Microsoft Dynamics 365

Indholdet i løsningen

Microsoft Dynamics 365 Appsource
Microsoft Dynamics 365 Appsource

Overskrifterne i Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 er en ny retning for Microsofts forretningssystemer, og det har potentialet til at skabe en helt ny kategori inden for forretningssystemer.

I gamle dage havde flere ERP-løsninger et CRM-modul indbygget, men uden større succes, og CRM-løsningerne fik succes som selvstændige løsninger, der skulle integreres til ERP.

Microsofts konsolidering af CRM og ERP i én cloud-løsning gør op med denne model. Når vi dertil lægger den indbyggede integration til Office 365 samt muligheden for at bruge 3. parts apps, så kan den samlede løsning ændre den måde, virksomheder anvender forretningssystemer.

En af nyhederne, som gør den tætte integration mulig, er den fælles datamodel (’the common data model’). En fordel ved en fælles datamodel er naturligvis, at integration bliver lettere, men det store mål er, at brugerne ikke behøver at hoppe mellem forskellige applikationer.

Alle relevante data og funktioner for en bruger skal kunne præsenteres og anvendes i den app, brugeren arbejder i, uanset hvor funktionen oprindeligt stammer fra.

En anden væsentlig nyhed er den rollebaserede licensmodel, som helt ændrer den måde, hvorpå kunderne betaler for løsningerne.

Alt dette gennemgår vi i denne artikel. Læs også introduktionen til Dynamics 365.

Microsoft Dynamics 365 stack
 

Hvad indholder Microsoft Dynamics 365?

Microsoft Dynamics 365 er Microsofts nye brand, som indeholder alle deres online forretningssystemer. Det indeholder primært CRM og ERP i SAAS-udgaver, og Power BI- og Office 365-funktioner og -integration.

Det indeholder ikke nogen on-premise eller Azure-hostede versioner af Dynamics NAV, AX eller CRM.

Komponenterne i Microsoft Dynamics 365

Lad os gennemgå, hvilke komponenter der er inkluderet i Microsoft Dynamics 365:

 • Dynamics CRM

  Dynamics CRM-løsningen har allerede været online som cloud-løsning i nogle år. Den dækker naturligvis ’Sales’, men bidrager også til overskrifterne ’Field Service’, ’Marketing’ og ’Customer Service’.

 • Dynamics NAV / ”Project Madeira”

  Den nye version af Dynamics NAV har haft kodenavnet ”Project Madeira”, og dette projekt bliver inkluderet i Microsoft Dynamics 365 Business Edition, som er målrettet de små og mellemstore virksomheder.

 • Dynamics AX

  Den nye version 7 af Dynamics AX er kun tilgængelig som online-version, og den er inkluderet i Microsoft Dynamics 365 Enterprise Edition til de store virksomheder.

 • Microsoft Flow

  er den nye Office 365 workflow platform, som Microsoft har lanceret i 2016. Med denne app kan man forbinde alle datakilder og bygge betingelsesafhængige processer, og det foregår i en grafisk brugergrænseflade uden programmering.

 • PowerApps

  er en anden ny Office 365-app til at bygge sine egne apps til iOS, Android og Windows.

 • Power BI og Cortana Analytics

  er Business Intelligence-værktøjer til at bygge rapporter og dashboards på tværs af alle datakilder. Det er allerede meget udbredt, og vi hos Abakion har skam også en pakkeløsning, der samler dine data fra NAV, CRM og alle andre kilder.

 • Tredjeparts Apps

  Sidst men ikke mindst er der den nye mulighed for at tilslutte apps fra tredjepart, der tilføjer specielle brancherettede løsninger eller tværgående, generiske funktioner. Tanken er naturligvis, at det skal være simpelt at tilføje nye apps, lige som på din mobiltelefon.

 

Microsoft Dynamics 365 editions
Microsoft Dynamics 365 editions

To versioner af Microsoft Dynamics 365

Der findes to versioner af Microsoft Dynamics 365, som retter sig mod to forskellige størrelser virksomheder.

 • Microsoft angiver, at Business Edition retter sig mod virksomheder med op til 300 brugere, og de har faktisk sat et loft på denne udgave, så man ikke kan have flere brugere end 300.
 • Enterprise Edition er for de større virksomheder, og der er et minimum på 20 brugere.

Den største forskel på de to versioner er, at Business Edition indeholder Dynamics NAV, mens Enterprise Edition indeholder Dynamics AX.

På CRM-fronten vil Enterprise Edition indeholde den komplette Dynamics CRM Online-løsning, mens Business Edition vil indeholde en forenklet udgave af Dynamics CRM målrettet til små og mellemstore virksomheder, som Microsoft er ved at udarbejde.

Hos Abakion synes vi, at den forenklede udgave af CRM til de små og mellemstore virksomheder er et godt tiltag. Målretning og forenkling efterspørges ofte af danske virksomheder. Det vil blive godt modtaget blandt kunderne.

