Hvilke teknologiske trends har Microsoft fokus på, og hvilken konsekvens har det for Microsofts forretningsløsninger i den nærmeste fremtid.

Det skal vi snakke med Microsofts COO Anne Marie Kindberg om.

Denne optagelse er fra Dynamics-konferencen, som er årets store event for dig, der bruger Dynamics 365 Business Central (som tidligere hed Dynamics NAV).

I juni 2021 havde konferencen fokus på vigtige emner i Business Central-projekter – i dette interview er Microsoft Power Platform og low-code / no-code værktøjer i særlig fokus.

Optagelserne fra Dynamics-konferencen 2021
Skab en innovationskultur med kunden i centrum
Af Mette Bak

Skab en innovationskultur med kunden i centrum

IT skal gøre dig forandringsparat og innovativ. Se hvordan du skaber en innovativ kultur i organisationen, orienteret mod kundens oplevelse?

Digitalisering med globalt udsyn i 2021
Af Kenneth Kryger Gram

Digitalisering med globalt udsyn i 2021

Direktøren for IT-brancheforeningen giver os sit syn på digitalisering i Danmark og giver gode råd om globale IT-trends.

Microsofts strategi for Business Central
Af Kenneth Kryger Gram

Microsofts strategi for Business Central

Hør om Microsofts strategi for Business Central og hvad Microsofts teknologiske udvikling kommer til at betyde for dig.

Fremtiden for Microsofts forretnings-løsninger
Af Kenneth Kryger Gram

Fremtiden for Microsofts forretnings-løsninger

Hvilke teknologiske trends har Microsoft fokus på, og hvilken konsekvens har det for Microsofts forretningsløsninger.

Hvad så, når alle ERP-systemer er i skyen?
Af Kenneth Kryger Gram

Hvad så, når alle ERP-systemer er i skyen?

Hør den uafhængige ERP-rådgivers holdning til at ERP rykker i Cloud, og hvordan Business Central står ift. konkurrenterne i markedet.

Konsekvenserne af at vælge Cloud-udgaven
Af Kenneth Kryger Gram

Konsekvenserne af at vælge Cloud-udgaven

Hør de tungtvejende grunde til at vælge Cloud-udgaven af Business Central i stedet for den traditionelle On-Premise.

Intro til Cloud-udgaven for dig der kender NAV
Af Katja Barkov Thomsen

Intro til Cloud-udgaven for dig der kender NAV

Katja viser dig, hvordan den nye cloud-udgave af Business Central ser ud. Hvis du er vant til Dynamics NAV, så er der sket en masse.

Erfaringerne med at migrere hurtigt fra NAV
Af Sune Lohse

Erfaringerne med at migrere hurtigt fra NAV

Hør hvordan IVF Tech migrerede fra Dynamics NAV til Business Central, og hvad der gik godt og skidt.

Stort spring for Scanantenna
Af Sune Lohse

Stort spring for Scanantenna

Produktions-virksomheden Scanantenna fortæller, hvordan de oplever at flytte til Business Central fra en DOS-baseret Navision 3.56.

Business Central set med en begynders øjne
Af Cecilie Feo

Business Central set med en begynders øjne

Se 5 eksempler på hvordan begyndere oplever i Business Central. Lærerigt, hvis du har nye medarbejdere i Business Central.

Introduktion til Jobs i Business Central
Af Mette Thavlov Neukirch

Introduktion til Jobs i Business Central

Brug Jobs-modulet i Business Central til at styre sager. Du får her en demonstration, så du har indblik i, hvad du kan bruge det til.

Erfaringerne fra praksis med at bruge Apps
Af Sune Lohse

Erfaringerne fra praksis med at bruge Apps

Produktionsvirksomheden Eleven Australien ønskede cloud og apps til Business Central for at undgå tilretninger og vedligehold.

Her kan du læse, hvad Anne Marie Kindberg fra Microsoft fortæller om i interviewet:

Goddag Anne Marie og velkommen til, eller rettere sagt, så er det jo mig, der er…

Ja, velkommen til Microsoft.

Tak. Vi står her i en halvtom bygning en sen eftermiddag, hvor I jo stille og roligt er på vej tilbage (efter corona-nedlukning), ligesom resten af erhvervslivet er. Så er det dejligt, at det kunne lade sig gøre, at vi kunne nå at mødes. Tak for det.

