Abakion Legal moduler

Moduler til Abakion Legal

Ejendoms­administration

Effektiv boligadministration

 • Nemt at oprette og godkende rekvisitioner
 • Fleksibel beregning og administration af huslejevarslinger
 • Håndtering af differentieret moms

Inkasso

Avanceret inkassobehandling

 • Historik for alle indtastninger og beregninger gemmes, så i altid kan gå tilbage og se sagsforløb
 • Multiple fordringer pr. sag
 • Enkel og effektiv samle- og aconto afregning

Rekonstruktion

Sikker konkursforvaltning

 • Automatiseret bogføring af mellemregninger ved administrationer
 • Udlodning er integreret med bankmodulet og udbetaling kan ske via bankoverførsel eller check
 • Alle simuleringer gemmes og historik kan til enhver tid fremfindes og printes

Klient/Sagsoprettelse

Struktureret og effektiv oprettelse af nye klienter og sager

 • Juristen bestiller oprettelsen via en formular direkte i Outlook
 • Et workflow hjælper med en struktureret oprettelsesproces
 • Sikrer overholdelse af anti-hvidvaskningsregler og konfliktchecks

Fakturacontrolling

Intuitiv godkendelse af fakturaer direkte fra Outlook

 • Fakturaudkast kan masseoprettes ud fra aftalerne med klienterne
 • Jurister kan se, redigere og godkende fakturaudkast direkte i Outlook
 • Valgfri godkenderrækkefølge – og direkte til bogholderiet, når alle har godkendt

Ejendomshandel

Effektiv styring af bolighandler

 • Foruddefinerede arbejdsprocesser sikrer effektiv styring af alle bolighandelens faser
 • Fleksibel udskrivning af dokumenter med autotekstfunktion til håndtering af standardtekster og lovtekster
 • Fastholdelse af partsoplysninger selvom kontakt- og adresseoplysninger ændres i processen

Dødsbo

Enkel og hurtig bobehandling

 • Registrering af arvinger med arveklasse, prioritet og eventuelle fuldmagter
 • Udlodning til boets kreditorer – med mulighed for integration til NEMKonto
 • Alle oplysninger kan flettes ud i brevskabeloner