De nyeste versioner af Microsoft Dynamics NAV er et markant teknologisk skifte, som du skal tage højde for i din ERP-strategi.

Vi gennemgår her, hvad de nye versioner ændrer, og hvordan du bør forholde dig, hvis du har en NAV i dag.

I december 2017 blev version 2018 af Dynamics NAV frigivet. Og i april 2018 er Business Central-udgaven af Microsoft Dynamics 365 frigivet i Danmark.

Så langt så godt.

Fra NAV til 365

Der har i de senere år været en del navneforvirring omkring Microsoft Dynamics NAV. Lad os begynde med at skabe overblik.

Microsoft Dynamics 2018 Roadmap

Microsoft er i færd med at etablere et nyt produktnavn i markedet: ”Microsoft Dynamics 365”. Det vil i sidste ende erstatte ”Microsoft Dynamics NAV”-navnet, som på et tidspunkt udgår.

Tegningen viser, hvordan Microsoft gerne vil anvende 365-navnet for deres Cloud-løsning, og NAV-navnet for deres On-premise-løsning.

Forklaring:
Lad os lige slå fast, at med ”cloud” mener vi, at løsningen afvikles i Microsofts datacenter – og altså hverken på dine egne servere eller i din leverandørs hosting-center. ”Cloud” betyder, at du køber dig ind i eksisterende kapacitet hos Microsoft – det er altså ikke et dedikeret miljø til dig. Med ”on-premise” mener vi, at løsningen er installeret på en server og er dedikeret til dig – det kan være på din egen server eller i et hosting-center.

I dag

Her i 2018 hedder den aktuelle version af NAV ”2018” i Danmark.

Den tilsvarende løsning i skyen har i 2017 haft det lange navn: ”Dynamics 365 for Financials and Operations Business Edition”, hvor den kun var frigivet i USA, Canada og UK. Per april 2018 er løsningen i skyen også tilgængelig i andre lande (også Danmark) – og har fået navnet “Dynamics 365 Business Central”.

Det pudsige er, at “NAV 2018” og “Dynamics 365 Business Central” faktisk er den samme løsning – de har bare forskellige kommercielle navne i skyen og on-premise. Koden er grundlæggende den samme.

Senere

På et senere (oktober 2018) tidspunkt vil Microsoft Dynamics 365 Business Central erstatte Microsoft Dynamics NAV 2018 som on-premise-løsning, og NAV-navnet udgår. Men det er som sagt mest en navneleg i marketingafdelingen, for den grundlæggende kode er den samme i NAV og 365.

Som kunde på Microsoft Dynamics NAV skal du ikke hænge dig for meget i, om det hedder NAV eller 365. Den helt store forskel er frigivelsen af denne nye version, som hedder “NAV 2018” on-premise og “Business Central” i skyen. Det handler resten af denne artikel om.

Extensions erstatter tilretninger

Det første, vi skal snakke om, er ”extensions”.

Førhen kunne du kun tilrette en NAV-løsning ved at ændre i koden, og når du bagefter ville opgradere til en ny version, så var du låst af ændringerne i koden.

Derfor har Microsoft opfundet ”extensions”.

Det er en metode til at tilføje kode, som ikke griber ind i den basale kode i systemet. Det betyder, at vi kan tilføje funktionalitet uden at ændre på standardløsningen fra Microsoft. Det har den åbenlyse fordel, at opgraderingsprojekter ikke længere er nødvendige.

Med Microsoft Dynamics 365 er det endegyldigt slut med tilpasninger på den gammeldags måde, hvor man ændrer i den grundlæggende kode. Det kan slet ikke lade sig gøre.

Du kan stadig godt få tilretninger, som er lavet specifikt til dig. De skal bare være udført som extensions. Det betyder, at det ikke er nemt at overflytte gamle tilretninger, men når du til gengæld først er ovre på extensions, så låser tilretningerne ikke længere din forandringsparathed, og du kan følge med Microsofts løbende opdateringer af løsningen.