Det er en stor fornøjelse.

Vi som partner oplever, at Microsoft har en enormt fokus på cloud computing, og softwares og service og en hel række andre nye applikationsmuligheder. Hvordan er det, I tænker, at jeres prioritering er, når I kigger lidt frem i forhold til det, vi ser i øjeblikket?

Egentlig et fokus, der fortsætter. Så vi har haft det samme fokus her længe, netop i forhold til cloud og mulighederne med cloud. Vi fortsætter den samme strategi også de næste mange år, eller måske endda for altid. Lad os se, hvad der kommer.

Men det er mere for at sige, at nogle af de muligheder, vi ser, der er lige nu, og også nogle af de muligheder, der opstår med nyere platforme, det kommer egentlig til at fortsætte.

Jeg har på fornemmelsen af, at vi kommer meget tilbage til det, men alt i forhold til inden for applikationsverden, noget af det nye du kan med low-code osv., der er stadigvæk så meget nyt, der tilføres hele tiden.

Så det er ikke for at sige, at det bliver mere af det samme, men det er egentlig måske mere en adoption i forhold til de nye muligheder, der er, og egentlig bare at bredde det længere ud, det tror jeg, det er noget af det, der kommer til at være fokus på det næste år.

Vi møder jo kunderne til daglig, og de er jo superspændte over den her nye platform, hvor nemt det er at komme på. Men de er også lidt nervøse i forhold til, hvad betyder det her nu? Hvordan er relationen mellem dem og Microsoft, dem og os, og os imellem? Hvordan ser du det samspil, der er i en ny cloud-verden?

Microsoft er jo grundlæggende en partner-drevet virksomhed, og det har vi egentlig været i alle årene, og det kommer det også til at være fremadrettet.

Jeg har været i Microsoft i to år, og jeg synes, det har været helt vildt fantastisk at være med til at opleve, hvordan det, at vi har nogle innovative platforme, som vi har i markedet og som vi kontinuerligt innoverer på og stiller nye funktionaliteter, eller endda helt nye platforme af og til også, til rådighed, hvordan vi så til gengæld har et partnerøkosystem, f.eks. som med jer, der så til gengæld kan hjælpe kunderne med rent faktisk at lave den digitale transformation. Fordi en ting er platformen, men magien opstår, når det er, at I er ombord, og det er jer, der driver, med at drive kundedialogen. Jeg tror, den del af det kommer ikke umiddelbart til at forandre sig.

Jeg tror til gengæld, at der kommer til at være nogle nye muligheder i forhold til, hvad det er, man kan tale med kunderne om, og også hvor meget den enkelte kunde kan selv.
Så jeg tror faktisk også, at det bliver i samspillet mellem jer og kunderne, at der kommer nogle andre muligheder.

Nu talte vi f.eks. lige om low-code. Kunderne kan også noget andet, end de kunne for bare to år siden. Så jeg tror, hele applikationsudviklingen vil være lidt i forankringen samspillet. Det er de samme parter, der er der, men måske bare med nogle nye muligheder, der opstår hos den enkelte kunde.

Det ved jeg ikke, om du er enig i?

Jo, bestemt. Jeg synes særligt spændende med det, vi ser med Dynamics-platformen kontra Power-platformen, hvor vi måske før har oplevet, at det har været meget stand-alone applikationer, man valgte til som kunde. Hvordan ser du samspillet eller udviklingen i forhold til selve Dynamics- og Power-platformen?

Jeg tror, noget af det, I kan hjælpe med, er en pakketering med noget med at gøre det meget industrirelevant og meget relevant for den enkelte kunde. Så det med at lave den specialisering ind, der er nogle præ-pakkerede muligheder, men den måde, hvorpå I kan tage den ud til kunden i forhold til at gøre den endnu mere specifikt relevant for den enkelte, det tror jeg, er noget, som I kan, som vi ikke kan. Så jeg tror, det vil være noget af det value, jeg kunne forestille mig, at I også vil bidrage med, og sige det fremadrettet.

Nu får du selv nævnt det her nogle gange, det her med low-code/no-code eller citizen developer eller andre terminologier, der bliver brugt omkring det her. Det er jo superspændende, fordi så lige pludselig, så slipper vi jo noget frit i forhold til en ny gruppe af folk, der kan få lov til at være med i den her digitalisering. Hvordan ser du det?

