Microsoft har udviklet en ny funktion kaldet Digital Bilagspost, der gør det muligt at vedhæfte bilag helt automatisk til transaktioner.

I dag er det valgfrit, om man ønsker at aktivere funktionen, men fra den 1. juli 2024 vil det være obligatorisk at have funktionen slået til.

Yousef viser, hvordan du aktiverer funktionen, samt giver eksempler på, hvordan du kan bruge den i Business Central.

3:20
Af Dennis Kamper Schumacher

Intrastat-rapportering til Danmarks Statistik på den nemme måde

Når du skal indrapportere Intrastat, så er der en smart funktion i Business Central, så du slipper for manuel indtastning.

2:21
Af Dennis Kamper Schumacher

Nem rapportering af EU-salg til Skat med Business Central

Det er ret nemt at rapportere EU-salg til Skat med Business Central. Men mange kender ikke den smarte funktion.

4:48
Af Yousef Balas

Automatisk vedhæftning af digitale bilag i Business Central

Se Microsofts nye funktion, Digital bilagspost, samt eksempler på, hvordan du kan bruge den i Business Central.

4:41
Af Anders Faurholt

De 3 bedste måder at rette fakturaer, der er bogført forkert

Nogle gange får du bogført en salgsfaktura forkert i Business Central. Anders viser her de 3 bedste måder, du kan håndtere det på.

7:44
Af Anders Faurholt

Brug skabeloner til at bogføre periodisering på én gang

Når du vil periodisere i Business Central, så kan du nu bogføre det hele, allerede når du modtager købsfakturaen.

3:56
Af Anders Faurholt

Styr brugerroller for modtagelse, levering og fakturering

Nu kan du i Business Central styre, at medarbejdere som kun skal modtage eller levere, ikke også kommer til at fakturere.

11:57
Af Stamer & Sanchez

Hvad er ESG-rapportering - og hvad skal du gøre?

Hvad er ESG? Hvorfor er det også relevant for små og mellemstore virksomheder? Og hvilken rolle spiller ERP-systemet?

9:10
Af Kenneth Kryger Gram

Hør hvorfor NIS2 har effekt på mange virksomheder

Selv om din virksomhed ikke bliver direkte reguleret af det nye NIS2-direktiv fra EU, så skal du sikkert også leve op til en række krav.

11:50
Af Mette Kessel

Fremtidens roller i Økonomiafdelingen

“Jeg har selv siddet i økonomi, hvor folk var nervøse for at miste deres job. Det gør de ikke. Det bliver bare lidt anderledes.”

7:44
Af Lene Graa Jennum

Brug Power Platform til at udvikle i Business Central

Hør hvorfor du har en IT-strategisk fordel ved at anvende Power Platform til at tilrette din Business Central

4:41
Af Kenneth Kryger Gram

Microsoft tager ansvaret din brug af AI

Microsoft tager ansvaret for eventuelle copyright-problemer med Copilot AI. Dette er vigtigt for virksomheders anvendelse af AI.

7:27
Af Kenneth Kryger Gram

Hvor klog er AI i Business Central?

I første omgang giver Microsoft AI-værktøjer til partnerne, så man kan bygge smarte løsninger, men hvad kan AI i Business Central egentlig i dag?

5:22
Af Mette Kessel

Sådan bliver du klar til den nye bogføringslov

Den nye bogføringslov stiller krav til dit ERP. Vi taler med Mette Kessel, som fortæller om den nye lov. Hør hvordan du bliver klar.

Her kan du læse Yousefs forklaring af, hvad du kan se i videoen:

Velkommen til dagens video.

I dag skal vi tale om digitale bilag og den nye danske bogføringslov, der fra 2024 kræver obligatoriske bilag til den danske lokalisering i Business Central.

Vi alle sammen kender det med at bøvle med bilag, og i dag har Microsoft udviklet en helt ny funktion kaldet Digital Bilagspost, der nu gør det muligt at vedhæfte bilag helt automatisk til vores transaktioner.

Så lad os komme i gang med at teste den nye funktionalitet i Business Central.

Jeg starter med at bruge genvejstasten alt+Q og søger efter opsætning af digitale bilag.

Her er det vigtigt, at funktionen er slået til, og i dag er funktionen valgfri, men fra den 1/7 er det obligatorisk, at funktionen er slået til.

Derefter søger jeg efter opsætning af digital bilagspost, og det er så herinde, hvor vi kan lave vores opsætninger på både salgsdokumenter og kladder.

Den første kolonne, posttype, refererer til de dokumenter og kladder, vi har at gøre med, og det er blandt andet salgsdokument, købsdokument, finans, salgs- og købskladder.

I checktype kolonne skal vi for hver posttype vælge en gennemtvingelsesmulighed, og vi har tre forskellige muligheder.

Ingen check, det vil sige, at vi kan bogføre en post uden at vedhæfte et bilag.

Vedhæfte fil kræver, at for at vi kan bogføre en posttype, så skal vi vedhæfte en fil.

Vedhæfte fil eller note er en enten eller mulighed.

Generere automatisk er en funktion, hvor systemet helt automatisk genererer et bilag. F.eks. hvis du manuelt ikke vil tilføje en salgsfaktura til din transaktion, så vil systemet helt automatisk gå ind og oprette det bilag, baseret på vores reportlayout og vedhæfte filen til transaktionen.

Spring over, hvis tilføjet manuelt. Det er, hvis man ikke ønsker, at systemet skal generere et bilag automatisk, så kan vi selv manuelt tilføje bilaget.

Nu vil jeg gerne vise to forskellige eksempler for, hvordan vi kan bruge funktionen i Business Central.

Det første eksempel bliver med et salgsdokument, hvor vi opretter en salgsfaktura, og her udfylder jeg så de påkrævede felter og trykker på bogfør.

Vi vil gerne åbne det bogførte salgsfaktura, og vi kan se inde under faktaboksen, og mere specifikt indgående bilagsfiler, at systemet har oprettet et digitalt bilag.

Her kan vi så se bilaget, og lige præcis det her bilag er lavet med vores Abakion Document Customizer app, netop fordi, at det er blevet sat som standard reportlayout.

Det andet eksempel, som jeg gerne vil vise, det er, hvordan vi beregner afskrivninger på vores anlægsaktiver, og nu vælger jeg så at beregne for juli måned, og så bogfører vi vores anlægsfinanskladde, og nu søger vi efter kontoplanen for at finde, der har vi den her.

Her kan vi så se for juli måned, at der er blevet genereret et digitalt bilag, og lige præcis det her bilag, det er baseret på Microsofts standard report.

Det var det, jeg havde at sige om elektroniske bilag.

Tak fordi I så med.