Nu skal du høre, hvordan Microsoft overordnet ønsker at anvende kunstig intelligens (AI) i Dynamics 365 Business Central.

Se også denne explainer-video om Microsofts fremtidsplaner for AI og hvordan det rammer Business Central. Se videoen her  
Se også, hvordan sælgerne kan bruge AI i CRM-systemet med Sales Copilot fra Microsoft. Se videoen her  

Copilot er navnet på Microsofts system til kunstig intelligens, som de indbygger i alle deres forretningsløsninger. Men hvilke AI-funktioner findes der egentlig i Business Central i dag – og hvad kan vi forvente af fremtiden? Og er det overhovedet Microsoft, der kommer til at drive udviklingen?

“I alle de år, jeg har arbejdet i denne branche, har jeg ikke set noget, der har udviklet sig og modnet sig så hurtigt.”

Kenneth Kryger Gram, direktør i Abakion, er en af kun 20 medlemmer worldwide af Microsofts Partner Advisory Council for Dynamics 365 og Power Platform.

11:50
Af Mette Kessel

Fremtidens roller i Økonomiafdelingen

“Jeg har selv siddet i økonomiafdelingen, hvor folk var nervøse for at miste deres job. Det gør de ikke. Det bliver bare lidt anderledes.”

7:44
Af Lene Graa Jennum

Brug Power Platform til at udvikle i Business Central

Hør hvorfor du har en IT-strategisk fordel ved at anvende Power Platform til at tilrette din Business Central

4:41
Af Kenneth Kryger Gram

Microsoft tager ansvaret din brug af AI

Microsoft tager ansvaret for eventuelle copyright-problemer med Copilot AI. Dette er vigtigt for virksomheders anvendelse af AI.

7:27
Af Kenneth Kryger Gram

Hvor klog er AI i Business Central?

I første omgang giver Microsoft AI-værktøjer til partnerne, så man kan bygge smarte løsninger, men hvad kan AI i Business Central egentlig i dag?

5:22
Af Mette Kessel

Sådan bliver du klar til den nye bogføringslov

Den nye bogføringslov stiller krav til dit ERP. Vi taler med Mette Kessel, som fortæller om den nye bogføringslov. Hør hvordan du bliver klar.

Her kan du læse, hvad Kenneth fortæller i interviewet

I dag skal vi snakke om AI, specifikt i forhold til Business Central. Hvis du lige skulle starte med at sætte nogle ord på, hvad kan Business Central i forhold til AI i dag, som det er lige nu?

Nu har vi jo med den her fall release i oktober måned (2023), så har vi lige pludselig fået nogle nye funktioner, som vi ikke har haft før.

Så nu har Microsoft introduceret Copilot til Dynamics 365 Business Central, og det betyder blandt andet, at man har fået intelligent konto- eller bankafstemning.

Så frem for det mere regelbaserede, hvor man skulle sidde og lave regler, og man skulle genkende tekst, så vil den nu i højere grad lære af, hvad er det for nogle valg, du træffer, og hvad er det for nogle ting.

Er det her måske et bankgebyr eller noget andet? Så det skulle virkelig simplificere det meget mere. Det er en af de ting, der er kommet. Noget andet, der er kommet, det er mulighed for at uploade et billede af en vare, og så kan den på baggrund af, hvad der er på billedet af varen, finde ud af, hvad er det for nogle attributter, der er til sådan en vare. Er det en cykel? Er den rød? Jamen så skal jeg have en rød attribut på.

Og de har også lavet det her med marketingtekster, så man igen kan kigge på alle de her attributter, man nu har dannet, og så kan man i virkeligheden få den til at lave en varebeskrivelse.

Så man bruger i virkeligheden en ChatGPT til at spørge lidt, hvordan skal jeg beskrive den her vare her? Det gør systemet sig for en, og så laver den en masse fine marketingtekster.

Og når du siger, at ChatGPT eller Copilot skal lære nede bagved i forhold til Business Central, hvad vil det så sige?

Jamen der er jo noget af det, der er at se på, hvad er det brugeren, der gør? Det kan man ligesom samle op på, hvad er der et mønster i nogle af de valg, man træffer. Men der er jo også noget i hele læringen af modellen nu her. En af de ting, man forventer som noget af det næste, det er større forståelse, altså man egentlig lægger Business Central-datamodellen ind i en large language model. Og det betyder så lige pludselig, at du kan spørge om ting, og så forstår systemet, hvordan data hænger sammen, eller hvad de forskellige data er.

Så jeg kan tale i menneskesprog. Så kan jeg spørge mit system om et eller andet, og så får jeg et talt eller beskrevet svar tilbage, som så svarer på, at situationen ser sådan og sådan ud, eller at her skal du være opmærksom, der er et eller andet med lave varebeholdninger på de og de varer, og dem plejer vi at sælge mange af. Så det bliver jo en anden måde at interagere frem for det her meget instruktionsbaserede, hvor jeg giver en ordre. Jeg taler med mit system i stedet for.

Og jeg ved også, at du synes, at der måske ikke er så meget endnu, så selvom teknologien er meget ny, så med de muligheder, der er, så er der de her tre ting stort set.

