Jeg har et godt trick, som handler om lageret, som gerne vil lave registreringer, og produktionen som er svære at få til at registrere.

På lageret vil jeg indføre en Warehouse-løsning, hvor lagerfolkene scanner varerne.
Det er nemt, fordi det gør lagerfolkenes hverdag nemmere, at de har styr på alle varer.

I produktionen vil jeg gerne have dem til at lave materiale- og tidsregistreringer.
Det er meget sværere, fordi de ikke selv får værdi af det.

Det er lageret og økonomi-afdelingen, der får værdi af det.
En Shop Floor-løsning gør ikke produktionsmanden bedre til sit arbejde.

Men vi kan få lagerfolkene til at foretage produktionsfolkenes registreringer.
Det trick kalder vi “Forbrug alt”.

Vi har 3 placeringer, som er allokeret til produktionen.
Vi starter en produktionsordre og vælger, at placering 2 hører til denne produktion.
Lagermanden plukker til placeringen og scanner de råvarer han afleverer.

Det er en procesproduktion, og vi skovler ingredienserne op, og efterhånden som produktionen bruger råvarerne, så leverer lagermanden mere.
Produktionsmanden bruger råvarerne – uden at foretage nogen registrering.

Lageret passer – bortset fra, at alle råvarer ligger på placering 2.
Når produktionen færdigmelder sin vare, så tror ERP, at alt ligger på placering 2.

Nu kommer lagermanden og flytter resterne tilbage.
Læg mærke til, at det er ret få varer.

Systemmæssigt ligger alle forbrugte råvarer på placering 2.

Det smarte er at have en “Forbrug alt”-knap.
Den bogfører alt, der ligger på placering 2.

Fordelen er, at det regner spild med i produktionen, så lageret hele tiden stemmer.
Den slags tricks bør I overveje, før I køber nyt ERP-system.