Jeg synes, det er et af de mest spændende områder lige p.t. Og det har noget at gøre med, før min tid i Microsoft, så har jeg arbejdet med digital produktudvikling i rigtig mange år. Og alle, der har arbejdet med det, eller bare har været ved virksomheder, ved også, hvordan det er nogle gange at stå og banke på døren til IT og sige, jeg har en enorm god idé, kunne I godt tænke jer at gøre det her? Og så få at vide, der er simpelthen ikke mere kapacitet, vi kan tage det ind på næste års roadmap.

Så det her med, at du med den nye low-code platform og de muligheder, der er inde i det, rent faktisk kan – altså du og jeg – vil godt kunne udvikle apps.

Jeg kan sige for mit eget vedkommende, mit ville nok blive utroligt simpelt. Jeg har også udviklet en meget simpel app. Mere begavet folk vil kunne udvikle noget, der også er mere avanceret selvfølgelig.

Men det er mere det med at kunne give det frit og så sige, at applikationsudviklingen kan ske mange steder. Der skal stadigvæk superdygtige folk, som for eksempel jer selv, hvis det er, at det skal være avanceret.

Men det med, at du ikke nødvendigvis behøver den lange kø nede ved IT, du behøver ikke at vente på næste års roadmap, men du kan også lave tilpasninger til dine løsninger meget hurtigere.

Og så vil jeg bare sige, der er en enorm mangel på IT-folk derude. Altså det oplever vi også selv. Alle oplever det. Alle, der arbejder med IT lige nu oplever, at der mangler konkret folk, der kan hjælpe med noget af det her.

At du så har platforme, der er så simple, at det kan blive overtaget af andre – i hvert fald på de simple opgaver – det synes jeg, det er fantastisk.

Så jeg synes, der er sådan en enorm demokratisering. Og det er et potentiale, vi slet ikke har set indfriet endnu, så det er mere bare det i sin begyndelse.

Jeg ser i virkeligheden sådan et magtbalanceskifte. Og du er selv lidt inde på det der med, at kunderne har – om det så er IT-afdelingen eller partneren – at de har været lidt fastlåse, og været meget afhængige af det her. Så balancen den skifter måske lidt mere over mod kunderne, fordi de kan gøre mere selv. De står mere frit i forhold til, hvem de vil have, der skal servicere dem.

Er det en del af strategien, eller hvordan ser du værdien for kunden i at kunne tage lidt mere ejerskab for deres egen løsninger?

Jeg tror, at en af de ting, man taler rigtig meget om lige nu, det er hastighed eller velocity. Det der med, at du rent faktisk kan nogle ting meget hurtigere. Vi har længe talt om, hvad det er der skal til, hvor du rent faktisk kan drive en hurtigere innovation eller transformation. Nu synes jeg bare, at muligheden er der.

Og igen, det er ikke det samme. No-code og low-code platforme kan én ting. De kan hjælpe os med at automatisere og optimere.

Så hvis du taler om digital transformation på sådan nogle forskellige niveauer, så har du alt, hvad der handler om automatisering og optimering, som sådan et, skal vi kalde for et level 1. Der er low-code og low-code platforme fantastiske.

Der vil også stadigvæk være noget, hvor du begynder at – lad os sige et niveau 2 – hvor du begynder at enfuse alt, hvad du overhovedet laver med kunstig intelligent og meget andet, der skal du nok bevæge dig udover den, eller i hvert fald for at få hjælp af nogle andre teknologier også eller nogle andre platforme. Lad os bare tage Azure nu, hvor vi lige taler om Microsoft, sådan specifikt. Så er der også nogle andre muligheder for at tage det ind, hvis du gerne vil infuse det ind.

Så det er mere for at sige, at digital transformation kan være mange ting, og det kommer af forskellige niveauer. Men der findes ikke nogen virksomheder derude nu, for hvem alt, hvad der handler om automatisering, optimering og procesforbedringer, at det ikke stadigvæk er et kæmpe potentiale.

Jeg tror, det er det, du kommer til at se indfriet hen over de kommende år. Jeg tror i virkeligheden, de fleste virksomheder kommer til at arbejde på begge dele, men det er mere for at sige, at det her er håndgribeligt, og det er nemt at gå til.