Det er jo som Microsoft tit gør, at de frigiver værktøjer og byggesten, og i første omgang kommer de med nogle eksempler, så kunder og partnere kan få stimuleret fantasien, og så har de lavet en toolbox, som man kan bruge til at indbygge det i løsninger.

Og det, jeg glæder mig rigtig meget til at se, det er jo, når kunder eller partnere får lavet nogle løsninger, hvor vi i højere grad også kan bede systemet om at gøre nogle ting.

Så det her med, at jeg ikke bare spørger om noget og får et svar tilbage på baggrund af min data, men jeg begynder også at sige til systemet: kan du ikke lige hurtigt lave et salgstilbud til den og den kunde? Vi skal have de varer ind, og vi skal finde ud af,
hvad der er for nogle priser. Så er det jo en anden måde at interagere.

Og det er for mig at se første gang, at vi virkelig revolutionerer den måde, vi begynder at interagere med de her systemer.

Så du tror i virkeligheden også, at det er mere kunder og partnere, der kommer til at drive udviklingen af AI-løsninger, vi kommer til at se mere, end Microsoft selv, der pusher den store mængde af muligheder?

Ja, det vil altså, hvis vi ser historisk set, så har Microsoft været gode til at stille nogle muligheder til rådighed. Men de sidder jo ikke ude i virksomhederne til dagligdagen. Og finder ud af, hvad er det i virkeligheden, der giver mening?

Så det, der er interessant, det er jo, hvordan kan man som kunde træffe nogle klogere beslutninger ved brugen af sin løsning? Eller hvordan kan man den automatisere mere? Eller hvordan kan man bare blive mere effektiv i brugen af sin løsning?

Og adaptionen af det, altså i forhold til, nu diskuterer vi nogle gange, at hele powersuiten, den har været måske lidt træg i forhold til adaption, i forhold til, hvornår den rent faktisk kom ud. Og det har vi også hørt flere, der snakker med andre teknologier, at de har været her ret længe, i forhold til, hvornår man begynder at tage dem ind. Men tror du, AI, det bliver hurtigere adopteret end meget andet sådan revolutionerende teknologi, vi har set gennem tiden?

Det tror jeg egentlig, og dels fordi, at der er en del kunder nu her over de sidste tre år, som jo allerede har migreret og er på en cloud-løsning, hvilket jo er forudsætningen for, at man overhovedet kan gøre brug af de her ting, når man nu er med på alle de her forbedringer, de her løbende opgraderinger, som Microsoft gør.

Men i virkeligheden også fordi, at når man er på den her løsning, så er der jo det, det har vist sig nu med, med ChatGPT, som der jo har haft en fantastisk udvikling de sidste 11 måneder, så begynder man også at kunne gøre nogle ting, som jo ikke skal være designet. Og det, der er forskellen fra tidligere, der skulle vi sidde og bygge specifikke processer, specifik funktionalitet.

Nu kan du altså spørge systemet om noget, den ikke er programmeret til at svare på. Og så på den måde vil der være, også fordi det er mere menneskeligt naturligt, den måde, du interagerer på, så tror jeg bare, at folk synes, det er mere naturligt at begynde at gøre de her ting. Jeg skal ikke til at finde en funktion eller en proces og forstå den, men jeg skal bare tale med min Business Central.

Og har du sådan en foretrukket ting, du forestiller dig, der kommer eksempelvis til at tale med business center, er det det, som du glæder dig mest til, eller hvad?

Ja, jeg tror helt klart, at det kommer til at udbrede, hvad det er for nogle brugere, der får gavn og adgang til de her systemer,
fordi man ikke skal have den samme forståelse eller den samme træning for at bruge løsningerne. Vi har tidligere snakket omkring det her med, hvordan man tidligere har brugt voice-picking, som var meget moderne for en del år siden, som var meget specifikke kommandoer, og man skulle gentage det måske flere gange, og så fik man læst tilbage, hvor var det, du skulle plukke varen eller noget andet.

Nu bliver det en helt anden måde, hvor man ikke behøver så være så præcis. Så systemet kan jo bedre forstå, at jeg siger et eller andet, og jeg formulerer mig lidt anderledes, jeg bruger nogle andre termer end dig, men systemet forstår det stadigvæk.

Det tænker jeg er interessant i at introducere nogle nye medlemmer, som er medarbejdere, der skal ud og arbejde på et lager. Jamen spørg, hvad det er, du skal gøre, og så fortæller den, og så guider den dig rundt, og beder dig om at plukke nogle forskellige ting, og du kan spørge lidt ind til noget, hvis du er i tvivl eller andet.

Hvor lang tid går der, før vi er der?

Jamen det kommer jo an på, hvor kreative partnerne er, og hvor villige kunderne også er til at investere i noget af det her. Men der er ingen tvivl om, at jeg forventer mig rigtig meget inden for de næste tre år.

Og du siger, at teknologien er der sådan set, så nu er det kun partnerne og kunderne, der venter?

Ja altså, i alle de år, jeg har arbejdet i den her branche, der har jeg ikke set noget udvikle sig og modnes så hurtigt, som vi nu har set med de her Large Language Models. Og med så stort potentiale. Det bliver spændende.