Da Reimer Legal startede som advokatfirma, var det vigtigt at finde en IT-løsning, der kunne hjælpe med at spare tid, som også i en mindre virksomhed er en knap ressource.

Vi er i Outlook hele tiden

Janie C. Nielsen, advokat og partner, havde tidligere erfaret, hvilken forskel der er på en advokats dagligdag – med og uden en advokatløsning:

”Vi har set, hvad det betyder i dagligdagen, og det gjorde os i Reimer Legal overbeviste om, at vi skulle have et advokatsystem fra begyndelsen”, fortæller Janie C. Nielsen.

”I vores hverdag betyder det meget for produktiviteten, at Outlook er integreret med dokumenthåndteringen og timeregistreringen.”

”Stort set alt hvad vi laver i dagligdagen kan foregå i Outlook, og det sparer meget tid, at man ikke hele tiden skal over i et andet system, hver gang man skal håndtere et dokument.”

Erfaringer med Abakion Legal
For Reimer Legal handler det om at spare tid i hverdagen
Af Abakion

For Reimer Legal handler det om at spare tid i hverdagen

Da Reimer Legal startede som advokatfirma, var det vigtigt at finde en IT-løsning, der kunne hjælpe med at spare tid, som også i en mindre virksomhed er en knap ressource.

Lille advokatvirksomhed styrer store sager med Abakion Legal
Af Abakion

Lille advokatvirksomhed styrer store sager med Abakion Legal

”Systemets design bærer præg af, at der har været kigget grundigt på den almindelige ekspeditionsproces” fortæller Troels Rovsing, som er advokat og partner hos Rovsing & Gammeljord.

Også for de små advokathuse

Janie C. Nielsen kendte Abakion Legal og den tidligere version Navokat fra sin tid hos Bech-Bruun, og hun tænkte umiddelbart, at det var mest egnet til de større advokatvirksomheder, og derfor undersøgte hun flere systemer på markedet.

”Da vi undersøgte mulighederne, viste Abakion Legal sig faktisk at egne sig glimrende til mindre advokatvirksomheder.”

”Den afgørende forskel for os er, at systemet skal være brugervenligt, og at der er integration til Outlook. Det tager lang tid, hvis man skal hoppe mellem systemerne. Tidsbesparelsen er vigtig.”

Prisen er naturligvis vigtig

Hvis man kigger på en ny IT-løsning, skal man beslutte, om man vil købe et system eller leje det som bruger:

”Vi er glade for, at vi kunne leje en løsning, så vi slipper for at bruge ressourcer på drift af systemet, nye versioner, backup osv.”

”Abakion Legal er ikke den billigste løsning, men forskellen er mindre, end jeg troede. Til gengæld synes jeg, at vi får mere med i pakken, og det er pengene værd.”

Glem ikke den gode support

Man kan let komme til at stirre sig blind på funktioner og priser, når man kigger på en advokatløsning, men Janie C. Nielsen mener, at supporten på systemet er et væsentligt parameter:

”Jeg synes, at det er vigtigt, hvilken hotline-support udbyderen har. Det er naturligvis svært at vurdere kvaliteten af udbyderens support på forhånd, men det betyder meget, at man hurtigt kan få hjælp, når man har spørgsmål.”

For Reimer Legal handler det om at spare tid i hverdagen

Reimer Legal er en advokatvirksomhed, som rådgiver mindre og mellemstore samt statslige virksomheder inden for erhvervsretslige emner, som f.eks. selskabsret, virksomhedsoverdragelser, kontrakter f.eks. direktørkontrakter, HR og ansættelsesret, kapitalmarked, konfliktløsning og forhandling, samt mere generel erhvervsrådgivning.

reimerlegal.com