Microsoft Dynamics 365 editions detaljer
 

NAV kontra AX

Microsoft Dynamics 365 indeholder 2 forskellige ERP-løsninger, AX og NAV. Det er nærmest et religiøst spørgsmål i IT-kredse, hvilken løsning der er den rette til hvilken størrelse virksomhed, og Microsoft har gennem tiden haft svært ved at positionere deres Dynamics ERP-løsninger skarpt i forhold til hinanden.

Der er ingen tvivl om, at AX er for kompleks en løsning til mange mellemstore danske virksomheder. Omvendt er NAV for enkel en løsning til de helt store enterprise-virksomheder.

Nogle vil mene, at det er forkert at sige, at det er NAV som er inkluderet i Microsoft Dynamics 365 Business Edition. Helt præcist er det ’Project Madeira’. Men udviklingsprojektet ’Project Madeira’ er både grundlaget for Dynamics NAV 2017 og Microsoft Dynamics 365 – og Microsoft Dynamics 365 Business Edition vil have samme brugeroplevelse som Dynamics NAV 2017. Så er detaljerne helt på plads.

Microsoft Dynamics 365 roadmap
 

Microsoft Dynamics 365 for Financials, dvs. ERP-delen af løsningen med NAV i form af ’Project Madeira’, kommer på markedet i 2016, mens Salg- og Marketing-delen følger i 2017.

Dynamics 2017 kommer stadig på markedet som et selvstændigt produkt, og ERP-løsningerne i det amerikanske marked, SL og GP, er slet ikke berørt af dette tiltag.

Man kan sige, at Microsoft Dynamics 365 først og fremmest er en bundling af eksisterende løsninger, men det er dog væsentligt at pointere, at der er gået en omfattende udvikling forud, der har forberedt alle de involverede forretningsløsninger til at deltage i Microsoft Dynamics 365.

’Project Madeira’ (eller Dynamics NAV 2017) er udviklet specifikt til dette formål. Dynamics AX 7 er udviklet specifikt som en cloud-løsning. Dynamics CRM har været online i et stykke tid, og Microsoft udvikler nu en specialudgave af CRM til Microsoft Dynamics 365 Business Edition. Så 365-brandet er bestemt ikke kun en salgspakning.

Den fælles datamodel i Microsoft Dynamics 365 og Office 365

Det mest bemærkelsesværdige med bundlingen er den fælles datamodel.

Microsoft har annonceret en datamodel for Microsoft Dynamics 365, som vil være fælles med Office 365. Det forenkler styring af data og integrationer på tværs af apps og forretningsprocesser.

Integration har altid været en udfordring for virksomheder, der ønsker at samle data fra alle sine forretningsapplikationer, og med dette tiltag tager Microsoft et kæmpe skridt på denne front, når det er fuldt implementeret. Det skal dog nævnes, at det er et tiltag, som skal indarbejdes i forhold til den nuværende udgave af Office 365. Et ’Preview’ af den fælles datamodel er på gaden i august 2016.

Den fælles datamodel har sit udspring i Microsoft PowerApps, som anvendes til at bygge forretningsapps, som kan trække på data og processer i Microsoft Dynamics 365, og virke på både web og mobile enheder, via foruddefinerede connectors uden at man skal foretage specialudvikling. Det er denne struktur, Microsoft vil implementere i både ERP, CRM og Office 365.

En fælles datamodel på tværs af ERP, CRM og Office 365 har nogle helt åbenlyse fordele, som bliver populære hos virksomheder, der er vant til udfordringer med siloer af data, som er svære at konsolidere, og det vil også være populært hos de partnere, som udvikler løsninger til bestemte brancher, at de fremover lettere kan kombinere funktioner på tværs af ERP, CRM og Office 365.

Microsoft Dynamics 365 App Source
 

Microsoft AppSource

For at understøtte sine udviklingspartnere har Microsoft også lanceret en AppSource, der er en markedsplads for cloud-apps, som virksomhederne kan købe og direkte implementere i deres Microsoft Dynamics 365.

Det er naturligvis et koncept, der er set i mange andre app-markedspladser, men det er et nyt tiltag i Dynamics-verdenen, hvor partnerne hidtil har kunnet få deres løsninger gennemgået og godkendt som ’Certified for Microsoft Dynamics’, men hvor app-tankegangen ikke tidligere har været konceptet.

Implementering har altid været partnerens og kundens egen opgave, og hvis kunden valgte at implementere flere tillægsløsninger fra forskellige partnere, så kunne samspillet mellem tillægsløsningerne blive en udfordring.

Med AppSource har Microsoft lanceret en markedsplads, hvor de selv styrer tilgængeligheden og kvaliteten af de apps, der bliver tilbudt. Der er 200 apps i AppSource ved lanceringstidspunktet i 2016, og det må forventes at blive populært blandt både kunder og udviklingspartnere.

Kunderne får et større tilbud af standardiserede løsninger, som er kvalitetsgodkendt af Microsoft, og udviklingspartnerne får mulighed for at nå et langt større marked, end hvis de selv skulle gøre reklame for deres app.

