Er Business Intelligence noget for advokater?

70% af alle advokater siger, at Business Intelligence forbedrer forretningen. Men hvordan kan advokater egentlig bruge Business Intelligence til at optimere driften og øge profitabiliteten? Det ser vi på i denne artikel.

Af Jacob Sanchez Garcia, Consultant Business Intelligence, Abakion

“Datadreven virksomhed” og “Business Intelligence” har endnu til gode at blive kåret som årets ord. Ikke desto mindre er deres popularitet steget markant de seneste år i takt med stigende mængder af data og øget fokus på anvendelse heraf.

Et vildt gæt vil være, at dit advokatfirma har investeret i et økonomi- og/eller sagsstyringssystem.

Dermed har du taget det første væsentlige skridt i retning mod at kunne omsætte posteringer og registreringer til viden om forretningen, der kan styrke beslutningsgrundlag og drift. Første skridt mod at blive en datadreven virksomhed.

Hvorfor skal vi bruge det?

At der med Business Intelligence, datadreven virksomhed m.fl. er tale om mere end blot moderigtige buzzwords understøttes af flere studier, der fremhæver potentialet ved anvendelse af data.

Som eksempel har OECD estimeret at datadreven innovation og forretningsudvikling kan lede til produktivitetsforbedringer på 5-10 pct (1). Det gælder på tværs af sektorer – således også for advokatvirksomheder.

I advokatvirksomhederne er jagten allerede gået ind på at indfri potentialet, bl.a. ved anvendelse af Business Intelligence.

Flere peger på BI som årsagen til fremgang

Ifølge en rundspørge til advokater fra 2018, hvor man bl.a. har spurgt ind til hvilke teknologiske løsninger, der har betydning for forretningen, peger 70 pct. på Business Intelligence – mod 49 pct. i 2017.

Ligeledes peger knap 47 pct. på Business Intelligence og dataanalyse som de værktøjer, der fremadrettet vil bidrage mest til at styrke forretningen. Til sammenligning peger 16 pct. på kunstig intelligens og machine learning, som de vigtigste værktøjer (2).

Med andre ord er Business Intelligence højt på dagsordenen i advokatvirksomhederne, og dette med god grund.

Hvilken værdi får du med dine data?

Dine data har værdi og udnyttelsen heraf vil skabe grundlaget for:

  • Øget indsigt i forretningen
  • Innovation
  • Bedre beslutninger

Herigennem åbnes muligheden for at høste flere gevinster. Isoleret set vil anvendelse af data kunne bidrage til at optimere drift, ressourceudnyttelse og profitabilitet, yde bedre rådgivning samt styrke klientrelationerne i din virksomhed. I et bredere perspektiv medvirker det til øget konkurrenceevne. Alt sammen noget, der kan måles på bundlinjen.

Så det korte svar på det oprindelige spørgsmål er: Ja, Business Intelligence (BI) er bestemt relevant i advokatbranchen.

Er Business Intelligence for alle?

Det betyder dog ikke, at man skal haste ud og hive det første og bedste BI-værktøj ned fra hylden, sætte det op og herefter blot læne sig tilbage og vente på, at den store åbenbaring rammer virksomheden.

Før du når dertil, bør du overveje, hvad du ønsker at opnå med BI. En BI løsning er en investering såvel økonomisk som organisatorisk, og udbyttet heraf bliver størst, såfremt der forinden er lavet en klar strategi og plan for BI.

Hvordan du kommer i gang, og hvad BI er i en advokatvirksomhed, vil vi kigge nærmere på i de næste blogindlæg.

Hvis du i mellemtiden har lyst til at se Abakions BI-løsning til advokatvirksomheder, kan du se mere på vores hjemmeside. Vi har lavet en BI-løsning specifikt målrettet til advokater, som virker ud af boksen og kan tages i brug med det samme. Datastrukturering samt udvikling af rapporter og visualiseringer er klargjort, og du kan dykke direkte ned i tallene og åbne for nye indsigter i din forretning.

Vores BI-løsning til advokatvirksomheder dækker såvel finans– som sagsrapportering. Udover et antal standardrapporter får du også en komplet datamodel til rådighed, således at du selv kan opstille rapporter og analyser.

1) Kilde: “Data-Driven Innovation, Big Data for Growth and Well-Being”, OECD 2015.
2) Kilde: “The 2018 Aderant Business of Law and Legal Technology Survey”. Aderant er en førende leverandør af digitale løsninger til advokatbranchen.