Jeg oplever i virkeligheden, at både vi i Partnerkanalen og Microsoft jo tit er meget begejstret for de her vilde muligheder, vi ser i den nye platform. Og vi synes jo… du tager fat i den her empowerment af brugere eller kunde. Og man står overfor den her rejse og siger, at det virker kunstig intelligens, IoT, machine learning og alle mulige forskellige ting, men hvor er de lavt hængende frugter, hvis man skal kaste sig i gang med det her? Hvis nu man siger, jeg har simpelthen behov for at dyppe tæerne i søen, inden jeg hopper ud i den her kæmpe pool.

Jeg synes, det er et megagodt spørgsmål, også fordi, når man arbejder inde for verden, som du siger, så kan man enormt nemt blive forelsket. Altså, jeg bliver virkelig sådan selv enormt forelsket hver eneste gang jeg hører omkring nogle nye services, vi lancerer, eller nye releases og, den slags. Fordi det er helt fantastisk, hvad man kan.

Men som du også siger, der er også et eller om, hvor starter man henne, du ved, og vi kan være, altså de forskellige virksomheder har enormt forskellige udgangspunkter. Jeg tror måske, et af de vigtigste budskaber er næsten, at lige meget, hvad du vil, så er det blevet enormt meget nemmere at komme i gang.

Så det er, som vi kalder for entry barriers – og beklager, jeg er simpelthen nogle gange så låst i et engelsk sprogbrug, når man er en amerikansk koncern – men de er simpelthen faldet. Så det vil sige, lad os bare tage i forhold til hele automatisering og optimerings-delen, som vi lige talte om, der er der kommet low-code-/no-code-platformen til. Der kan du én ting, men selv hvis det er fordi, du gerne vil gå i gang med kunstig intelligens, eller IoT eller noget andet, det er faktisk også… altså barriererne for at gå i gang er også faldet helt enormt.

Jeg sad til et arrangement, vi selv holdt for et par måneder siden, og der fik jeg hjælp fra en af vores cloud architects til at sige, kan du lave en video til mig, hvor du på ét minut viser, hvordan man kommer i gang med kunstig intelligens. Og det kunne han.

Der var en lille smule Kirsten Hüttemeier over det. Du ved, han havde lige snydt lidt, men det er bare at gå ind på Azure-platformen, oprette et lille abonnement, gå ind under kunstig intelligens, og så inden for ét minut kunne han rent faktisk – igen han havde taget lidt for GitHub osv., så der var snydt lidt – men han kunne rent faktisk vise, hvordan han kunne lave en billedgenkendelsesalgoritme og få det op at køre ind for et par minutter.

Jeg tror bare, der er så mange virksomheder derude, også mig selv inklusive, før jeg rent faktisk startede ved Microsoft, der rent faktisk ikke har forstået, hvad du kan med teknologi endnu – og det er helt fair, fordi det er en enorm forandring. Men jeg bliver selv, altså som jeg lige sagde, man kan godt blive enormt forelsket, men der er en grund til, at man også bliver forelsket, og det er fordi, der er de her muligheder.

Men du skal bruge en god partner, du skal bruge en god samarbejdspartner til at finde ud af alle de mange muligheder der er for dig, 1) hvad er så den rigtige, og 2) hvordan kommer vi i gang, uden at gøre det her til et stjernekrigsprojekt? Og det er den type hvor du har behov for en mundtlig dialog, og en stærk og tæt partner for at kunne indfri det her.

Nu, man kan sige, når vi skal udnytte de her muligheder… nu har vi jo lige været igennem et spændende år, men i vores verden, så det spændende består jo primært i, at vi kan konstatere, at der er sket et kæmpe digitalt spring. Så der er simpelthen nogle kunder, der er hoppet ud i brugen af nogle nye applikationer, nye måder at arbejde på, og har implementeret nogle nye løsninger, måske nogle gange af nød, fordi de ikke kunne drive forretningen videre, eller de har fundet ud, at de skulle starte noget E-commerce op, eller noget andet. Hvad tænker du i forhold til den her acceleration, der har været? Så vi på en side har måske blevet ramt økonomisk, fordi der er så mange brancher, der er ramt, men hvad kommer det til at betyde for os, at vi måske har hoppet, jeg tror OECD, de er estimerede til fem eller seks år, vi har accelereret den digitale udvikling?