Lande-versioner trækkes ud

For internationale virksomheder giver extensions en klar fordel: Det bliver nemmere at køre en international løsning.

Microsoft trækker lande-laget ud af løsningen, og de landespecifikke tilpasninger vil i stedet ligge som extensions. Tidligere har Microsoft indbygget landeversioner til 25 lande direkte i koden, og det gør det svært at køre en fælles international løsning.

Det nye er, at der er en fælles worldwide-kerne af løsningen, og så kan vi tilføje extensions med landetilpasninger for de ønskede lande. Det betyder, at vi kan etablere ægte worldwide-løsninger, fordi vi vil kunne kombinere flere lande-extensions i én løsning. Det har aldrig været muligt før.

Primært fokus på Cloud

Microsoft fokuserer frem over primært på Dynamics 365 i Cloud-miljøet. Sideløbende tilbyder de den samme løsning on-premise, fordi de ikke skal vedligeholde noget særligt i den forbindelse. Det er samme løsning begge steder.

Microsoft vil gerne aflive de ting, som hidtil har været specielle ved on-premise, især Windows-klienten – og nu fokuserer Microsoft rent på web-klienter – løsningen skal være både platforms- og device-uafhængig, så det er lige meget, om du kører Mac eller Ubuntu eller noget helt andet.

Ingen versionsnumre fremover

Microsoft vil også gerne afskaffe de ordinære store releases, som hidtil har haft årstal som navne. De vil i stedet frigive en ny version hver 3. eller 4. uge. Det kan lade sig gøre på grund af extensions, men det er stor forandring i forhold til hvad du er vant til som NAV-kunde.

Når du logger ind i løsningen, så er der cirka en gang om måneden rullet nye funktioner og rettelser ud fra Microsofts side – og du har ikke nogen opgave i den forbindelse.

Derfor giver det ikke længere mening at snakke om versionsnummeret. Alle kunder vil bruge den nyeste version, som højst er en måneds tid gammel. Du kender det allerede fra Office 365: Det har ikke noget versionsnummer. Der kommer løbende nye opdateringer, og det hedder bare Office 365.

Versionsnumrene forsvinder, fordi det ikke giver mening i en Cloud-verden.

Nu er alting Apps

Nu kalder Microsoft det ”apps”. NAV er en app. CRM er en app.

Vi skal alle sammen lige vænne os til, at det der førhen var selvstændige løsninger – det er nu apps og en del af en større helhed.

Microsoft vil ikke længere betragte ERP som en selvstændig løsning. Det er meningen, at du skal anvende den i samspil med en masse andre løsninger, som tilsammen dækker hele dit daglige IT-behov.

Microsoft har valgt at bundle ERP og CRM til en rigtig skarp pris for at give alle kunder et incitament til at anvende begge produkter. Så hvis du i dag anvender Microsoft Dynamics NAV, så kan du fremover få CRM til en meget overskuelig tillægspris.

Microsoft putter også en masse andre apps i pakken, f.eks. Power BI og Microsoft Flow.

Det skal i det hele taget være så værdifuld en pakke på tværs af forskellige systemområder, at du som kunde har et stort økonomisk incitament til at anvende den samlede pakke.

For at få ERP, BI, CRM og Office til at hænge tæt sammen, har Microsoft defineret en “Common Data Model”. Du kan betragte det som et fælles datafundament for alle apps.

Strukturen for kundedata er f.eks. fælles for alle apps – og kan anvendes af alle apps, mens warehouse-transaktioner måske kun findes i ERP-systemet.

ERP bygget ind i Office 365

App-tilgangen rækker længere end blot Dynamics-systemet. Microsoft bygger faktisk NAV-funktionalitet ind i Office 365.

Tanken er, at de mest udbredte arbejdsopgaver skal kunne løses i Office 365, f.eks. at danne en faktura.

Microsoft kalder det “Business Center”, og det er basis-funktionalitet fra NAV, som man får gratis med i Office 365 Business Premium. Det er en række apps til fx. fakturering eller aftalebooking, som man kan bruge helt uafhængigt af ERP-systemet. Så kan man efterfølgende sende data til sit ERP-system, som ikke nødvendigvis behøver være et af Microsofts ERP-systemer.

