Skal du være data-eksperten, som alle kolleger spørger til råds for at få indsigt?
Så bliver du kendt som DATA-HERO.

Du tror måske, at initiativer inden for Business Intelligence altid begynder i ledelsen?

Det er ikke tilfældet.

Det er som regel ikke medlemmer af ledelsen, der går forrest med data. Det er ofte medarbejdere, som er en del af driften. De sidder med den daglige drift, og har adgang til information og indsigt i, hvad der kan være relevant at studere.

En DATA-HERO fødes

Det kan være, at ledelsen har bedt en medarbejder om at fremskaffe en bestemt viden eller indsigt, og så undersøger medarbejderen informationer – og ender med at opdage flere muligheder for at anvende data – og bliver grebet af det.

Gang på gang leverer medarbejderen indsigt, som både ledelsen og kollegerne bliver imponerede over.

Hvordan ved han alt det?” tænker de, og der opstår en opfattelse af, at “han ved alt om vores virksomhed“, og folk kommer fra alle afdelinger for at få indsigt i data.

Pludselig sidder han i en position, hvor han kan hjælpe rigtig mange folk i organisationen med at skabe indsigt.

Det er ofte sådan en DATA-HERO opstår.

En DATA-HEROs rolle og kvalifikationer

Hvordan finder du den rette DATA-HERO til at gå forrest i din organisation?

Personen skal have nogle bestemte kvalifikationer.

En DATA-HERO skal have en vis matematisk og statistisk forståelse, men vedkommende behøver ikke have en universitetsgrad i statistik for at arbejde med Business Intelligence.

Det er blevet populært at ansætte “Data Scientists“, men det er ikke sådan en, du skal rekruttere som den første. Data Scientists går langt videre end almindelig Business Intelligence – de knuser data og bygger algoritmer, og det er en helt anden boldgade end at være almindelig Business Intelligence-bruger.

Forskellen på Scientist og HERO

En Data Scientist vil i høj grad arbejde med at skabe data og behandle data – og for eksempel berige data fra andre kilder eller med kunstig intelligens.

Som DATA-HERO skal man derimod visualisere og fortolke data, og det er en anden disciplin, end hvad en Data Scientist arbejder med.

Virksomheder kan måske forledes til at tro, at en Data Scientist tilføjer mest værdi, men du kan ikke nøjes med at ansætte en Data Scientist. Du har brug for nogen, der kan anvende data fornuftigt og fortolke resultaterne forretningsmæssigt.

Fra helt til flaskehals

Du har behov for en DATA-HERO, som går forrest. Men du bliver hurtigt afhængig af din DATA-HERO, og vedkommende kan blive en flaskehals.

Udfordringen er, at du ikke kan brede opgaven ud til alle og enhver.

En DATA-HERO skal både have analytiske evner og være en praktisk problemløser, og vedkommende skal både forstå strukturerne i data – og de forretningsproblemer, som opgavestillerne kommer med.

Det er ikke hvem som helst, der har de kvalifikationer.

Optimalt, så bør rollen som DATA-HERO hellere være en ”data-ambassadør”. Personen skal gå forrest, tilrettelægge databehandlingen, og derefter udbrede brugen af værktøjerne til andre i organisationen.

Så bliver det en succes.

Så kan mange flere kolleger arbejde med data, og der ikke er nogen flaskehals.

Men men men … har vores DATA-HERO lyst til det? Hvis alle lærer at anvende værktøjerne, så mister han jo sin helte-status.

Du skal ikke tage for givet, at din DATA-HERO har lyst til at dele sin Batman-kappe med andre.

Organisatorisk modstand

Hvad sker der i din organisation, når du har en stærk DATA-HERO?

Data kan nemlig også være lidt skræmmende for kollegerne.

Mange føler, at data er uoverskuelige, overvældende og lidt farlige. Nogle ser data som en trussel mod deres autoritet i organisationen.

Hvis en person har siddet i en funktion i 10 år, og alle spørger personen om, hvordan alt skal foregå inden for den funktion – så kan det være skræmmende, at en DATA-HERO, der slet ikke ved noget om personens fag, pludselig har stor indsigt i, hvad der virker bedst.

De erfarne medarbejdere kan føle sig truet på deres uformelle position.

10 års erfaring bliver trumfet af en hurtig dataanalyse, og det føles ikke rart.

Dem, der ikke kommer med i organisationens data-revolution, føler sig overrumplet, fordi der kommer nogen og møver sig ind på deres domæne.

Data som en del af kulturen

Data bør være en del af kulturen i organisationen, så det er noget man italesætter. Det er ikke en trussel fra en enkelt DATA-HERO – det er en retning for organisationen som helhed, som alle bevæger sig i – sammen.

Brugen af data skal være velkendt, transparent og forudsigelig.

Alle behøver ikke at vide, hvordan data bliver fremskaffet og behandlet. Men alle har adgang til data, og alle ved hvordan data bliver anvendt til at træffe beslutninger.

Så får du en velfungerende DATA-HERO, som ikke møder modstand, og som også har lyst til at dele Batman-kappen med andre.

Viden om Business Intelligence - Sæson 2
Sammenligning af TARGIT og Microsoft Power BI
Af Kaare Thyregod Madsen

Sammenligning af TARGIT og Microsoft Power BI

Se forskellene på to af de mest populære Business Intelligence-løsninger i Danmark: TARGIT Decision Suite og Microsoft Power BI

Læg en Business Intelligence strategi
Af Kaare Thyregod Madsen

Læg en Business Intelligence strategi

Her får du overblik over de elementer, som kommer i spil i en Business Intelligence-løsning. Se webinaret – så ved du ret meget mere om BI.

Dit første valg i Business Intelligence-projektet er afgørende
Af Kaare Thyregod Madsen

Dit første valg i Business Intelligence-projektet er afgørende

Nogle gange vælger virksomheder den forkerte retning i deres Business Intelligence-projekt, og det er virkelig ærgerligt. Bliv forberedt her.

Viden om Business Intelligence - Sæson 1
Før du kan omsætte data til forretning ...
Af Abakion

Før du kan omsætte data til forretning ...

Min erfaring er, at IoT og Big Data har potentialet til at revolutionere almindelige danske virksomheder. Men … vent lige

Data-revolutionen - og data som ikke er "big" 3
Af Bjarke Due Jensen

Fordomsfri Business Intelligence

Et BI-projekt er svært at overskue på forhånd. Tricket er at arbejde fordomsfrit med data. Brug denne 3-trins metode.

Data-revolutionen - og data som ikke er "big" 2
Af Bjarke Due Jensen

Data demokratiserer din organisation

BI giver medarbejdere mulighed for at kigge ledelsen i kortene. Der bliver større transparens i resultater, hensigter og beslutninger.

Data-revolutionen - og data som ikke er "big" 4
Af Bjarke Due Jensen

Skal du være DATA-HERO?

Skal du være data-eksperten, som alle kolleger spørger til råds? Leverer du indsigt, som alle bliver imponerede over?

Data-revolutionen - og data som ikke er "big"
Af Bjarke Due Jensen

Erfaring bliver ikke erstattet af data

Erfaringen er røget ud i kulden på bekostning af data og Business Intelligence. Men det er uretfærdigt.

Data-revolutionen - og data som ikke er "big" 5
Af Bjarke Due Jensen

Data-revolutionen - og data som ikke er "big"

Data og BI lægger pres på dem, der ikke følger med udviklingen. Læs her, om du er med på data-revolutionen.