Hvilke roller i advokatfirmaet kan få glæde af Business Intelligence? Partnere, advokater, jurister, økonomichefer, controllere … de har alle forskellige behov for indsigt og overblik. Vi fortæller her om de mest gængse behov i advokatbranchen.

Du er allerede i gang med BI

Hvis du anvender et sagsbehandlings- og økonomistyrings-system (som fx Navokat, Capto, Unik, Advopro osv.), så har du allerede en masse data, der kan omsættes til indsigt og effektiv rapportering, der gør dig i stand til at træffe informerede beslutninger og følge op på mål og performance.

Du er med andre ord allerede godt på vej til at kunne indfri datapotentialet i din advokatvirksomhed, og heldigvis er det nu blevet nemmere end tidligere at samle, strukturere og analysere data og skabe indsigt.

I takt med at advokatfirmaer har et stigende ønske om forretningsindsigt og behov for rapportering og analyse, så er antallet af BI-værktøjer blevet mange. Det betyder også, at det, der tidligere var forbeholdt de få, og som var omkostningstungt og krævede særlige kompetencer inden for udvikling og dataanalyse, nu er blevet mere tilgængeligt.

Hvilket værktøj, der er det rette for dig, afhænger af de konkrete behov – og budget.

Hvilken funktionalitet har du behov for?

Hvilke typer af data ønsker du at dykke ned i, og hvor kommer de fra? Hvem skal bruge værktøjet, og hvordan skal du og dine kolleger kunne tilgå og dele indsigt? Hvilke krav har du til brugerflade og features?

Dette er blot et par af de spørgsmål, som du bør stille dig selv i forbindelse med valg af business intelligence-værktøj.

Efter valget af BI-værktøj kommer øvelsen med at samle og strukturere data samt opstille de rapporter og nøgletal (KPI´er), der er vigtige for din virksomhed. Det er individuelt fra virksomhed til virksomhed, hvad man ønsker at BI-løsningen skal hjælpe med, og det vil ligeledes variere afhængig af hvilken rolle, man har.

Når det gælder advokatvirksomheder, er der dog rapporter og nøgletal som er meget gængse for branchen.

Advokatvirksomhedens BI

I et advokatfirma med partnere, advokater, jurister, controllere, sekretærer mv. er der mange forskellige behov at imødekomme med en BI-løsning.

Partnere og advokater vil typisk have behov for at få overblik over den samlede forretning på tværs af sagsområder, klienter og medarbejdere og efterspørge rapporter og nøgletal vedrørende fakturerings- og debiteringsgrad, timeforbrug og produktion samt over- og underdækning på sager.

Juristen ønsker på sin side at kunne følge udviklingen i egne sager samt status på aftalte målsætninger vedrørende omsætning og fakturering.

Endelig vil økonomichefen og controlleren være mere interesseret i de finansielle tal relateret til indtægter og udgifter, budgetopfølgning samt opgørelse af måneds- og årsregnskab og diverse periodevis rapportering.

Ovenstående er blot et udpluk af de mest gængse behov, der måtte være til BI-løsningen i en advokatvirksomhed, og afhængig af kompleksiteten og rollerne i din advokatvirksomhed, kan der tænkes mange flere.

Kom videre med Business Intelligence

Hos Abakion har vi lavet adskillige Business Intelligence løsninger til advokatfirmaer. Vi har sørget for at udvikle komponenter som kan genbruges, så I ikke skal ud i et stort projekt, men samtidig får den BI-løsning, som passer til jeres behov.

Abakions BI-løsning til advokater dækker såvel finans-som sagsrapportering så I kan dykke direkte ned i tallene og åbne for nye indsigter i jeres forretning. Ud over et antal standardrapporter får I også en komplet datamodel til rådighed, så I selv kan opstille yderligere rapporter og analyser. Det kan du læse mere om her.