Det bliver helt regulære apps i Office 365, der ikke forudsætter, at kunden har Microsoft Dynamics 365, og de kommer også med en “Accountant Hub”, hvor virksomhedens bogholder kan få adgang, uden at det koster ekstra til Microsoft.

Det er et virkelig spændende tiltag, der gør ERP-funktioner tilgængelige for et bredt publikum.

Office 365 Business Center

Business Edition og Enterprise Edition

Microsoft annoncerede oprindeligt 2 udgaver af Dynamics 365: Business Edition og Enterprise Edition. I dag har den førstnævnte så skiftet navn til Business Central. Opdelingen gav dog en del feedback fra markedet, fordi mange har et behov, der er lidt af hver.

Fremover giver Microsoft nu fleksibilitet til, at man kan vælge sit niveau inden for hver app separat. Så du kan vælge Business Edition på ERP og Enterprise Edition på CRM, hvis det er dit behov. Så er der mere frihed til at sammensætte sin egen pakke.

Microsoft kalder de forskellige app-områder for: Marketing, Sales, Service, Finance, Operations og Talent. Du kan f.eks. køre Dynamics 365 for Sales på Enterprise-niveau, Dynamics 365 for Service på Business-niveau, Dynamics 365 for Finance på Enterprise-niveau osv.

Standardløsninger og Brancheløsninger

Der er en lang tradition for, at Microsofts partnere har udviklet brancheløsninger på toppen af Microsoft Dynamics NAV. Det har altid været en af Microsofts konkurrencefordele, og det vil Microsoft gerne fortsætte med at understøtte.

Derfor har Microsoft delt Dynamics 365 i to spor over for os leverandører. Det gør det hele lidt sværere at overskue for dig som kunde, men det er vigtigt, at du ved hvilken af de 2 spor du køber hos din leverandør.

 1. Standardløsningen

  Det første spor er den helt almindelige Microsoft Dynamics 365. Det er out-of-the-box standard Business Central.
  Du kører på den same løsning som alle andre – den opdateres jævnligt af Microsoft – og du kan tilføje apps på Microsoft AppSource.

  Microsoft og partnerne udvikler apps til Microsoft Dynamics 365, som udbydes på AppSource. Inde fra Dynamics 365 kan du som kunde se, hvilke apps der er tilgængelige på AppSource, og så kan du vælge at installere eller afinstallere apps – helt som du kender det fra en mobiltelefon.

  Årsagen til, at det kan lade sig gøre, er at alle disse apps er udviklet som extensions. Det vil sige, at de ikke ændrer den grundlæggende kode i Microsoft Dynamics 365. Således risikerer du ikke, at en app vil ødelægge andet i systemet.

  Det er standard-modellen, og det er det første (og mest almindelige) spor.

 2. Brancheløsningen

  Det andet spor er for leverandører af brancheløsninger.

  Microsoft vil gerne både teknisk og kommercielt skabe en platform for alle partnerne til at fortsætte med brancheløsninger. Det er naturligvis omfattende for en partner at flytte deres gamle Navision-brancheløsning over på extensions i Microsoft Dynamics 365, for hele brancheløsningen skal udvikles på en anden måde, og Microsoft har indset, at det kræver en overgangsordning for at få brancheløsningerne med på Microsoft Dynamics 365 i skyen.

  Partnerne får mulighed for at overflytte deres brancheløsning til Microsoft Dynamics 365-miljøet uden at anvende extensions. På den måde får partneren et separat område i Microsoft Dynamics 365-miljøet, hvor de har deres løsning med gamle kodetilføjelser liggende.

  Som kunde får du en velafprøvet brancheløsning og fordelene fra det nye Microsoft Dynamics 365. Men løsningen kan ikke følge Microsofts rullende opdateringer. Det er partneren, som er ansvarlig for opdateringer. Og du kan ikke installere apps fra AppSource, før partneren har testet, at den fungerer sammen med deres brancheløsning. Så der er fordele og ulemper.