Jeg synes, at der er nogle spændende ting i det du siger der, fordi der er noget omkring det her, har det sat noget helt nyt i gang, eller har det accelereret nogle tendenser, der faktisk allerede var der? Mit eget bud ind i det, det er at sige at det har accelereret nogle af de tendenser, der allerede var, eller nogle af de ting, der var igangsat. For eksempel E-commerce, det er vokset, flere har opstartet det.

I forhold til det med om du arbejder digitalt, eller du har haft muligheden for at mødes fysisk, lige så snart vi sidder på forskellige lokationer, så er der også et helt anden behov for nogle digitale tools, der hjælper dig i hverdagen med at holde styr på din virksomhed, holde styr på dine forretningsgange, holde styr på hvad der end skal til der.

Den bevægelse var jo kommet alligevel. Det er nogle af de samme tendenser, der allerede var der, men som du siger, accelereret 5-6 år, og så er selvfølgelig hele vores måde at kommunikere på, sælge på osv., der har vi nok taget nærmest noget af det største spring.

Jeg synes, det har været enormt gavnligt. Jeg tror faktisk også på nogle punkter…. Lad os se, hvad der sker også finansielt fremadrettet, men Danmark var relativt langt allerede. Vi startede ikke helt fra bar bund, for eksempel i forhold til måden, hvorpå du kommunikerer og brugen af teams og lignende værktøjer. Lad os se, om det kan være en fordel for os på den længere bane, at vi rent faktisk havde et forspring. Jeg ved det ikke.

Nu, når vi forhåbentlig fortsætter den her udvikling, som mange virksomheder har sat i gang, og hvis vi så vender et øjeblik mod, hvad det er for nogle spillere, der driver det her? Altså Microsoft, som du selv siger, er en større amerikansk koncern. Vi ser nogle store spillere fra Kina, som også bliver dominerende på en række områder. Hvordan ser du det i forhold til en dansk virksomhed, både i forhold til afhængigheden af de her store globale spillere, men også i forhold til, hvordan vi skal finde vores plads i forhold til de her globale spillere?

Det sker vel lidt i tempi. Jeg tror, der er noget om platformene, som er enormt internationale. Der skal også enormt meget til – det kræver enormt meget kapital at få de her platforme ud i markedet. Og det gør helt grundlæggende, at de store platforme er internationale. Og der ser du, hvis man skulle være lidt mere nationalpatos, så kunne man selvfølgelig også godt tænke sig endnu mere udvikling af den slags, du ved, enten i dansk eller i en europæisk kontekst – lad den del være for nu. Men jeg tror stadigvæk, at i forhold til behovet for alle virksomheder i Danmark, hvor mange arbejder internationalt, så behovet for at have det lokale partnermiljø, altså at have nogle partnere, der rent faktisk kan rådgive dig lokalt, den tror jeg, at den vil være uforandret ind i det her.

Der er nogle af platformene, der selvfølgelig bliver så nemme at bruge, at du måske i mindre grad har brug for partnere på udvalgte af dem, men det tror jeg stadigvæk bliver på mikrodele af din forretning. Jeg tror på de store ting, der hvor vi taler om grundlæggende forretningsprocesser, der vil du altid have et lige så stort behov for netop at have det her lokale partnerskab.

De store globale platforme kommer, men jeg tror mere, at det bliver en tilpasning af det IT-økosystem, eller det Tech-økosystem, du ser. Giver det mening?

Ja, bestemt. Jeg hører dig ikke sige EU nogen steder i forhold til det her? Jeg tænker også at have noget, hvor vi kan bruge et større marked, hvor vi måske kan stå sammen mod en spiller som USA?

Ja, og i virkeligheden tror jeg ikke, at det handler om at stå i sammen mod en spiller som USA. Nogle gange synes jeg, at debatten kan være lidt forskrækket i forhold til USA i forhold til om fx dataproblematikker, om data er i EU, eller om de også kan tilgå i USA eller den slags. Lad det være, fordi hver organisation, hver virksomhed har sine overvejelser, og det er de i deres fulde ret til. Men der hvor du kan se, at fx at EU har en enorm rolle, det er jo på hele den regulærende del, og det får også en betydning for Tech-spillerne.

