CTO
[email protected]akion.com

Lars Houmann er CTO for Abakion A/S. Lars har derudover også det kommercielle ansvar for forretningsenheden, der håndterer advokatbranchen herunder Abakion Legal.