Proof of Concept dag

Få et løsningsforslag til en eller flere kerneudfordringer i din forretning, inden du beslutter dig for et stort projekt.

Hvad er formålet?

En Proof of concept dag, er en aktivitet som typisk ligger i starten af et forløb med Abakion. Formålet med dagen, er at zoome ind på og dykke ned i kernen af jeres forretning.

Inden vi begynder at se på, hvordan et egentligt projekt skal se ud, er det vigtigt, at vi starter med at kigge på, hvilken kerneudfordring I står med for at jeres virksomhed kan levere. Før vi kender og forstår den, skal vi ikke snakke bud på løsninger.

Hvornår er ydelsen relevant?

Når du har nogle helt særlige krav i din forretning du skal leve op til, som din kommende løsning skal kunne understøtte, er denne ydelse relevant. Det kan fx være, I arbejder med fødevarer og har særlige krav til kvalitetssikring af den måde, I håndterer produktionen på. Det kan også være, I har et særligt optimeret pluksystem på lageret, og før I har fået syn for, at den proces kan imødekommes, er der ingen grund til at snakke om noget andet.

Hvordan foregår det?

Vi bruger 1 dag sammen, hvor dykker vi ned i problemstillingen, folder den ud og kommer med et bud på, hvordan din problemstilling vil kunne løses, hvad enten det er et ERP-, en CRM- eller en BI-løsning. Typisk vil der komme to Abakion konsulenter ud som sætter sig ind i jeres kerneudfordring. Den ene konsulent vil bruge dagen på at forberede en demo mens den anden dokumenterer alt, hvad der bliver gennemgået og besluttet i løbet ad dagen.

Hvad er output?

Vi dokumenter alt hvad vi har været igennem i løbet ad dagen så du har et solidt beslutningsgrundlag for, hvilken retning du vil bevæge dig i. Vi sørger også for at samle links sammen til videoer fra usedynamics.com, hvis vi har videoer der kan vise, hvad vi har henvist til i løbet ad dagen.

Du får en demo med et løsningsforslag til din kerneudfordring så du har en idé om, hvordan en løsning kan se ud i et standardsystem evt. suppleret med brug af 3. parts apps.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at vide mere om dette produkt, så kan du stille et spørgsmål og få en snak med Anders Lindskov fra vores projektafdeling.
E-mail: [email protected]
Telefon: 70 23 23 17