De fik det først, altså de store regulatoriske gennembrud var jo med GDPR, men de har det også lige nu i forhold til data residency. Så der hvor du fx også kunne se, at Microsoft var ude for et par uger siden, og sige, at vi allerede opbevarer data på national grund, men også det her med, at hele servicemodellen omkring det gør, at nu vil vi også inden for en rum tid kunne garantere kunderne, at data de bliver i EU.

Så du ved, den der med øget forpligtelse regulatorisk i forhold til EU, det tror jeg, det er noget af den rejse, vi også kommer til at se.

Jeg holder enormt meget af, at EU tager den rolle. Jeg synes kun, det er godt. Regulering af tech-spillere og hele tech-market generelt er godt, og det er godt for kunderne. Så fuld opbakning.

Nu har der også været en spændende annoncering herinde for det seneste år i forhold til, at man nu planlægger at bygge Azure Center i Danmark.

Vi får endda tre.

Vi får tre, ja. Hvorfor er det en god idé?

Jeg tror grundlæggende, at vi har nogle forskellige kunder, og det er specielt på nogle af de mere regulerede marker, der gerne vil kunne sikre sig, så lokal en dataopbevaring, som overhovedet er mulig.

Så det med, at de inde for en rum tid, det er jo ikke offentlig gjort præcis, når de kommer, men at vi har det, kan garanteret dels, at data bliver i EU, men faktisk også at din data er opbevaret på dansk grund. Det gør bare en forskel for de her kunder, og jeg synes, det er alle tider, som er valget.

Så for os lokalt, der synes vi jo bare, at det er fantastisk, at vi får de her data-center. Og vi er også helt vildt glade for den respons, vi har fået i markedet, og den dialog, vi har med kunderne omkring det. Så jeg tror, at for de kunder, hvor det betyder noget, hvor data opbevares henne, der vil jeg faktisk bare sige, at der sker meget godt inden for de kommende år, helt generelt, på tværs af Tech-markedet.

Hvis vi måske prøver at tage en lidt anden vinkel på det her med cloud computing, som jo også betyder meget for kunder, så er det jo også den her fokus på, hvordan er vi med i den grønne omstilling. Og nogle af de historier, man læser, det er jo det her med de her cloud-centre, at de bruger enormt meget strøm. Hvordan skal man forholde sig til det som kunde, og hvordan skal man gennemskue, hvad er ens eget footprint? Hvorfor er det her en god vej at gå, hvis man selv måske også bruge det som en grøn løftestang?

Det her er jo en af de allermest spændende debatter, og det er også en af de spændende debatter på vej ud af Covid, – du ved, hvad er den rigtige vej generelt for Danmark og for verden? Og der er ingen tvivl om, at den grønne omstilling er en af vejene ud af den krise, som vi har været i, simpelthen fordi der er potentiale for virksomheder i at markedsføre sig mere grønt overfor deres kunder også.

I forhold til det, der tror jeg, at for sådan nogle som os, ja, datacentrene, de bruger meget strøm, og de bruger bare meget energi generelt, og derfor så har vi en enorm forpligtelse til at være mere grønne. Hos Microsoft har vi arbejdet med det inden, altså faktisk i et midt årti allerede, så allerede inden det blev moderne, der har vi arbejdet meget med at være så grønne som overhovedet muligt.

Vi har været ude og lave nogle vanvittigt ambitiøse udmeldinger i forhold til, hvad vi vil i forhold til at være så sustainable som overhovedet muligt.

Vi har sagt, at vi vil være karbon-negative allerede her fra 2030, og så har vi været ude og sige, at fra 2050, der vil vi gerne have fjernet al den karbon, vi nogensinde har udledt siden 1975. Og det er sådan noget med, at vi vil være ude og fjerne det fra atmosfæren, altså teknologien til det eksisterer knap nok endnu. Der er nogle få centre rundt omkring i verden, hvor man arbejder med det. Det er superdyrt.

Så du ved, det er mere for at sige, vi har også lavet en klimafond, hvor det er, at vi går ind og investerer massivt ind i teknologier, der skal hjælpe os med det her.

Jeg tror det er en kæmpe mulighed for Danmark. Når du ser på listen over de grønne eller de mest sustainable virksomheder i hele verden, der er et land som Danmark har tre på top-10-listen.

Så det er mere for at sige, det er megaimponerende. Vi arbejder allerede mere grønt end mange andre. Vi har allerede ambitioner for mange af de store selskaber. Der er stadig plads til at langt flere kan få endnu flere ambitioner.

