Velkommen til webinarrækken, der handler om Unbox metoden, som er den enkle og hurtige metode til at tage en Microsoft-forretningsløsning i brug i din virksomhed.

Vi har fire webinarer i alt, og vi har snakket om ERP med Business Central, vi har snakket om Business Intelligence med Microsoft Power BI, så har vi set lidt på en B2B e-commerce løsning til Business Central, og så skal vi også kigge på CRM med Microsoft Dynamics 365 Sales.

I dag sætter vi fokus på CRM med Microsoft Dynamics 365 Sales. Til det har vi inviteret Benjamin Truelsen i studiet. Ikke alene har Benjamin rigtig mange CRM-projekter i bagagen, han har faktisk også været med til at udvikle Unbox Sales metoden.

Benjamin kommer og viser dig, hvad du får med CRM løsningen, og så skal du også høre om, hvad mulighederne er for at tilpasse løsningen til netop din virksomhed. Og så skal vi også snakke om et emne, som jeg ved ligger Benjamin nært, nemlig forandringsledelse. Så lad os skynde os over til Benjamin.

Unbox-webinarerne
Business Central - i gang på 10 dage
30:38
Af Jesper Nielsen

Business Central - i gang på 10 dage

Jesper Nielsen har masser af Unbox-erfaring, og han fortæller, hvordan du går live med Business Central på bare 10 dage. Se optagelsen her.

Power BI - Plug & Play til dine ERP-data
27:37
Af Jacob Sanchez Garcia

Power BI - Plug & Play til dine ERP-data

Se hvordan du kan visualisere finans­data fra Business Central med plug & play-løsningen i Power BI. Se optagelsen af webinaret her

B2B Ecommerce - som App til Business Central
24:41
Af Anders Thue Pedersen

B2B Ecommerce - som App til Business Central

Se hvordan du lancerer en B2B webshop på få dage – med en app, styrer alle produkt­data fra Business Central. Se optagelsen af webinaret her

Dynamics 365 Sales - CRM på kun 4 uger
32:46
Af Benjamin Truelsen

Dynamics 365 Sales - CRM på kun 4 uger

Se hvordan du kan indføre Microsofts CRM-system på 4 uger, og hvad der er med i pakken med CRM-løsningen, som er klar til brug. Se optagelsen af webinaret her

Her kan du læse, hvad Benjamin Truelsen fortæller om i denne video:

Vi skal snakke om CRM, og vi skal snakke om, hvordan man kommer hurtigt i gang med Microsoft CRM, så ens salgsteam kan komme hurtigt over det og kan vende tilbage til at få solgt noget i hverdagen.

Microsoft CRM på en lidt hurtig måde ved at bruge denne Unbox metode, som gør, at man kan komme igennem det hele på fire uger og få en løsning, hvor man ikke skal skrue særlig meget for at få gang i det.

Det er korrekt. Vi har simpelthen forberedt en pakke, så den er klargjort. Man kan sige, at det er en skabelon, som tilbyder en række udvalgte elementer fra Microsoft Dynamics 365 Sales.

Men i stedet for, at man får alle de funktionaliteter, som er med i pakken, out of the box, så har vi håndplukket nogle elementer og valgt at sige, at det er det, vi fokuserer på.

Unbox løsning leverer de ting, som er de mest almindelig brugte af en typisk dansk/skandinavisk salgsorganisation. Sådan så, at man får noget, der passer til en mindre eller mellemstor dansk virksomheds salgsorganisation.

Man får ikke rullet en big bang ud, men noget simpelt, så man ved, det man får, det er noget, der anvendes. Og så har vi skjult alle de der ting, som man normalvis typisk ikke tager i anvendelse til at starte med.

Men det er så sådan, at vi kan lægge det på senere hen, hvis det er nødvendigt.

Ja, for der er skjult et vigtigt ord, fordi hvad nu, hvis man får lidt større ambitioner senere hen?

Jamen, så er det simpelthen sådan, at den skabelon og den pakke, vi har forberedt, det er ikke en, der forhindrer en salgsorganisation i, så at tage nogle flere elementer i brug senere.

Så vi skjuler det, vi sletter ikke noget, altså vi fjerner ingenting fra løsningen, men vi undlader bare at vise det, og det gør, at den er lettere tilgængelig for de sælgere og de brugere, der sidder og skal tage det i anvendelse fra dag 1.

