Jeg vil gerne gøre op med den klassiske management-konsulent branche. God, strategisk rådgivning skal ikke være forbeholdt store virksomheder, og det behøver ikke være enormt dyrt, svært at forstå eller svært at gå til.

Der er mange digitale rådgivningsydelser, som hører under Management Consultancy-paraplyen, som vil være en stor hjælp for helt almindelige virksomheder, og det er lidt ærgerligt, hvis det er uden for deres rækkevidde.

Det gør vi noget ved i Abakion.

Vi tager de traditionelle dyre rådgivningsydelser, sørger for at de er mere jordnære og orienteret mod praksis, pakker det i overskuelige pakker af digital rådgivning og gør det tilgængeligt for alle virksomheder.

Du synes måske, at det lyder som om, at jeg kritiserer de klassiske, store konsulenthuse, der tilbyder Management Consulting. Det er egentlig ikke min agenda.

Inden for den præmis de arbejder med, der er de gode til det de gør. Det er dygtige bureauer. Men de fokuserer på ret store virksomheder.

Når jeg vender blikket mod helt almindelige mellemstore virksomheder i Danmark, så har jeg to ting, jeg vil kritisere traditionel Management Consulting for:

Det behøver ikke være så langvarigt og dyrt
… og det er nødt til at være mere forankret i praksis.

Tid er en knap ressource, og jeg synes ikke, at det er fordelagtigt for mellemstore virksomheder at bruge så meget tid og energi på indledende analyser, der ikke kan omsættes hurtigt til praksis.

Bureauerne leverer som regel fine og grundige analyserapporter, men de tager for lang tid at producere, de er for overordnede, og verden forandrer sig undervejs.

En klassisk Management Consulting-rapport holder sig på det teoretiske niveau. For den person, der bagefter skal omsætte den til praktiske tiltag, kan det være svært at komme i gang.

Der står måske i analyserapporten, at et IT-projekt vil tage12-16 måneder, men der er ikke nogen detaljeret projektportefølje eller et procesdiagram over fremtidige arbejdsgange. Når IT-leverandøren kommer på banen for at implementere den konkrete løsning, så kan analyserapporten ikke bruges til noget konkret, og de er nødt til at afholde deres egne design- og analyse-workshops. Det er virkelig ærgerligt. Det ender med at blive spild af penge og ressourcer, fordi det er svært at omsætte til praksis.

Management konsulenterne har ofte en ikke-teknisk baggrund – og det har en direkte indflydelse på det output, arbejder giver.

De har ikke selv haft fingrene i mulden. De har ikke stået ude hos virksomheden, når et projekt er løbet ind i problemer. De har ikke oplevet, hvor ondt det kan gøre, hvis en go-live ikke fungerer. Der føler jeg, at management-konsulenter ofte mangler ballast til at forstå, hvor stor en indflydelse på en hel organisation et nyt forretningssystem egentlig har – lige fra topledelsen til den enkelte medarbejder.

Gode råd er gratis at give, hvis man ikke selv behøver at stå på mål for, hvordan de skal føres ud i praksis.

Okay, nu er jeg lidt flabet, og nu kommer det alligevel til at lyde som om, at jeg skyder på de klassiske Management Consulting-bureauer. Det er ikke meningen, for deres ydelser er populære hos rigtig mange virksomheder, som gerne vil bruge et halvt til et helt år på en grundig teoretisk foranalyse.

Min pointe er blot, at almindelige, mellemstore virksomheder også har behov for digital rådgivning, men det skal være en, der er forankret i praksis, som der kan eksekveres hurtigt på.

Digital rådgivning med en praktisk vinkel

Lad os snakke om, hvordan almindelige virksomheder så skal få udbytte af Management Consulting.

Jeg bliver fx inviteret ud hos virksomheder, der skal vælge, hvilken forretningsløsning de skal have i fremtiden, og om de skal flytte hele deres infrastruktur i skyen. Det kan være, at de skal på besøg hos Microsoft, og de vil gerne være klædt på til at vide, hvad alle de smarte IT-udtryk betyder, og de vil gerne kunne stille de rigtige spørgsmål. De vil også gerne kende deres muligheder uden for Microsofts verden, så de har det komplette overblik.

Som et andet eksempel kan jeg nævne, at jeg lige har været med til at udføre en foranalyse for en virksomhed, der gerne ville vælge mellem Business Central og Finance & Operations, som er to af Microsofts ERP-systemer.

Vi brugte 2 uger i kalendertid.

En traditionel Management Consulting-foranalyse ville tage mange måneder, og den ville ikke komme så dybt ned i praksis, som vi gjorde på de 2 uger.

Vi udvalgte de 3 hoved-procesområder hos virksomheden, hvor de selv kunne mærke, at de havde udfordringer. Det var processer, hvor de synes, at det var svært at få tingene til at hænge sammen, selv om de måske ikke kunne sætte fingeren på, hvad problemet lige var. De havde bare en idé om, at de områder burde kunne gøres bedre.

De 3 områder udmundede i 20 underliggende processer i alt. Det gennemgik vi og tegnede op på tavlen, og så producerede vi et output, der gennemgik virksomhedens foretrukne tilgang til hver af processerne – og det matchede vi op mod både Business Central og Finance & Operations.

På den måde fik de sammenlignet de vigtigste processer med begge systemer. De fik vores vurdering af ”fit” og ”gap”, de fik endda bud på oplagte add-ons, der kunne afhjælpe gaps, samt overblik over de forventede licensudgifter for begge systemer.

Dermed fik de overblik over, hvad begge systemer ville indebære, og så kunne de træffe et kvalificeret valg.

Det spændende i denne historie er dog, at en del af de processer, vi fokuserede på i workshoppen, slet ikke passede godt til nogen af ERP-systemerne.

De kunne løses meget bedre af et CRM-system.

De havde en omstændelig salgsproces, hvor op til 15 medarbejdere skulle involveres for at afgive et tilbud til en kunde, fordi der var mange manuelle processer. Deres ønskede salgsproces, og den agilitet som de ønskede for tilbudsprocessen, den passede bedre til et CRM-system.

Det har ført til, at de faktisk har valgt at begynde med et CRM-system.

Som sidegevinst har det forlænget levetiden på deres eksisterende ERP-system. Det kører stabilt, så det haster ikke med at udskifte det – nu hvor processerne, der gav udfordringer, bliver understøttet af et CRM-system.

Din digitale rådgiver

Jeg håber, at disse praktiske eksempler giver dig et indtryk af, hvordan du som en almindelig virksomhed kan udnytte digital rådgivning, der er hurtig at udføre – der er forankret i praksis, så det kan anvendes til konkrete tiltag – og som er pakket og veldefineret, så du ved hvad udbyttet bliver.

Abakion tilbyder rådgivning i standardiserede pakker, der er overskuelige i både tid og økonomi. Vi har teknologisk afsæt i Microsofts forretningsløsninger, fx Business Central, Dynamics 365 suiten, Power BI og hele Power Platform – men for at yde kvalificeret rådgivning har vi også eksperter inden for mange andre forretningsløsninger, både inden for og uden for Microsofts øko-system.