Jeg er fortaler for, at alle på det operationelle niveau skal have indsigt i deres egne data, og de dataområder, som kan bidrage til deres arbejde.

Sælgere og konsulenter, som er vant til, at deres arbejde fører direkte til omsætning – de vil uden forbehold tage nye dashboards til sig, som viser detaljer om deres arbejde og indsats.

De er vant til at blive kvantificeret.

Andre typer medarbejdere på det operationelle niveau vil måske føle, at et business intelligence-dashboard er sat i verden for at måle dem, så ledelsen kan effektivisere og presse citronen yderligere.

Du kan i hvert fald ikke forvente, at alle vil klappe i hænderne over nye dashboards, der giver detaljeret indsigt i deres arbejde.

Ledere kan også være bange

Det er ikke kun blandt medarbejderne, du kan møde skepsis. Jeg støder faktisk også på ledere, som gør modstand mod data.

Mange ledere går forrest i data-revolutionen, fordi de gerne vil have større indsigt … meeen der er faktisk nogle ledere, der føler sig udfordret på deres beslutningskompetence.

Den erfarne chef er ”master-mind” og ved alt om, hvordan virksomheden skal drives, og hvilke beslutninger der er rigtige.

Pludselig kommer der ny viden fra nogle underordnede, der ikke har været særlig lang tid i virksomheden. Og det viser sig, at de har overraskende stor indsigt i virksomhedens forhold – bare fordi de ved, hvordan de skal gribe data an.

Hvor irriterende.

Chefen føler sig udfordret på sin magtposition. Når en leder træffer en beslutning baseret på erfaring og mavefornemmelse, så er det naturligvis et problem, hvis resten af organisationen bare kan åbne et dashboard i business intelligence og konstatere, at grundlaget for beslutningen er helt forkert.

Den situation kan en leder sagtens være bange for.

Flere får mere at vide

Data-revolutionen er også en demokratisering. Flere medarbejdere får mere at vide.

Menige medarbejdere får større og større indsigt i de data, som ligger til grund for topledelsens beslutninger. I gamle dage kunne ledelsen holde det hele bag lukkede døre, og ingen kunne betvivle deres beslutninger, men i dag kan alle se datagrundlaget.

Der er naturligvis nogle data, som er fortrolige. De færreste virksomheder gør medarbejdernes lønninger synlige i et dashboard.

Men de data, som topledelsen anvender til at træffe helt almindelige beslutninger, er typisk tilgængelige for de fleste medarbejdere i et business intelligence-system. De er ikke fortrolige. De er blot først blevet tilgængelige med indførelsen af et business intelligence-system.

Jeg oplever, at de fleste virksomheder er ret åbne over for deres medarbejdere med at give adgang til data. Når medarbejdere ikke får data, så er det som regel fordi data ikke eksisterer i brugbar form, og ikke fordi ledelsen tilbageholder data.

På den måde giver Business Intelligence medarbejderne mulighed for at kigge ledelsen i kortene. Der bliver større transparens i resultater, hensigter og beslutninger.

Det er faktisk en demokratisering af viden i organisationen.