Sådan monitorerer Habitus ressourceforbruget med Power BI

Det er en altafgørende faktor for Habitus at kunne monitorere ressourceforbruget i de forskellige bosteder. Særligt overblikket over tidsregistreringen er et ultimatum for at kunne effektivisere forretningen og skabe bedre rammer for beboerne.

Brian Bisgaard, Økonomidirektør, Habitus

Det er ikke første gang, at Habitus tyr til Power BI som redskab til at understøtte deres forretning, og netop den tidligere erfaring med løsningen, gjorde det nemt for Habitus at træffe beslutningen da de stod og manglede et system, som kunne hjælpe dem med at holde overblik over ressourcetrækket.

”Det system vi bruger til at registrere timer i er rigtig godt som registreringssystem, men vi stod over for en forretningsmæssig udfordring ift. at kunne fremstille tidsregistreringsdata visuelt. Det kan vi gøre med Power BI.”

Visuelt data giver overblik over økonomi og timer

Og netop det at holde overblik over ressourceforbruget er en afgørende faktor for Habitus, som skal monitorere mange decentrale enheder. Her er det vigtigt at kunne se antal realiserede timer, sygefravær, hændelser med beboere af de enkelte bosteder, m.m.

Det understøtter Power BI løsningen ved at fremstille data visuelt så det bliver nemmere for ledelsen at tilgå rapporter via BI værktøjet, som sørger for, at data bliver opdateret hver nat, både på økonomi og på timer.

”Vores forretning er lidt som en konsulent forretning forstået på den måde, at vi styrer den ift. timer. Så de ansatte vi har, som er på de forskellige botilbud måler vi på hvor mange timer de er sammen med de enkelte borgere, registrerer sygdom osv.”

”Så en måde vi bruger værktøjet helt konkret på, er fx at vi går ind og kigger på sygefravær. Hvem er syge og hvad er antal sygeperioder? Og kan vi se en sammenhæng mellem sygeperioder og bosted?”

”Vi har sådan nogle 4-ugers rul hvor timerne er lagt ind på forhånd. Så går vi ind og korrigerer ved fravær af en af vores ansatte. På den måde har vi det fulde overblik over antal sygetimer og realiserede timer, og så kan vi se, hvilke beboere der har fået hvilke timer. Og det er vigtig viden for os.”

Det gode råd

”Man kan nok samle det og sige, at vi monitorerer det ressourcetræk vi bruger på de enkelte botilbud i BI.”

”I den forbindelse er mit bedste råd, at du skal være sikker på, at du har styr på din stamdata. Power BI går jo bare ind og adopterer den grunddata der ligger i systemet, så hvis ikke du har styr på den, så får du heller ikke de rette data visualiseret.”

POWER BI – læs også

Læs flere kundehistorier
Hør hvordan andre anvender Power BI.

Microsoft Power BI
Få Business Intelligence med Microsoft Power BI.

Sådan kommer du i gang med Power BI
Udregn din egen pris – og se løsningen med dine egne data.

Autismekonsulenterne bruger Microsoft Power BI
Habitus anvender Power BI fra Abakion

Habitus’s vigtigste opgave er, at drage omsorg overfor borgere med svær autisme og problemskabende adfærd. Det gør de ved brug af pædagogiske metoder på ni botilbud og et dagtilbud i Danmark, hvilket hjælper borgeren til opnåelse af øget livskvalitet.
habitus.dk

Brian Bisgaard er Økonomidirektør for Autismekonsulenterne

Brian Bisgaard er Økonomidirektør for Habitus, hvor han tiltrådte i marts 2016.
Besøg Brian på Linkedin

Power BI til Business Central
– klar til brug

3 Power BI-pakkeløsninger til Finans, Salg og Projekt.