Velkommen til Abakion

Vi glæder os til at byde dig velkommen i vores konsulenthus, hvor mange gode kræfter bidrager til at give dig den bedst mulige start.

Velkomstmorgenmad første dag

På din første dag kommer du til at møde mange af dine nye kolleger. Vi inviterer nemlig alle til en velkomstmorgenmad kl. 9 i vores café, hvor du kan møde ind fx lidt i ni og hilse på HR og din leder og blive udstyret med kaffe og morgenbrød. Vores direktør Kenneth byder dig officielt velkommen og du skal være forberedt på at præsentere dig selv og hvad du laver udenfor arbejde.

Velkomstprogram

Du vil få et introduktionsprogram, der strækker sig over din første periode i Abakion. Det er et program, der tager dig igennem Abakions historie og strategi, organisation, beslutningsrum og møderammer, men også introduktioner til de afdelinger i huset, der er relevante for dig plus introduktioner til vore processer, værktøjer og metoder. Du kommer naturligvis til at have en opstartssnak med din leder og blive præsenteret for de kunder, opgaver eller projekter, som du skal arbejde med. Mange gange holder du møde med den kollega, du skal arbejde sammen med. Der kan også være indlagt kurser eller online træning i vores løsninger afhængig af din profil.

“Buddy” ordning

Du bliver tildelt en buddy, som del af din opstart. Det er typisk en seniorprofil, der har Abakions kultur og rammer dybt nede i huden og som derfor kan agere den trygge havn og det vise orakel, når du leder efter et sted at sidde eller når du har brug for hjælp til praktiske spørgsmål, som velkomstprogrammet ikke har fået med trods alle vores gode hensigter. Din buddy følger dig i de første tre måneder eller mindre, hvis du ikke har behov for det.

Udviklings- og handlingsplan

Med afsæt i de ønsker og mål, du fortalte om og de aftaler og løfter vi aftalte under samtalerne formulerer vi en udviklingsplan, som du får omkring din start. Udviklingsplanen beskriver hvilken rolle/roller du har i dag, og hvilke kompetencer/roller du vil arbejde henimod og hvilke konkrete tiltag, vi har planlagt til dig indenfor det første halve år. Vi holder MUS to gange årligt, så din udviklingsplan bliver herefter overført til de mål og actions, I aftaler der.

Opfølgning og dialog

Hele målet for velkomstprogrammet, er at give dig det bedst mulige afsæt for at komme godt i gang. Det prøver vi at opfylde ved at give dig den nødvendige og relevante information, tryghed ved at give overblik og opgaver, vi vurderer er bedst for din profil. Men ingen profiler og opstarter er ens og velkomstprogrammer kan altid blive bedre. Derfor har vi indlagt løbende evalueringsmøder, så du, din leder og HR kan evaluere og evt. justere i din konkrete handlings/udviklingsplan, som tager afsæt i det, vi fik talt om til samtalerne. Vær ærlig og konstruktiv: Meld tilbage, hvis der er elementer du oplever er unødvendige eller omvendt hvis nogen mangler.

Vi er på en fælles rejse for at gøre tingene på den bedste og sjoveste måde – velkommen til. 🙂

Maja Bavngaard
HR-chef

mba@abakion.com
26 80 08 26