Projektledelse og konkurrenceevne hænger tæt sammen. Når du lægger en strategi, der skal udvikle din virksomhed, så kræver det effektiv projektledelse. Den konkurrencedygtige virksomhed er god til projektledelse.

Projektledelse er en af de mest undervurderede fagdiscipliner i erhvervslivet. Virksomheder har behov for at ændre sig hurtigt. Derfor gennemfører de udviklingsprojekter, og det kræver dygtige projektledere.

Hør i denne video hvordan den erfarne projektleder Toke Weppler synes, at danske virksomheder bør anvende projektledelse til at styrke konkurrenceevnen. Eller læs mere om projektledelse af projekter med forretningssystemer.

Læs overlevelses­guiden til den nyudnævnte IT-projektleder. Få den her »

Af Michael Møller-Jensen

Rådgivning om dit næste projekt

Når du planlægger et IT-projekt, så er det vigtigt, hvilken tilgang din leverandør har, og hvordan du får rådgivning til at skabe et lønsomt projekt.

5:56
Af Toke Weppler

Projektledelse og konkurrenceevne hænger tæt sammen

Når du lægger en strategi, der skal udvikle din virksomhed, så kræver det effektiv projektledelse. Den konkurrencedygtige virksomhed er god til projektledelse.

3:22
Af Anders Lindskov

Venner og fjender kan afgøre projektets succes

Venner og fjender kan gøre en stor forskel i, om projektet bliver en succes. Hør hvordan du som projektleder gør projektets fjender til venner.

6:02
Af Anders Lindskov

Lær af IT-projekterne der gik galt

Mange IT-projekter fejler, men du kan undgå det ved at studere de projekter, som ikke gik godt. Nu skal vi tale om, hvordan du lærer af fortidens fejl.

4:05
Af Toke Weppler

Sådan håndterer du de menneskelige biases i IT-projektet

Sådan håndterer du de menneskelige, psykologiske biases, der ødelægger dømmekraften i IT-projektet.

2:56
Af Toke Weppler

Udskyd projektet, for du overvurderer jeres kapacitet

Du bør overveje at udskyde IT-projekter, når der er risiko for knap kapacitet i organisationen. Du er sikkert for optimistisk. Se videoen med projektlederens råd.

Læs her hvad Toke Weppler fortæller om i videoen:

Jeg synes faktisk, at projektledelse er en af de mest undervurderede fagdiscipliner, vi har i erhvervslivet, fordi det først er indenfor de sidste 20 år ca., at vi er begyndt at professionalisere projektledelse. Og der er stadig langt igen.

Det er først her indenfor de seneste fem år, at for eksempel vi som IT-virksomhed mærker, at projektledelse bliver anerkendt som en vigtig del af de leverancer, vi laver. Og det kan man trække lidt på skuldrene af i dag, men det er for mig, fordi det er drastisk undervurderet.

Projektledelse er et konkurrence-parameter

Jeg tror, at projektledelse bliver et konkurrenceparameter for danske virksomheder de næste 10 år. Det er fordi, at vores erhvervsliv har udviklet sig på en måde, hvor virksomheder har brug for at kunne ændre sig hurtigt. Og den måde, vi ændrer os hurtigt på, det er ved at lave projekter, som er i form af kundeprojekter eller interne udviklingsprojekter. Og det kræver projektleder.

For mig hænger projektledelse og konkurrenceevne sammen, fordi projektledelse er udvikling. Det er den måde, vi foretager udvikling i vores virksomhed, enten internt eller rettet mod vores marked eller vores kunder.

Så når du laver en strategi, hvor du skal udvikle din virksomhed enten i kraft af at få nogle bedre systemer, der understøtter vores vækstmål eller at få nogle interne organisationsændringer, så er det projektledelse. Og det er det, som den konkurrencedygtige virksomhed skal være i stand til at eksekvere effektivt og godt, for at kunne være konkurrencedygtig.

