Vi sætter faktisk en ære i, at vi ikke er uvildige. Det er ellers en dyd, som mange rådgiver-konsulenthuse er glade for at smykke sig med.

Vores fraværende uvildighed bunder i, at vi kender praktikken – og derfor kan vi yde dig strategisk ledelsesrådgivning, som kan omsættes til praktiske tiltag. Hvis du får besøg af en uvildig rådgiver, så mangler du koblingen til praktikken.

De rådgivere, som er uvildige – de har som regel ikke selv haft fingrene i mulden i praksis. Derfor kommer de til at gøre alting unødvendig komplekst, og unødvendig dyrt og langtrukkent.

De traditionelle management konsulentbureauer har kun de teoretiske rådgivningsydelser at tilbyde dig. De er uvildige, men du kan ikke omsætte deres strategiske IT-rådgivning til praktiske tiltag.

I Abakion har vi teknologisk afsæt i Microsofts forretningsløsninger, fx Business Central, Dynamics 365 suiten, Power BI og hele Power Platform – men for at yde kvalificeret IT-rådgivning har vi også eksperter inden for mange andre forretningsløsninger, både inden for og uden for Microsofts øko-system.

Hvordan kan Abakion vide noget om alle de systemer?

Det kan vi, fordi vi har sat os ind i dem. Det er vores job at kende de største systemer, og vi har mange kolleger, der har arbejdet med andre forretningssystemer, som vores leveranceorganisation ikke tilbyder.

Men vi kan naturligvis ikke vide alt om alle systemer. Og vi byder kun ind på ledelsesrådgivning, når vi kender til det konkrete område. Ellers kan vi ikke yde en strategisk IT-rådgivning, som kan omsættes til praksis bagefter.

Praktisk ledelsesrådgivning

Vi kan virkelig godt lide at koble den strategiske IT-rådgivning sammen med praktiske tiltag. I helt almindelige virksomheder er det ikke nødvendigt at bruge måneder på at analysere en situation.

Når det fx kommer til valg af et forretningssystem, så kan vi godt efter en dags workshop gætte hvilke 2-3 systemer du kommer til at vælge mellem, og hvilke 5-7 spørgsmål der i sidste ende kommer til at afgøre dit valg.

Der er ikke nogen grund til at det skal tage måneder – og blandes sammen med andre delaktiviteter som forandringsledelse og business cases.

Vi synes, at du skal tage tiltagene bid for bid, så du kan arbejde mere agilt. Du skal lade dig styre af konkrete behov og sørge for at få en direkte return on investment på de enkelte tiltag.

Virkeligheden ændrer sig

Lange analyser har den udfordring, at virkeligheden ændrer sig undervejs. En analyserapport efter et halvt års analyse afspejler ikke længere den aktuelle virkelighed.

Og hvis den lange analyserapport bliver efterfulgt af en lang udvælgelsesperiode, og derefter et helt års implementeringsprojekt, der slutter med en big-bang go-live, så ender det nye IT-system med at afspejle en virkelighedsopfattelse, som er 2 år gammel. Og for tiden ændrer verden sig desværre så hurtigt for alle virksomheder, at så er det nye system allerede forældet.

Almindelige virksomheder er nødt til at have rådgivningsydelser, som kan eksekveres på under en måned, leverandørvalg på under en måned, og implementeringsprojekt på ganske få måneder. Kom hurtigt i gang, så virkeligheden ikke løber fra dig. Så er du forandringsparat og kan sørge for at forblive up-to-date.

Ledelsesrådgivning om international vækst

Jeg vil gerne nævne et godt eksempel fra den virkelige verden.

Jeg har rådgivet en dansk virksomhed, som er i fuld gang med en imponerende vækstplan. De har ekspanderet til de nordiske lande, men på tærsklen til resten af verden havde de behov for ledelsesrådgivning i, hvordan væksten skulle gribes an.

International vækst kan virke svært og uoverskueligt – men man kan faktisk få nogle meget lavpraktiske værktøjer til det.

Det kræver ikke et halvt års analysearbejde for at udarbejde en procedure. Der er nogle praktiske trin, som man altid skal igennem, og med den rette erfaring kan man lige så godt begynde med den viden, som allerede eksisterer.

Vi kan komme med en skabelon for en udrulningsplan, så du kan se hvordan man typisk gør det, og hvor lang tid det vil tage. Du kan få en hel lille værktøjskasse – og det er fordi vi har gjort det i praksis så mange gange. Og det handler ikke kun om teknik – det handler i høj grad også om medarbejderne, der skal have forståelse og kompetencer, og de skal være indstillet på forandringer.

Der findes standardiserede rådgivningsydelser, som man kan udnytte, og for et overskueligt beløb kan man få ret meget struktur på strategien, eller udrulningsplanen, eller infrastrukturopsætningen, eller valget af forretningssystem, eller forandringsledelsen, så man kan komme hurtigere videre i udviklingen.

Standardisering af ledelsesrådgivning

Jeg har en ambition om, at rådgivningsydelser og analyseydelser skal opdeles i veldefinerede bidder, som er overskuelige. Vi vil putte alt i kasser.

Jeg besøgte fx en virksomhed, som har været igennem flere fusioner, og de havde fået servere i mange forskellige lande, og infrastrukturen var blevet svær at gennemskue.

Der kunne jeg hive en standardiseret ydelse op af tasken, og det gav rigtig god mening for begge parter. Vi har en standardydelse, hvor vi evaluerer infrastukturen, give anbefalinger til optimering, og prioriterer hvad du bør begynde med at gøre noget ved. Helt konkret og lavpraktisk – uanset om det er os, der skal udføre efterfølgende optimeringer, monitorering, performancereview og så videre.

Vi skabte overblik over databaser og servere, fandt muligheder for konsolidering, behov for monitorering, og vi fandt ud af, at der var processer i ét land, der ikke fungerede, fordi de hang sammen med et datawarehouse i et andet land på den anden side af jorden. Vi rundede af med forslag til konkrete tiltag.

Det er den måde, vi godt kan lide at gribe ledelsesrådgivning an på.

Vi begynder på det strategiske niveau med Management Consulting, og vi ender helt nede på det praktiske niveau med konkrete forslag til tiltag.

Og så kan du selv vælge, hvem der skal udføre opgaverne. Men det er vigtigt for os, at du kan tage vores arbejde med til din sædvanlige leverandør, og at de kan bruge det til noget praktisk.

For almindelige virksomheder

Vores bud på ledelsesrådgivning, der er relevant for almindelige virksomheder, finder du i vores Digital Advice team.

Abakions rådgivningsydelser er veldefinerede pakker med skabelondokumenter, how-to dokumenter og output-dokumenter. Så ved du præcis hvad du får, og det kan udføres uden længere tilløb.

I Abakion tilbyder vi ledelsesrådgivning i standardiserede pakker, der er overskuelige i både tid og økonomi.