De får ikke et Big Bang, et kæmpe udvalg af alle mulige funktioner. De får det mest nødvendige, skåret ind til benet, et MVP, altså sådan et Minimum Viable Product, for en dansk salgsorganisation, så de kan komme i gang med at bruge CRM og komme i gang hurtigt på en nem måde. Det er det, der er pointen.

Super. Og vi skal snakke lidt om, hvad der er i pakken, og vi har en computer med, så vi får lov til at se lidt af det. Vi skal snakke processen igennem, hvad sker der i løbet af de fire uger, og vi skal også snakke om muligheder for at tilpasse forandringsledelse. Så det skal nok blive spændende.

Og jeg har lidt forskellige papskilte med her, som viser hvilke processer, der er med i løsningen. Altså, hvad er det, man får i den her pakke? Kunne du ikke lige give os et hurtigt overblik over, hvad der er i pakken?

Der er fire områder, som vi går igennem. Og det ene, det er noget som relations styring, og det vil sige, hvordan vedligeholder vi stamdata på vores kunder, kontaktpersoner osv. Altså, alt det data, vi har i vores CRM-system, som vi skal tage brug af.

Og så også noget som segmentering og ejerskab. Det er også noget, vi snakker om. Altså, er der nogle opdelinger af kunderne i nogle bestemte segmenter? Er der nogle sælgere, der ejer nogle segmenter, og nogle andre sælgere, der ejer nogle andre segmenter? Og den slags.

Aktivitetsstyring, det er den anden del af det. Og det er noget som planlægning af aktiviteter. Altså, hvornår skal jeg som sælger følge op på en given sag næste gang, så jeg ikke glemmer den.

I dag er der mange forskellige måder. Der er nogen, der bruger gule post-its, hvor de skriver at de skal huske at ringe til Bent den og den dag osv.

I stedet for, så får vi gjort det på en struktureret måde, sådan så at de aktiviteter, man har i relation til det daglige salg bliver, understøttet af et system, frem for af gule post-its eller Outlook tasks, eller hvad man nu bruger i sin hverdag.

Og det gør jo så også, at sælgeren bliver holdt i hånden og støttet i forhold til at prioritere, hvad man skal lave de enkelte dage, i stedet for at det bare bliver lidt tilfældigt, hvad man går i gang med. Så det er den del af det.

Så er der den næste kasse, det er salgsprocessen, og det er den store del af det, fordi salgsprocessen drejer sig om alt det vi gør typisk som sælger.

Altså der er mange organisationer i dag, de har jo ikke noget formaliseret system til at understøtte det daglige salg. Der er nogle, de bruger et Excel-ark, andre de bruger bare Outlook som sådan et mini kontaktstyringssystem osv. Vi ser alt muligt.

Men det der er i det, det er, at vi kigger på salgsprocessen, altså hvordan sælger man i dag, og så hjælper vi salgsorganisationerne med at få styr på det, og få det lagt mere i struktur, sådan at man også kan få en ensartet salgsproces i en organisation, og så sælgerne får et værktøj, de kan bruge.

Samtidig så får man også, fra salgsledelsens side, mulighed for at følge op på det, der ligger, fordi tingene bliver udført på en struktureret facon, så man sikrer sig et mere naturligt flow.

Og det handler om, at man skal have sælgerne til at arbejde smarter not harder, og at man bruger sit fokus på det, som også er værdiskabende for salg.

Og så har vi egentlig været alle de fire kasser igennem. Det er det, vi tager hånd om i hele processen her.

Glimrende, og nu ser vi på et af mine andre skilte, jeg har med her.

På et tidspunkt så dykker vi lige ned i processen, men inden vi kommer til den, så synes jeg, det er vigtigt, at vi snakker om, at det her jo ikke bare er en løsning, der bliver tændt for.

Nu hvor du fortæller om, hvad der er med i den, så taler du også rigtig meget om rådgivning og konsulentydelse i forbindelse med det, fordi det her det er en metode,
det er en måde at gribe sådan et projekt an på. Er det ikke korrekt forstået?

Det er rigtigt. Ikke alene så får man ligesom en pakke med, som er selve systemet, og teknikken og værktøjet. Den anden del af det, det er alle de mere faglige ting, der er omkring det med at implementere nye systemer.

