Ændring af bruger i Navokat og Abakion Legal

Her kan du ændre en bruger i Navokat.
Det forudsætter, at du har rettigheder til at foretage ændringen.

Ved brugerændringer træder en eventuel prisændring i kraft ved næste abonnementsopkrævning.

Det er kun muligt at ændre brugertype (Fuldtid, Deltid, Bogholder, Mailboks) for en navngiven bruger.

Det er ikke muligt at overdrage licensen mellem navngivne brugere. I det tilfælde skal der foretages en nedlæggelse af den første bruger og en oprettelse af den nye bruger.

Navokat Support
+45 70 23 24 17

  • Dine oplysninger

  • Ændring af bruger

  • DD dash MM dash YYYY