Den gode nyhed er bare, at Tech-virksomhederne udleder meget. Til gengæld så er sådan nogle som Microsoft også enormt grønne og har enormt mange ambitioner inden for det. Og vi er stadig mere grønne end hvis du havde din server nede i din kælder.

Så det kan godt være, at et datacenter gør det. Men datacentre som den slags, som Microsoft driver, er til gengæld meget mere grønt end det, du driver nede i din kælder. Så hvis du har valgt at smide din server ned i kælderen, så vil de i gennemsnit udlede 70% mere end det, de ville gøre tilsvarende den samme datamængde i et hyper-datacenter, som vi driver.

Så hvis du gerne vil være grøn, så det med at bevæge dig i cloud er helt essentielt. Og for virksomheder, der ikke nødvendigvis er produktionsvirksomheder, men bare har masser af data f.eks. der er netop den her del af det en ret stor del af deres klimaudgiftspost.

Så gå cloud, gennemsnit 70%. I USA der taler du om, at det er over 90%, men de har også en lidt ældre serverpark for nogle af virksomhederne. Men vi har været inde og samle eksterne konsulenthuse også for at få valideret, at det er plus 70% du kan spare.

Det er jo voldsomt. Så hvis jeg lige skal opsummere, så er der noget i forhold til cloud-platformen. Vi har været inde på det her evergreen, ikke for den grønne del, men mere det her med, at du altid er på den nyeste teknologi. At du løbende er opgraderet, men også det her, som vi var inde på, som var super spændende i forhold til at kunne tage lidt mere magt/kontrol over ens systemer, måske væk fra IT eller væk fra partnerne.

Hvis du skulle give de kunder, der lytter med her, eller virksomheder, der lytter med, tre gode råd til, hvordan de i virkeligheden skal høste nogle digitaliseringsgevinster, eller hvor de skulle tage fat, hvis de skulle accelerere deres udvikling videre…

Der kan være flere vej til målet, men du kan altid tage den klassiske i forhold til at sige, at der findes ingen virksomhed i dag, der ikke har et grundniveau af, hvordan de arbejder digitalt. Alle arbejder digitalt i et eller andet format lige nu.

Jeg ville se på, hvilke udfordringer man har, og så ville jeg se på, hvilke platforme eller hvilke teknologier, der rent faktisk kan løse det.

Mit bud vil være at sige, at der stort set ikke findes den udfordring, de har – og lad os bare sige, at det kunne være i forhold til bedre kundeinteraktion, det kunne være i forhold til bedre styr på ens back-end-processor – der findes ikke den type udfordringer, som du ikke kan løse bedre med noget ny teknologi, i forhold til, hvad de har valgt i dag.

Så jeg ville finde ud af, hvilke partnere i markedet, jeg godt kunne tænke mig at tale med, og så vil jeg blive inspireret af, hvilke muligheder der er.

Der er så gode kundecases derude. Det behøver ikke være inden for din egen industri, så blive inspireret fra andre industrier. Og så få de kundecases præsenteret på virksomheder, der rent faktisk er transformeret sig, og så gøre det samme.

Jeg tror på, at dem der kommer til at vinde i markedet i årene fremover, det er dem der investerer i teknologi lige nu. Og for god ordens skyld, det er ikke bare at investere i teknologien, men også ikke at investere i brugen af det.

Så jeg ved ikke, om det nødvendigvis er tre gode råd, men jeg ville tage inspirationen, og jeg ville tage den uden for min egen industri. Fordi ligegyldigt hvilket problem du har, så er der nogen, der har løst det smartere end den måde, du gør det på i dag. Og det skal man bare være helt åben omkring.

Så vil jeg mere specifikt, og det er altid sådan lidt, du ved, jeg gider ikke at stå og virke alt for farvet ift. også hvor man er. Men det jeg bare vil sige, hvis man ikke er superbekendt med, hvilke muligheder der er i cloud… Jeg startede her for to år siden, og jeg har selv været enormt imponeret over, hvad cloud-platforme de kan i dag, i forhold til hvad jeg vidste, inden, jeg startede her.