Det er ikke noget, der kun gælder for CRM implementeringer, men det er særligt vigtigt her, at man tænker over hele processen.

Så det vi har gjort, det er, at vi faktisk har klargjort et fire ugers forløb, sådan så man bliver bragt fra A til Z, og man får tænkt alle tingene igennem, så vi sammen med salgsorganisationen, der skal implementere et nyt system, sørger for, at de husker alle tingene. Så der er lagt en klar plan for, hvad vi foretager os på de fire uger.

Vi holder salgsorganisationen i hånden, guider den hele vejen undervejs. Baseret på den erfaring, vi har, med mere end 15 års erfaring med implementering af salgssystemer, så kan vi sige, “hov, vær opmærksom på det”, og nogle andre de skal måske være opmærksom på noget andet.

Vi har lagt en klar plan for de aktiviteter, vi skal igennem, for at sikre, at det kommer til at foregå på den mest hensigtsmæssige måde for lige præcis den givne salgsorganisation.

Så det er egentlig det, vi får med i pakken, ud over at der er den tekniske del også.

Ja, men så lad os kigge på begge dele. Lad os kigge på løsningen først, og så dykker vi ned i, hvad man skal igennem i løbet af de fire uger bagefter.

Lad os prøve at få gang i computeren og kigge lidt.

Ja, det her er CRM Unbox og Sales. Vi starter her på forsiden. Det er ens dashboard, og det er her, sælgeren starter sin arbejdsdag.

Ude i venstre side, der kan man se pipeline, det er så min pipeline, og så kan man se, hvilke salgsmuligheder, jeg arbejder på, og det giver et godt overblik.

Man kan også se her, der er de forskellige leads, som er blevet tildelt til mig som sælger,
og længere nede, der har jeg nogle af de aktiviteter, jeg skal arbejde på i dag.

Tilbage til vores snak om, hvad der giver mening for mig at lave i dag, så har jeg her et værktøj til også at planlægge, hvad der er, jeg skal foretage mig.

Set fra en salgschefs synspunkt, hvis man har månedlige opfølgningssamtaler omhandlende, hvordan det går for de enkelte sælgere, så har man også mulighed for at følge op på det på en forholdsvis nem måde.

Man kan hurtigt skifte til at sige, at man gerne vil se alt, i stedet for bare at se ens egen pipeline. Så skifter man herovre, og så kan jeg se, hvad der totalt set er i pipeline.

Så man har mulighed for at se et billede for hele salgsorganisationen, men så har man også mulighed for at dykke ned og sige, at man tager pulsen på en konkret sælger, og så sige, hvordan det går for ham eller hende.

Det kan man gøre ved lynhurtigt at filtrere i systemet, og sige, at man gerne for eksempel vil kigge på Nicolaj Bergmanns pipeline, og så skifter man over og får et syn på det.

Så det er indgangsvinklen til det daglige arbejde. Det hjælper både sælgeren og salgschefen med at holde styr på det hele.

For sælgerens vedkommende kan man se, hvordan det ser ud for en selv.

For salgschefens vedkommende kan man se, hvad sælgerne arbejder på, om der er nogen af dem, der er bagud i forhold til, hvad man kunne forvente, og er der nogle områder, hvor vi skal sætte ind, fordi der er nogle huller, hvor det er nødvendigt at gøre noget.

Så har man et værktøj, som kan hjælpe en til at tage pulsen på det daglige arbejde, både totalt set, men også for de enkelte sælger derude.

Og salgschefen kan også bruge det til at se på om der er områder, hvor vi har huller, altså produkter vi slet ikke leverer på, eller nogle produkter, hvor vi måske har solgt for meget i forhold til, hvad vi kan levere.

Man lover måske for meget, hvis man har lavet nogle meget store aftaler på enkelte produkter, og så er det godt, man har mulighed for, hvis det er en produktionsvirksomhed at planlægge produktionen i god tid, så man ikke får solgt for meget og skal til at producere på bagkant.

På den måde har man også mulighed for at reagere bagud i ens bagland.

Hvad er der ellers af værktøjer, vi skal kigge på?

Det her er ens dashboards. Det er værd lige at nævne, det har jo det, der hedder et responsivt design, og det vil sige, lige her nu, der viser jeg, hvordan det fungerer i en browser.