Konstant forandring kræver bedre projektledere

En af årsagerne til, at projektledelse og udvikling generelt er så vigtigt for virksomheder i dag og de næste 10 år, det er jo, at hele vores erhvervsliv har transformeret sig ekstremt meget de sidste 50 år fra at være nogle mere lineære virksomheder, som skulle levere stabile ydelser over tid til, at vi har ekstremt stort behov for at være konkurrencedygtige og udvikle sig, fordi det går så stærkt.

Så det er en forudsætning, at vi er dygtige til at tilpasse os konteksten for vores virksomhed, enten i form af vores kunder og vores marked, men der kan også være andre faktorer, som ustabile finansmarkeder osv.

Jeg vil mene, at enhver dansk mellemstor virksomhed, som gerne vil være konkurrencedygtig, bør fokusere på at have veluddannede projektledere, men også veluddannede styregruppemedlemmer.

Altså man udpeger nøglepersoner i ledelseslaget, som skal kunne varetage den rolle, det er at sidde i en styregruppe og være strategisk repræsentant for virksomheden, for at projektet lander der, hvor det skal, og der er de ressourcer, der skal til, for at projektet kan lade sig gøre.

Når jeg siger projektledelse, så er dansk sprog jo en lille smule begrænset. Det dækker jo i virkeligheden over både projektledelse, altså de menneskelige dele, projektstyring, som handler om ressourcer, tid og penge, men det handler også om governance af projekter, altså dem, som sidder i styregruppen, dem, som typisk sponsorerer projektet. Hvad er deres færdigheder for at styre, motivere og holde momentum i projekter?

Hvad skal man gøre som organisation?

Det starter med erkendelse. Det værste, man kan gøre, det er at blive i den ubevidste inkompetence. Man skal udfordre sin biases og sin uvidenhed, selvom det kan lyde en lille smule arrogant, så handler det om at forholde sig til, at hvis jeg anerkender, at det her er en nøglefaktor for min virksomheds konkurrencekraft, så bliver jeg nødt til at investere i, at vi har færdighederne og viden til at varetage det her. Og det er der mange dygtige mennesker, der kan hjælpe en med.

Små mellemstore virksomheder har størst behov for bedre projektledelse

Mange virksomheder har projektledere, men vi gør det ikke godt nok. Og særligt segmentet små mellemstore virksomheder er bagud på pointen her, fordi det typisk ikke er det, der bliver prioriteret først.

En udfordring er, at projektledelse ikke er en beskyttet titel, så der er ikke nogen standard for projektledelse. Det er i hvert fald ikke noget, der er etableret bredt i erhvervslivet.

Så udfordringen er helt klart, at vi har behov for mere kompetente projektledere, men også mere kompetente ledere, som ved mere om, hvad det kræver at være leder af projekter på et strategisk niveau, som en del af alle de andre prioriteringer i virksomheden.

Findes der ingen dygtige projektledere?

Der er rigtig mange dygtige projektledere derude. Det er slet ikke det, det handler om.

Nogle gange handler det også om konteksten for at være projektleder. Som projektleder kan du være rigtig dygtig, men hvis du ikke har den nødvendige opbakning fra din ledelse, fra din styregruppe, hvis du ikke får de ressourcer, du har brug for at realisere projektet, hvis ikke folk omkring dig er realistiske, så nytter det ikke noget.

Jeg tror, at den eneste vej frem er viden og gøre folk opmærksomme på det. En masse små skridt.

Jeg tror, at der er mange mennesker, som af erfaring vil lære, at det ikke kan betale sig at underprioritere og undervurdere projektledelse. Og så af bitter erfaring og igennem dårlige oplevelser tvinges man til at rette ind.

Der findes rigtig meget materiale, som du enten kan læse eller videoer, som redegør for, hvad de basale mekanismer er og hvad de største fejlkilder, de mest normale fejlkilder, er. Så er du kommet et rigtig godt stykke.

Så skal du tage noget uddannelse. Find en dygtig leverandør af uddannelse, enten til dig som styregruppemedlem eller til dine projektledere.

Og så forhold dig til, hvordan projektledelse skal være i din virksomhed. Det er sjældent noget, man kan kopiere en til en fra virksomhed til virksomhed. Der er altid noget specielt kontekst. Og det bør du investere i.