  Det er faktisk det program, Abakion har deltaget i de seneste år. Det har heddet ‘Managed Service’, og vores Abakion 365 og Supply Chain Box har kørt på dette Microsoft Dynamics 365-miljø i flere år. Så det er meget velkendt for os.

  Vores kunder har i flere år kørt i Microsoft Dynamics 365-miljøet, selv om løsningen hidtil har været navngivet Microsoft Dynamics NAV. Som sagt er det ikke navnet, du skal hænge dig mest i.

Cloud er fremover default

Det er egentlig ikke et valg mellem cloud eller on-premise. Fremover køber du en cloud-løsning, og så har du en option på også at anvende den on-premise.

Så kan du naturligvis vælge, at du kun vil anvende on-premise, men du kan også vælge at anvende begge dele, så din cloud-løsning og on-premise-løsning taler sammen.

Så kan medarbejderne på kontoret anvende on-premise, og sælgere i marken kan connecte i skyen. Og data er synkroniseret hele tiden.

Det er en rigtig smart model. Den teknologi har Microsoft også tidligere brugt på både Skype og AX, så det er en velkendt metode, der fungerer godt.

Sådan kommer du fra On-premise til Cloud

Hvis du har en Microsoft Dynamics NAV on-premise i dag, så vil det glæde dig, at Microsoft for første gang tilbyder en licensmæssig måde at flytte fra on-premise til cloud.

Med en Microsoft Dynamics NAV on-premise betaler du 16% af licensværdien i abonnement hvert år. Hvis du gerne vil rykke i skyen, så vil det være ærgerligt, hvis din gamle licensværdi ikke er noget værd.

Microsoft har gjort det muligt, at man kan købe en “Cloud Opt-in” i tillæg til sin on-premise licens. Den er relativ billig, og på den måde kan man udnytte sin eksisterende licensværdi til at rykke billigt i skyen.

Så kan vi sammen regne på, om det bedst kan betale sig for dig at fortsætte med at betale de 16% + Cloud Opt-in, eller om det er billigere at købe en ny Dynamics 365. Det afhænger alene af størrelsen af din licensværdi.

Hvad gør du nu?

Hvis du i dag har NAV og tænker nogle år frem, så overvej følgende i din ERP-strategi:

Har du planer om at rykke i skyen? Hvis du gerne vil i skyen, så skal du planlægge det rette tidspunkt. Fra foråret er det muligt, men har du mange tilretninger, så gør de overgangen mere omfattende.

Har du behov for opgradering? I så fald bør du undersøge, om en gammeldags opgradering af tilretninger kan betale sig. Hvis du i fremtiden vil i skyen på Microsoft Dynamics 365, så skal dine gamle tilretninger udføres som extensions. Du kan på kort sigt opgradere til Navision 2018 og arbejde med extensions. Det gør overgangen til Dynamics 365 i skyen meget nemmere, fordi Microsoft Dynamics NAV 2018 og Dynamics 365 er det samme system.

Kan dine gamle tilretninger erstattes af nye standard-apps til Microsoft Dynamics 365? Det kan du roligt begynde at kigge på nu. Det ændrer nemlig omfanget af projektet gevaldigt. Tag fx et kig på Microsofts AppSource.

Der er mange overvejelser. Vi hjælper meget gerne med at lægge en god plan. Ring til os på 70 23 23 16 eller skriv til os her.

Viden om Business Central - Sæson 1
Nyhederne i Dynamics 365 - April 2019
Af Kenneth Kryger Gram

Nyhederne i Dynamics 365 - April 2019

Microsoft er kommet godt i gang med deres halvårlige opdateringer af Microsoft Dynamics 365.