Som udgangspunkt, så kan man faktisk tilgå ens CRM system, både fra en laptop, som vi gør her, men der er også mulighed for at kunne bruge det på en iPad, eller på en telefon.

Det responsive design gør, at det automatisk tilpasser sig størrelsen på det device, du bruger til at åbne CRM systemet med. Så det er en fed lille krølle.

Så har vi vores kunder. Potentielle kunder, eller nuværende kunder, som vi leverer noget til, og det er en af de ting, vi kigger på. Nu kan jeg lige prøve at dykke ind på en af kunderne.

Noget af det, vi kigger på i forhold til relations- og aktivitetsstyring, det er det her med at se på, hvad er det for nogle stamdata, I typisk vil tage i brug, og er der noget her, som vi mangler i UI’en, altså i brugergrænsefladen.

Vi kigger på noget som segmentering, og så kigger vi på det, der ligger i timeline’en, der kan man se alle de aktiviteter, der ligger på de enkelte kunder, sådan så man kan se, hvad der er foregået på en kunde.

Så hvis du har sendt et tilbud, så ligger det inde i CRM systemet, så jeg også kan finde det frem senere. Det er både vigtigt i forhold til, at man har kollegaer, man godt vil dele noget information med, men også fordi, at andre selvfølgelig skal have mulighed for at finde de aftaler, der er lavet med kunderne, hvis man er på ferie, eller hvis der er en sælger, der stopper osv.

Så man har et fælles sted, man har alle de her stamdata informationer. Det er en temmelig væsentlig detalje. Så alt ligger herinde.

Det var på kundeniveauet, og så typisk så har man jo også en masse kontakter, og det kan man så også styre via CRM systemet, og der er mulighed for at synkronisere sine kontakter med Outlook, hvis man vil det.

Der er også mulighed for at styre mødeaftaler. Man kan dele e-mail, så når du sender en e-mail fra Outlook, så kan du arkivere den i CRM systemet, så den kan genfinde sig af andre, også selvom man måske sletter den i sin lokale Outlook.

Den her out-of-the-box-integration med Outlook, og de typiske office-værktøjer, man bruger, får man også med i pakken, og det hjælper vi med at sætte op, så det er klar til brug, når man går i gang med at bruge CRM systemet.

Så har vi selve pipeline’en her, Leads og Opportunities. Leads er jo et sted, hvor man har alle potentielle salg. Det kan være noget, der kommer fra marketing, og efterhånden som, man får kvalificeret dem og sagt, at der faktisk er noget kød på det her, så kan marketing give det videre til salg, og så vil det på et tidspunkt blive til en salgsmulighed, som sælgerne så kan tage fat på, og arbejde struktureret med, for at komme hele processen igennem, så man får sikret sig bedst muligt, at få lukket en aftale med kunderne.

Vi kan prøve at tage et kig på, hvordan sådan en salgsmulighed ser ud. Det man har herinde, er selvfølgelig noget som, hvad det er for en kontaktperson, man har de her aktiviteter med, hvad er det for en potentiel kunde, vi snakker om, og en hel masse andre stamdata.

Og nok så interessant, så har vi timeline’en, hvor man kan styre og se aktiviteterne, som der har været på en kunde. Altså det her fælles arkiv, så man kan dele informationen med virksomheden, frem for at, jeg sender et tilbud, og så er der ikke nogen andre, der kan finde det igen.

Så hele aktivitetslisten med tilbud, der er afsendt, telefonopkald man har haft, møder med kunder osv., kan man have i sin timeline. Det kan også være med til at hjælpe en til
at styre, hvad næste aktivitet er.

F.eks. kan man se her på den her kunde. Det næste, det er, at jeg skal forberede et oplæg på en forhandleaftale i det her tilfælde, og det ligger som en del af den her proces, som jeg har planlagt at skulle igennem med kunden.

Ens salgsmulighed er delt op i nogle forskellige faser, og her kan man se f.eks. at Kalle Olsson har været et lead, og så kan man følge hele processen igennem systemet på en struktureret måde, sådan så man kan få planlagt, hvad det er for nogle faser, en sælger skal igennem for at få lukket et salg.

Det er en af de ting, vi faktisk snakker om på de her workshops, det er at sige, at out-of-the-box er en proces, som systemet giver en mulighed for at anvende, men vi kan også foretage små justeringer af den, sådan så at vi får planlagt en proces, der giver bedst mulig mening for den enkelte salgsorganisation.