Så det der med at gøre sig selv mere digital parat, altså simpelthen at øge det digitale vidensniveau i virksomheden, det ville jeg tage med, som en general prioritet. Vi ser, at skilling og uddannelse er en kæmpe prioritet, og vi ser også at de virksomheder, der gør det, det er oftest dem, der vækster, for de kan inkorporere det på tværs af, hvad de end laver: Processer, produktudvikling osv.

Og så det sidste, det vil være, jeg vil finde en god partner. Det behøver ikke nødvendigvis være den samme partner, men jeg ville finde gode partner, der rent faktisk kan hjælpe mig i det her, fordi det er enormt svært at holde sig opdateret på, hvilke muligheder som der kommer.

Som du sagde, en cloud-platform er en platform, der hele tiden er i udvikling. Der kommer altid nye muligheder. Så find også den partner, som du kan tale med, der rent faktisk hjælper dig med at forstå, hvad der er relevant for dig, og holder dig opdateret.

Selvom du selv investerer i uddannelse, selvom du selv investerer i at få inspirationsturen, så er der bare noget omkring den løbende udvikling derfra, der har du også brug for nogle gode… Og jeg tror måske, at alle, der gerne vil arbejde seriøst med digital udvikling, ikke bare i forhold til egne produkter, men i forhold til sine virksomheder, skal bare partner op.

Det er no one knows it all. Så få god hjælp, få god sparring.

Og så vil jeg bare sige, at jeg bliver imponeret hver dag. Jeg ser også nogle af de fedeste cases, inden for dansk grund og international grund, omkring, hvad virksomheder gør lige nu. Men jeg bliver imponeret hver dag, og det er ikke altid kun af dem, der har brugt den mest avancerede teknologi.

Det er også dem, der har nogle gange bare valgt mere simpel teknologi, men så til gengæld gør det fuldt ud. Så det der med at tage brugen helt ind og så forandre sig derigennem. Det behøver ikke at være avanceret. Bare man gør det.

Så i virkelig det her med at få det taget i brug og tage de små skridt og så stille og roligt udvikle derfra fremfor de her, som vi måske kender, de her store projekter, hvor man forventer enormt meget og så se den løbende bevægelse.

Og det skulle måske bare være den sidste trend på markedet, vi også bare lige kan vende. Hvert år uddeler vi det, der hedder Partner Awards. En del af det her Partner Awards handler meget om, at du giver det til specifikke kundecases, hvor man ser en kunde have transformeret et eller andet.

Noget af det, vi så i år i forhold til sidste år, var en enorm ændring i forhold til, at hvor vi tidligere har været meget præmieret efter dem, der havde taget enormt avanceret teknologi i brug, så i år der præmierede vi enormt meget i forhold til dem, der havde haft hastighed med ind i det.

Så dem, der har gjort noget hurtigt og faktisk flere fx. Power Platform eller no-code eksempler med. Og jeg tror, det er noget af det, som covid har gjort, at det ikke kun handler om at gøre det avanceret og teknisk lækkert.

Vi havde virksomheder, der inden for få uger implementerede ny teknologi, der endte med at gøre en kæmpe forskel for dem i forhold til, hvordan de mødte deres kunder, borgere eller noget andet, og det tror jeg måske, er noget af det, Covid har medført.

Så hvis jeg skal prøve at opsummere, så var det i hvert fald noget med inspiration, skaber noget fantasi til, hvad det er, man skal bruge det her til. Der var noget skilling og noget, man kan sige, hvordan får man nogle af de her erfaringer, discipliner eller kompetencer in house i forhold til at være med til at drive noget af det her. Og så var der partnering – find nogen, man kan teame up med på kryds og på tværs af brancher og andet.

Det vil være min varme anbefaling. Det har mere bare noget at gøre med, at der er uendeligt fede muligheder derude. Find ud af, hvad der er rigtigt for dig.

Som du sagde, for nogen vil det være at tage de store projekter, for nogen vil det være at tage de små projekter, men alle har bare muligheden for at arbejde smartere i forhold til, hvad de gør i dag. Og gribe de muligheder.

Igen, de små ting behøver heller ikke at være dyrere – alle har bare muligheden for at gøre det endnu bedre.

Jeg synes, det er enormt optimistisk og enormt fantastisk at være en del af den her branche lige nu, fordi der er så mange muligheder.

Tak. Lad det være det sidste ord. Så vil jeg bare have tak for din tid og tak for, at vi måtte komme her i bygningen efter den har været lukket ned næsten et år.