du omlægger din forretning til et eller andet.

Eller de kan bedre os, hjælpe os i forhold til afstemningerne, som vi stadigvæk bruger tid på i dag. Så kan de gøre os endnu skarpere på afstemningerne og sige, i stedet for, at vi skal finde problemer, så kan AI finde problemer for os, så vi kan bruge tiden på at løse det.

Det kommer virkelig til at betyde noget fremover.