Er det mit cue til, at vi skal skifte et papskilt ud og snakke lidt om noget om, hvad der foregår i processen, fordi de workshops, du lige hentydet til, det er den her stribe af valideringsworkshops, der ligger i starten af sådan en proces.

Ja, det er rigtigt.

Og hvad foregår der på den?

Jamen, altså det man gør er, at man får en god introduktion. Inden man går i gang med de her workshops, så får man en god introduktion til, hvad det er for en pakke, altså hvad er det for et CRM system, som man skal tage i brug.

Og baseret på den viden, man får her, på de indledende workshops, så kigger man på, hvad det er for en proces, de får stillet til rådighed. Man ser på, hvordan de arbejder i dag, og så kan man sammenligne de to og sige, hvorhenne der egentlig er et fit, og hvorhenne der er et gap.

Vi ved jo baseret på erfaring, at i rigtig mange tilfælde, så den pakke vi har forberedt, den passer til de fleste salgsorganisationer. Så tit og ofte, så vil det være små justeringer.

Man snakker om, hvordan vil en proces for en sælger foregå i CRM systemet, og så kan man tage stilling til, om det er noget, der passer.

Hvis ikke, så kan man lave de justeringer, der må være behov for, og så kan sælgerne få en forståelse for, hvordan vil min arbejdsdag komme til at se ud i det kommende system.

Og hvor meget kan man så få lov til at ændre i systemet?

Jamen, vi kan jo i princippet gøre, hvad vi har lyst til, men det vi plejer at anbefale, når vi leverer sådan en pakke med Unbox, det er, at alle justeringer af systemet, dem foretager vi kun ved hjælp af standard supporterede konfigurationer.

Så vi laver ikke noget udvikling, som gør, at man risikerer at stå i en situation, hvor man ikke kan opgradere et system senere.

Det vil være sådan, at vi laver nogle tilpasninger, som er supporterede standardkonfigurationer, hvis det er, at der er behov for det, og det er nogen, som sikrer, at systemet stadigvæk virker, når Microsoft løbende lægger nye opdateringer på, når der kommer nye funktioner og nye features.

Så man kan i princippet gøre hvad som helst, selvfølgelig inden for rammerne af det, hvor man siger, det er supporterede tilpasninger.

Jeg har et eksempel fra en kunde, hvor de er i en situation, hvor de havde behov for, at salgsprocessen tog højde for at det var en abonnementsforretning, og at de selvfølgelig ikke bruger hundredvis af timer på at prøve at sælge en aftale til en kunde, hvis de allerede er bundet af et eksisterende abonnement.

Så der vil man tidligt i sådan en proces indlægge nogle tjekpunkter, for eksempel at sikre først, at kunden er i stand til at gå ud af den eksisterende aftale, inden man bruger en masse energi på at sælge noget til dem, som de alligevel ikke vil købe, fordi de ikke kan komme ud af eksisterende.

Det er sådan nogle små tjekpunkter og huskesedler, som man kan lægge ind i systemet, så man får hjulpet sælgerne til at arbejde smarter, not harder.

Altså have fokus på det, der giver værdi. Hvis der nu er noget, der i princippet bør vente til senere, så ligger det til senere, så hele forløbet bliver tilpasset den salgsorganisations processer og det, der giver mening for dem.

Så det er det, der er hele ideen med det.

Så der er masser af muligheder for at få det til at passe til ens egen organisation og egen salgsproces?

Lige præcis.

Og nu hoppede vi jo lige ind i den her tegning, fordi jeg lige fik et cue til det. Der er faktisk en ting, der ikke er med på tegningen, som er en indledende aktivitet, som hedder en scoping dag.

Vi afholder en scoping dag, og det gør vi, fordi det vil være rigtig ærgerligt at gå i gang med de her fire ugers arbejde, og så finder vi ud af til sidst i forløbet, at det måske ikke lige er en model, der er passet ind til den salgsorganisation.

Så det, vi gør, er, at vi afholder en scoping dag, hvor vi lige lukker op, og kigger på, hvad der er nede i pakken.

Vi tager en snak med kunden omkring sådan noget som, hvorfor de er interesseret i CRM. Hvad vil de gerne have ud af det? Hvad er det overordnet formål med at skulle implementere et CRM-system?

