Hvad betyder det at have Gevinstmål i en projektmodel, når man skal implementere en IT forretningsløsning?
Få svaret i en kort video her.

Du kan også læse mere om Abakions projektmodel, som vi anvender til ERP, BI, Ecommerce og CRM-projekter.

En projektmodel med gevinstmål. Hvad er det?

Når du hyrer en leverandør til et Business Central-projekt, så ruller de en projektmodel ud, som skal bringe projektet i mål.

Det begynder typisk med en scoping-fase, hvor omfanget af projektet bliver aftalt. Derefter følger en design-fase, hvor man aftaler, hvordan løsningen præcis skal se ud. I implementeringsfasen bliver løsningen udviklet, konfigureret og gjort klar, og i go-live fasen bliver brugerne undervist, og løsningen bliver sat i drift.

Det er en helt almindelig fremgangsmåde.
Men det er ikke nok.

Projektet er jo ikke slut, bare fordi løsningen er sat i drift. Projektet bør først være slut, når de planlagte gevinster er opnået.

Derfor skal projektet også begynde med en aftale om, hvad målsætningerne for projektet er. Hvilke gevinster skal man opnå?

Når man sætter fokus på gevinsterne, så opdager man typisk, at de planlagte gevinster ikke bliver realiseret af sig selv. Det kan være, at brugerne ikke anvender systemet som planlagt, eller at de mangler tid eller kompetencer. Brugerne har ikke ændret deres processer og vaner.

Der er behov for forandringsledelse, så brugerne ændrer adfærd, sådan at de ønskede gevinster kan høstes.
Men projektmodellen handler traditionelt kun om teknikken. Og det er ikke godt nok.
Du bør opdele projektmodellen i 3 spor.

I gevinstsporet definerer du, hvilke gevinster projektet skal opnå. Du udpeger gevinstansvarlige medarbejdere for delområder, og du aftaler med din leverandør, i hvilken grad leverandøren har ansvaret for gevinstmålsætningerne.

Typisk begynder ERP-projekter med masser af gode intentioner, og derefter fortaber projektet sig i teknik. I slutningen har alle glemt, hvad målsætningerne oprindeligt var – de vil bare gerne være færdige. Den situation undgår du ved at isolere gevinstrealiseringen i sit eget spor.

Men gevinsterne indfinder sig kun, hvis medarbejderne begynder at agere på en ny måde.

Det kan være, at der er arbejdsopgaver, de skal holde op med at udføre, eller udføre på en anden måde, eller at der kommer helt nye opgaver til.

Mange skal arbejde på en ny måde, og det er ikke nemt – især ikke når man i forvejen har travlt. Medarbejderne skal som regel deltage i ERP-projektet samtidig med at de skal passe deres almindelige arbejde.

Det er vigtigt at erkende, at adfærdssporet vil fylde mindst lige så meget i din virksomhed, som systemsporet fylder hos leverandøren.

Adfærdssporet bliver desværre ofte undervurderet.

Hermed er opfordringen givet videre til, at din projektmodel ikke kun skal handle om teknik, men også om gevinstmålsætninger og forandringsledelse af adfærdsændringer.