Gør projekter succesfulde og profitable med Dynamics 365 Project Operations

Dynamics 365 Project Operations

Udfør dine projekter til tiden og på budgettet. Project Operations får dine teams til at arbejde sammen – på tværs af salg, ressourcehåndtering, projektstyring og regnskab.

Alle får bedre synlighed og indsigt, så de kan arbejde sammen.

Sæt din organisation i stand til at vinde flere kontrakter, optimere ressourceforbruget, udføre projekter hurtigere og maksimere rentabiliteten.

Project Operations
Project Operations er en del af Microsoft Dynamics 365 suiten. Læs mere her »

Projektledelse som en del af Dynamics 365

Project Operations er en del af CRM-løsningen Microsoft Dynamics 365, der hjælper dig med at styre og automatisere projekter, så du kan levere profitable projekter til tiden og inden for budgettet, mens du samtidig øger medarbejdernes produktivitet.

Microsoft Dynamics 365 Project Operations er skabt til virksomheder, som arbejder med projekter, der kræver flere sideløbende processer, kendt økonomi, flere aktører og et klart slutresultat.

Styrken i Project Operations er, at løsningen giver et klart overblik over alle ressourcer, udgifter, arbejdsopgaver og tidsforbrug. I løbet af projektet kan du følge de enkelte delelementer og sikre dig, at alt forløber planmæssigt.

Project Operations gør det nemt for dig at give kunderne præcise estimater for projektet – og holde dem opdateret på forløbet undervejs.

Projektledelse med Microsoft Dynamics 365 Project Operations

Overblik i projektet

Project Operations giver dig overblik i selv store projekter med flere sideløbende arbejdsprocesser og mange aktører.

Du kan visualisere projektets omkostninger, arbejdsopgaver, udfordringer, delleverancer og tidsfrister. Således kan du tage højde for mange af de overraskelser, som kan bremse store projekter.

Løsningen hjælper dig med at udregne et præcist estimat for indtægterne på det samlede projekt. Det giver dig gode muligheder for at finde de nødvendige midler til at realisere projektet

Skab overblikket i jeres projekter med Dynamics 365 Project Operations

Planlægning

Når du har planlagt de præcise arbejdsopgaver for hver delleverance, så kan du sikre dig, at de rette kompetencer er i hus i god tid til projektstart. Det betyder, at projektet kan forløbe planmæssigt.

Du kan sammensætte intuitive dashboards, som giver både projektledere og medarbejdere indblik i opgaver og tidsrammer. På den måde kan alle tage ansvar for, at tidsfristerne bliver overholdt.

Gennemsigtigheden gør det også nemmere for andre medarbejdere at træde til på en opgave, hvis de har tid til overs i deres egen del af projektet.

Planlæg dine projekter med Dynamics 365 Project Operations

Kort reaktionstid

Project Operations kan sende advarsler, hvis de fastlagte estimater på timer, udgifter eller medarbejderressourcer ikke bliver overholdt. Det betyder, at du straks kan reagere og undgå at afvigelsen ender med at koste dyre forsinkelser i projektet.

På samme måde kan systemet give besked, hvis kunden ikke har betalt en delfaktura, eller hvis du mangler bekræftelser fra leverandører til projektet.

Resultatet er, at du kan holde projektet på ret kurs helt fra start til slut. Denne effektivitet giver tilfredse kunder og god projektøkonomi.

Overhold estimater, udgifter og afsatte medarbejderressourcer med Dynamics 365 Project Operations

Prisen på Dynamics 365 Project Operations

Dynamics 365 Project Operations

kr.
755,20
Pr. navngiven bruger per måned
 

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at vide mere om dette produkt, så kan du stille et spørgsmål og få en snak med Tina Mille Mouridsen.

E-mail: [email protected]
Telefon: 70 23 23 17

Navn*