Dejlig brugeroplevelse med oktober 2018-version
Af Abakion

Dejlig brugeroplevelse med oktober 2018-version

Med Microsofts frigivelse i oktober 2018 overgår Dynamics NAV til at hedde Dynamics 365 Business Central

En dag på Dynamics Konferencen
Af Abakion

En dag på Dynamics Konferencen

Solen bryder gennem glastaget fire etager længere oppe, og 170 deltagere myldrer ind i til Dynamics Konferencen.

Det er (ikke altid) nemt at udskifte C5 med Business Central
Af Sune Lohse

Det er (ikke altid) nemt at udskifte C5 med Business Central

Du kan sagtens skifte NEMT fra C5 til NAV, men resultatet bliver ikke altid GODT.

Forandringsledelse af ERP-projekter
Af Abakion

Forandringsledelse af ERP-projekter

Menneskelig adfærd kan dræbe selv de bedst planlagte ERP-projekter. Læs hvordan du bruger forandringsledelse.

Microsoft Dynamics NAV 2018 og fremtiden
Af Kenneth Kryger Gram

Microsoft Dynamics NAV 2018 og fremtiden

Læs hvordan du kan forholde dig, hvis du har en Dynamics NAV i dag.

Viden om Business Central - Sæson 2
De 3 love der får ERP som Cloud til at give gevinst
Af Sune Lohse

De 3 love, der får ERP som Cloud til at give gevinst

Det er værd at forstå præcis hvor gevinsterne ved en cloud-løsning ligger. Det handler om at forstå de to ord: Standardløsning og Cloud.

Få Business Central på dit NAV-abonnement med 60% rabat
Af Kenneth Kryger Gram

Få Business Central på dit NAV-abonnement med 60% rabat

De gamle NAV-opgraderings-aftaler stiger i pris – og samtidig er der 60% rabat på Business Central.

Opskriften på succesfulde ERP-projekter
41:57
Af Abakion

Opskriften på succesfulde ERP-projekter

Vores erfaringer viser, at de succesfulde projekter er en blanding af standardløsninger og specialudvikling. Se optagelse af webinaret nu.

Tag på rundtur i Business Central
19:02
Af Sune Lohse

Tag på rundtur i Business Central

Her får du et indtryk af, hvordan Business Central fungerer. Sune giver dig en 10 minutters rundtur i løsningen.

Sådan styrer du International Moms i Business Central
19:37
Af Lene Graa Jennum

Sådan styrer du International Moms i Business Central

I dag skal både dit Ecommerce og ERP understøtte de nye momsregler. Men i Business Central støder du på udfordringer.

4 genveje til ERP i 2021
Af Sune Lohse

4 genveje til ERP i 2021

Traditionelt er ERP dyrt, men der er 4 genveje, du kan skyde, når du ser på en Microsoft ERP-løsning.

Bestem selv hvad Microsoft udvikler i din Business Central
Af Kenneth Kryger Gram

Bestem selv hvad Microsoft udvikler i din Business Central

Få indflydelse på Business Central og Microsofts andre Dynamics-produkter.

Abakions Chief Strategy Officer Sune Lohse
Af Sune Lohse

Den nøgne sandhed om Business Central som Cloud anno 2021

Sune Lohse forklarer den nøgne sandhed om Business Central som Cloud anno 2021.

5 vigtige nyheder i Business Central i oktober 2020
7:32
Af Kenneth Kryger Gram

5 vigtige nyheder i Business Central i oktober 2020

Kenneth Kryger Gram fortæller her om de 5 vigtigste nyheder i oktober 2020-udgaven af Dynamics 365 Business Central.

Hvorfor kræver on-premise direktørens godkendelse?
3:14
Af Sune Lohse

Hvorfor kræver on-premise direktørens godkendelse?

Abakion har besluttet, at det kræver direktørens godkendelse at sælge en løsning, som ikke er i skyen. Men hvordan kan det være?

Sådan hjælper Business Central med de nye EU-momsregler
Af Abakion

Sådan hjælper Business Central med de nye EU-momsregler

Er det gået din næse forbi, hvordan du sikrer dig at overholde de nye EU-momsregler med din Business Central? Læs ekspertens 3 råd her.