Jens er en af de passionerede medarbejdere hos Abakion

Din udvikling og karriere

Maja Bavngaard er HR-chef hos Abakion

Maja Bavngaard
HR Manager

"Hos Abakion er der både tid til og mulighed for, at du udvikler dig fagligt og personligt."

"Uanset om du er erfaren eller nyuddannet, så har vi tilbud, der bringer dig videre i din udvikling og karriere."

"Der er tid reserveret i det daglige til videre­uddannelse, og vi har både kursustilbud, mentor-ordning og graduate-program, fordi det er vigtigt for os, at du hele tiden udfordrer dig selv."

Udvikling for alle i Abakion

Abakion University

Alle Abakions medarbejdere

har både tid og lyst til at uddanne sig.

Abakion University

er et videreudviklingstilbud til alle medarbejdere, både erfarne og grønne.

Onkel-ordningen hos Abakion

Profiler med få års erfaring

følger et velkomstprogram hos Abakion.

Onkel-ordningen

er et mentor-program, hvor du følger en erfaren kollega og lærer on-the-job.

Abakion Academy

Nyuddannede

bliver oplært i konsulentrollen.

Abakion Academy

er et års oplæringsprogram for graduates – dvs. dig der kommer lige fra skolen.

Abakion University

Microsoft Dynamics University hos Abakion

Abakion University

Abakions medarbejdere er højtuddannede, og vores erfaring viser, at de videnmedarbejdere, vi foretrækker, drives af arbejdslyst og udviklingstrang, i modsætning til fx at fakturere 200 timer om måneden.

Vi har derfor også sat frie rammer for at skabe en kultur, hvor medarbejderne naturligt udfordrer sig selv.

Udviklingsplan til den enkelte

Med ”Abakion University” arbejder vi for at skabe en ramme for vores medarbejderes generelle og individuelle uddannelsesforløb.

Abakion University er en samlet betegnelse for alle de former for videreudvikling, som vi tilbyder vores medarbejdere. Det dækker lige fra interne kurser af vores eksperter (aftenkursus, gåhjemmøder), indlæg til informationsmøder, spor til informationsmøder, sidemandsoplæring, onkel-ordning, eksterne oplæg og eksterne kurser.

Just in time-princip

Med Abakion University er der fokus på ”just-in-time” læring, altså at læring skal indtræde i de situationer, hvor det er relevant. Leder og medarbejder diskuterer behov for udvikling og skitserer en udviklingsplan som en del af MUS.

 

Onkel-ordning

Onkel-ordning hos Abakion

Onkel/tante-ordning

I Abakion gør vi brug af en ”onkelordning”, for at give vores alle nye medarbejdere en god start hos os.

Som ny medarbejder får du tildelt en onkel/tante, som er en kollega fra dit eget team, som du er knyttet til den første tid.

Det er onklens ansvar at fortælle dig som ny medarbejder, hvordan vores arbejdsrammer fungerer i praksis, men især er onklen en kulturbærer, som sørger for at du bliver inddraget socialt i vores verden. Onklen/tanten skal udgøre en tryghed i hverdagen og stå til rådighed for dine spørgsmål som ny medarbejder.

Er du en seniorprofil, vil du typisk kun have behov for en onkel til de ovenstående elementer. Er du derimod en yngre profil, har du brug for at din onkel støtter dig på en række yderligere punkter:

Mentor for unge profiler

Er du en ung profil, der både skal lære at agere som konsulent og oplæres i Microsofts forretningssystemer får du en mere "forkromet "onkel-udgave.

Du vil som ung profil få et tæt fagligt parløb med din onkel, som oftest vil være en seniorkonsulent: Du vil følge din onkel ud på opgaver, først som tilskuer og hurtigt, som dine kompetencer vokser, får du tildelt flere opgaver selv.  Formålet er, at du med tiden får flere og flere opgaver, som du løser selvstændigt – i forvisningen om, at din onkel er "lige bag ved". 

Udover at følge din onkel, vil du gradvis få egne opgaver,  egne projekter og egne kunder, alt efter hvad dine evner viser sig at være indenfor.

Forløbet som grøn konsulent indeholder en række introduktioner til Microsofts teknologier, Microsofts projektværktøjer og vores processer, strategier og forretningsmodel, samt alle vores produkter og afdelinger. Målet er at du får bredt kendskab til forretningen og kan samarbejde på tværs af hele organisationen i de projekter, du kommer ud i.

Din profil kan ændre sig løbende

Abakion vokser hele tiden og derfor kan din profil hele tiden være i forandring. Kort sagt er den rolle du får som ny profil ikke låst. Med løbende med evaluering og opfølgning på, hvad du kan lide og hvad der virker, finder vi sammen ud af, hvor dine styrker ligger.

Det betyder, at du kan starte som it supporter og udvikle dig til Cloud-konsulent eller Salgsassistent. Du kan starte som Dynamics NAV konsulent og vælge at fokusere mere på integrationsopgaver som Integrationsspecialist eller gøre din profil mere forretningsbetonet som Forretningskonsulent.
Alle ovenstående forslag er eksempler fra virkeligheden.

Derfor er det vigtigt, at du selv holder øje med, hvad der giver mening og hvad, der giver værdi hos os. Har du et forslag til at ændre retning, så hav argumenterne klar, vi lytter!

Abakion Academy

Microsoft Dynamics Academy hos Abakion

Få et års oplæringsforløb som konsulent i Microsoft Dynamics

Abakion Academy er et et-årigt forløb for netop afsluttede kandidater fra CBS, DTU og ITU, typisk fra uddannelser der indeholder fag som it, økonomi, organisation og innovation.

Kandidaterne får tildelt en mentor, som de følger hos kunder og i projekter for på den måde bliver uddannet til konsulent via "on the job training".

Academiets grønne profiler støttes desuden i forløbet af en teamleder og HR.

Akademiets elementer

Programmet omfatter en række elementer, som er vigtige for at kunne agere som konsulent, bl.a. sidemandsoplæring med mentor, kundebesøg, en uges praktik hos kunde, mindre udviklingsopgaver, deltagelse i større projekter, introduktion til Abakions projektmodel, strategi og forretningsmodeller.

Abakion Academy indeholder desuden fire ugers eksternt træningsforløb med certificering i løbet af de første fem måneder. Programmet afsluttes med en case.

De grønne profiler ansættes på normale vilkår fra første dag, og vi håber og forventer, at de forbliver i ansættelse hos Abakion efter oplæringen.

Har du lyst og mod på at blive oplært som Microsoft Dynamics-konsulent, og har du den rette akademiske uddannelse, så skriv til os.