Vi kradser lidt i overfladen og kigger på, hvordan arbejder de med salg i dag? Hvad er det for nogle værktøjer, de bruger i dag?

Og den indledende manøvre, vi foretager på scoping dagen, det er simpelthen for at lave en vurdering af, hvorvidt det her, det giver mening for den salgsorganisation eller ej at gå i gang med de her fire uger og bruge dem på at implementere CRM.

Så når vi går i gang, så får man inden da mulighed for at sige, hvad er det egentlig, vi skal igennem? Hvad kan vi forvente os af det her? Og hvad er det for nogle målsætninger, vi har for det her projekt?

Så det er afstemt, at man sikrer sig, at man rent faktisk også kan komme i mål med det, man har ambition om at komme i mål med, inden man så går i gang med det.

Hvis man så vurderer, at det her ikke er interessant, så kan man nå at springe fra, inden man går i gang med de fire uger.

Og så, worst case, så har man spildt en dag?

Så har man kun spildt én dag på det.

Det lyder fornuftigt. Hvis vi så lige går lidt længere hen i processen her, så kommer vi til en forandringsworkshop.

Og hvis man har lurede på skiltet her, så er der jo nogle af dem, der er grønne, og nogle af dem, der er blå.

De grønne handler rigtig meget om gevinster og forandringer, og de blå handler lidt mere om selve systemet.

Ja, det er rigtigt.

Hvorfor skal man interessere sig for forandringer?

Man kan sige, at tit og ofte er det sådan, at når man implementerer nye systemer, om det så er CRM eller ERP systemer, så er det en rigtig god idé at kigge lidt på, hvad det er, der skal til. Er der nogle forhindringer for de her personer, som nu skal i gang med at bruge et system i forhold til at bruge det?

Der kan være nogen, der har lidt frygt for det. Der kan være nogen, der måske ikke er så glade for at skulle arbejde på en ny måde. Der er jo nogle adfærdsændringer, som skal håndteres på en eller anden måde i det her projekt.

Det vi hjælper med at se, det er, hvordan håndterer man den her forandring, man skal igennem.

Det man jo tit og ofte ser, hvis man f.eks. forestiller sig, at man implementerer et nyt ERP system, der er der nogle lovgivningsmæssige krav, som gør, at man skal anvende et ERP system.

Så vi er ikke så nervøse for, at folk ikke får sendt deres frakturer til kunderne. Det skal nok komme helt af sig selv. Lige så snart man løber ind i et likviditetsproblem, så skal man nok få sendt nogle frakturer til kunderne.

Med et CRM system, der er det en meget undervurderet opgave. Og grunden til det er, at tit og ofte så er et CRM-system ikke forretningskritisk på samme måde, som et ERP system kan være.

Det vil sige, at hvis du står i en situation, hvor der er en gruppe sælgere, som skal i gang med at bruge CRM, så kan du godt være ude for, at der er nogen, der siger, at det her er lidt irriterende. ”Jeg har også lidt travlt, så jeg kan lige vente til næste uge.”

Og så går tiden, og der er ikke rigtig nogen, der opdager det. Man kan fortsætte sit daglige arbejde i sit Excel-ark, som man har gjort de sidste 10 år. Der er ikke rigtig nogen, der opdager det, førhen der er gået rigtig lang tid.

Og så lige pludselig forsvinder minderne omkring det her CRM projekt stille og roligt et sted ud i horisonten. Og så får man aldrig rigtig taget det i brug.

Det er en ting, som vi meget ofte ser. Og derfor gælder det om at få forberedt salgsorganisationen bedst muligt til de forandringer, som de står overfor, i forhold til det her med at implementere et nyt CRM-system.

For nogle sælgere vil det være det mest naturlige i verden at tage et nyt CRM-system i brug. For andre kan der ligge nogle forhindringer af forskellige årsager. Teknologiforskrækkelse, frygt for at prøve noget nyt, eller hvad det nu må være.

Men det gælder om at opdage de der ting, så man også kan lægge en plan for, hvordan man arbejder med det og kommer i mål med selve CRM systemet længere hen ad vejen. Det er noget, vi hjælper med at tage hånd om, så man ikke glemmer de her aktiviteter.

Man kan se, at der er en grøn og en blå kasse, så vi har det faglige spor, som omhandler, hvordan vi skal arbejde sammen, og hvilken adfærd det er vi har og hvilken forandring vi skal igennem for at nå i mål med CRM-systemet.