AppSource er et stort skridt i retning af standardløsninger. Partnerne kan naturligvis ikke rulle specialudvikling ud til deres kunder via AppSource, så man må forvente, at de apps der bliver populære i AppSource, er dem der kan dække kundernes behov som standardløsning.

 

Set fra partnernes side

Det virker åbenlyst, at større sammenhæng mellem ERP, CRM og Office er en god idé for virksomhederne, men det skal nok skabe røre i partnerkanalen, når ERP, CRM og Office fremover skal leveres som én samlet løsning.

Det kommer til at favorisere en bestemt type leverandør, som har følgende karakteristika:

 • Partnere, som har kompetencer inden for alle områder: ERP, CRM og Office. Hvis man som partner er specialiseret i kun én af områderne, så får man naturligvis svært ved at dække kundens behov.
 • Partnere, som har egenudviklede løsninger, enten til bestemte brancher eller specialiserede, tværgående funktioner. AppSource åbner et helt nyt marked for denne type partner.
 • Partnere, som lever mere af at rådgive end at udføre småtilpasninger. Større tilgængelighed af apps vil gøre behovet for ad-hoc udvikling mindre. Partnernes rolle vil fremover blive mere forretningsrådgivning end systemtilpasning.

Hos os i Abakion er vi naturligvis ikke kede af denne udvikling, fordi vi har netop disse 3 karakteristika, men der er ingen tvivl om, at Microsoft Dynamics 365 vil have en konsekvens for Microsofts danske partnerkanal i løbet af de kommende år.

 
 

Ny rollebaseret licensmodel

Virksomhederne skal også til at vænne sig til en ny licensmodel.

Der vil som nævnt være to overordnede valgmuligheder: Business Edition og Enterprise Edition, men ud over dette bliver der stor fleksibilitet i licensmodellen.

Kunderne er vant til at købe applikationer og suiter, som skaleres efter mængder, komponenter eller brugere. Men Microsoft vil gøre det muligt at købe funktionalitet og processer baseret på en persons rolle.

I stedet for at en medarbejder vurderer, om han har behov for en brugerkonto til ERP eller CRM eller Office, så kan han sammensætte funktioner til sin specifikke jobrolle, uanset hvilken applikation funktionerne oprindeligt hører til i.

Det lyder besnærende simpelt, men afhængigt af, hvordan Microsoft strukturerer det hele, kan det også blive uhyggeligt komplekst.

Hvis man som kunde køber en ’jobrolle’ i stedet for en ’brugerkonto’, så er det naturligvis vigtigt, at Microsoft har den rette forståelse af, hvad den pågældende jobrolle omfatter. Men jobrollers indhold kan variere utrolig meget i forskellige virksomheder, og Microsoft har lovet skeptikerne, at den rollebaserede licensmodel vil indeholde tilpas fleksibilitet til at understøtte moderne, agile og foranderlige jobroller.

Og for lige at være på den sikre side, så har Microsoft også valgt, at den traditionelle licensmodel fortsat vil være tilgængelig.

Mix & Match

Som kunde har man en Microsoft Dynamics 365 “Plan”, som specificerer hvilke funktioner der er tilgængelige for hvilke brugere. Det er samme koncept, som man kender fra andre softwarepakker som f.eks. Office, der består af mange applikationer – som virksomhed har man en samlet abonnementsplan, men de forskellige medarbejdere har adgang til flere eller færre dele af pakken.

Det største valg bliver, om man ønsker Business Edition med NAV eller Enterprise Edition med AX.

Det er ikke kun et spørgsmål om, hvilken løsning man måske er vant til i forvejen – det er også et spørgsmål om, hvilken funktionalitet der vil være til rådighed, og hvor mange brugere der skal kunne anvende løsningen. Det er et af de valg, der naturligvis er svært at gøre om senere.

Microsoft Dynamics 365 typer af brugere
 

Team Members

En fremragende nyhed på licensfronten er ’Team Members’. De er begrænsede brugere i abonnementsplanen, og de løser en udfordring, som længe har gjort sammensmeltning af ERP, CRM og Office-applikationer til en dyr fornøjelse.

Team Members har adgang til data fra alle applikationer i Microsoft Dynamics 365. Hvis en Team Member i CRM har behov for at se data fra ERP, så er det både teknisk enkelt, og uden nogen ekstra licensomkostning.

Alt afhænger naturligvis af, hvilken prisseddel disse Team Members ender med at få, men konceptuelt er det meget lovende.

Frigivelsestidspunkter

Hvornår kan virksomheder i Danmark så købe Microsoft Dynamics 365?

Lige nu er ’Project Madeira’ i ’Preview’, hvilket vi hos Abakion er en aktiv del af. I oktober 2016 blev løsningen lanceret i USA og Canada, og Microsoft har annonceret, at 4 lande mere vil følge efter inden udgangen af juni 2017. Vi kan jo håbe, at Danmark er blandt disse 4.