Den anden del er den blå, som er selve teknikken. Teknikken bliver der altid taget hånd om i et CRM projekt, men meget ofte så glemmer man den faglige del og forandringsledelsen.

Det vil vi gerne sikre, så der er lagt en plan for, at I husker at tage de her elementer med, og vi støtter jer i selve processen for at komme i mål med det.

Det er derfor, det skal være med i pakken, selvom det er et trimmet projektforløb. Så er det super vigtigt at have med.

Præcis.

Efter det kommer der en halvanden uges tid, hvor det ser ud som om, at konsulenterne skal have lov til at arbejde lidt på løsningen, og virksomheden skal forberede de her forandringsaktiviteter.

Umiddelbart ser det ud som om, at der er god luft. Der er masser af tid. Det er nogle gode lange blokke.

Ja, og der skal man bare have for øje, at det ser sådan ud, men det er så komprimeret, som det nu kan være.

Og det er fordi, når vi nu har været de her workshops igennem, vi har været igennem vores forandringsworkshop og også de her valideringsworkshops, hvor vi snakker om processerne og systemet, så skal vi lige tage pulsen på, hvad det egentlig er, vi har snakket om. Og der er kommet en workshop-rapport ud af det.

Efter den workshop-rapport er udarbejdet, så vil salgsorganisationen få mulighed for at tage stilling til konklusionen på den rapport, og se, hvad der er med, hvad det er, vi har aftalt, vi skal i gang med, og nogle gange skal man træffe nogle valg.

Det kan godt være, at vi undervejs har opdaget nogle ting, som vi gerne vil have med udover det, der er i pakken. Og så skal vi have planlagt, hvornår skal vi så implementere det, eller om det er noget, vi skal vælge fra, fordi vi kun har de fire uger, så det er begrænset, hvad vi kan nå. Det er jo ikke bare sådan en ønskeseddel til juleaften, hvor man kan få hvad som helst.

Men da det er fire uger, så bliver vi nødt til at vælge nogle af tingene, og så har man mulighed for lige nu at reagere på det, og beslutte, hvad er det så, vi eventuelt skal vente med efter de fire uger, og gå i gang med der.

Og vi vil gerne holde det på de fire uger, fordi der er en pointe i, at man kommer i gang, og man begynder at høste nogle gevinster på kort sigt, så det ikke pludselig tager et halvt år, og alle føler sig belastet af, at projektet hele tiden hænger over hovedet på dem.

Ja, det er rigtigt. Det vi nogle gange oplever med CRM projekter, at man bliver ved med at lægge en masse ting på, fordi man bliver inspireret undervejs. Man opdager måske nogle nye forretningsmuligheder, som man ikke havde set, da man gik i gang.

Og der gælder det om at begrænse sig, fordi jo længere tid sådan et projekt strækker sig over, jo mere udmattet bliver man også. Og nogle gange får man faktisk implementeret noget, der måske når ikke at være relevant igen på det tidspunkt, hvor man så endelig går i luften med det.

Så jeg plejer gerne at sige, se at komme i gang så hurtigt som muligt, få nogle erfaringer ind under huden, og så kan man også vurdere, hvad det så er, vi mangler senere.

Fordi når man står der og snakker om noget, som man ikke har taget i brug endnu, så er det nogle gange meget svært at bedømme, hvad det egentlig er, der giver mest værdi og giver mest mening for os at gå i gang med.

Men når man sidder med det, så har man et meget bedre grundlag for at finde ud af,
hvad det så egentlig er, vi reelt set mangler. Så det er en meget bedre proces at komme i gang med MVP, altså et Minimal Viable Product, som understøtter salgsorganisationen. Næste fase er så, hvad det er, for nogle lækre ting, vi så kan smide på efterfølgende.

Så det er anbefalingen.

Jeg tænker, du sikkert kunne fortælle i timevis om det her, og hvis man gerne vil høre noget af det, så har vi et fint lille dokument, som man kan hente på vores website, hvor man kan læse en hel masse mere om, hvad projektet indeholder.

Og ellers så kan man også få lov til at snakke lidt med Benjamin eller en af kollegerne, eller man kan kaste sig ud i en scoping dag og finde ud af præcis, hvad det går ud på.